Đubrenje vinograda

đubrenje vinograd vinogradarstvo vinova loza

Đubrenje. Za ishranu, obrazovanje ćelija i tkiva, obavljanje fotosinteze, procese prometa materija, vinova loza usvaja hranljive elemente, u prvom redu iz zemljišta, preko korjena. Na osnovu količine pojedinih neophodnih hranljivih elemenata, ti elementi se dijele u dvije grupe:  Makroelementi (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S);  Mikroelementi (Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo, Co);  Razviću vinove loze, pored ovih, doprinose i tzv korisni elementi (Na, Cl, Si), nisu neophodni, ali su korisni.

Đubrenje

Prije pripreme tla za sadnju vinove loze treba ispitati njegov kvalitet. Za izradu pedološke analize uzimaju se uzorci tla sa terena na kojem se namjerava podići vinograd. Ispitivanje obavljaju ovlaštene laboratorije radi određivanja bioloških, hemijskih i fizičkih svojstava tla. Samo se na temelju cjelovite analize može izraditi program poboljšanja svojstava tla. Bez analize najčešće se griješi neprimjerenim đubrenjem koja šteti biljci i tlu, a vinogradaru donosi ekonomsku štetu.

Đubrenje vinograda. Racionalno korišćenje đubriva (troškovi 10-30%) u vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na reakciju zemljišta, te sadržaj kalcijumkarbonata, humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta podrazumeva poređenje dobijenih rezultata sa graničnim vrijednostima obezbjeđenosti zemljišta asimilatima. Pri tome potrebno je voditi računa i o drugim svojstvima zemljišta (pH, mehaničkom sastavu i dr.). Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta je veoma složen i odgovoran posao, jer analiza određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vrijeme i način njihove primjene.