Gljivične bolesti vinove loze

bolesti vinova loza

Gljivične bolesti vinove loze. Mnogobrojne bolesti vinove loze nanose ogromne štete na grožđu uzgajanih sorti. Bilo da se radi o gljivičnim, bakterijalnim ili virusnim bolestima štete su nesagledive ako izostanu preventivne ili mjere hemijske zaštite. Kako neke od njih prepoznati, mogu poslužiti i slike 1, 2, 3, 4 i 5?

Plamenjača. Plamenjača se najčešće javlja na listu, cvasti i grozdu vinove loze. Da bi došlo do infekcije, obično kraj aprila i početak maja, potrebno je da se ispune određeni vremenski uslovi. To su temperatura vazduha 120C i kišni period 1 do 2 dana sa minimalno 11-12 mm kiše.

Gljivične bolesti vinove loze

Slika 1. Plamenjača, Peronospora (Plasmopara viticola)

Pepelnica. Na oboljelim zelenim dijelovima loze javlja se brašnasto-bijela navlaka. Zaraženo mlado lišće se deformiše, cvasti i vrhovi lastara se suše. Na bobicama u porstu, zaraženo tkivo ispod brašnaste navlake nekrotira.

Gljivične bolesti vinove loze

Slika 2. Pepelnica, Oidium (Uncinula necator)

Antraknoza. Na listovima, lastarima i peteljkovini javljaju se sive, a na bobicama najprije ljubičaste, a kasnije bjeličaste do sive pjege. Pjege na bobicama liče na ptičije oko.

Gljivične bolesti vinove loze

Slika 3. Antraknoza (Elsinoe ampelina)

Crna pjegavost. Na lastarima, peteljkama lista, peteljkovini ispoljavaju se hlorotične pjege sa tamnim centrom. Oboljelo tkivo tamni i na kraju pocrni.

Slika 4. Crna pjegavost, Ekskorioza, Fomopsis (Phomopsis viticola)

Crvena palež. Na mladom lišću, po obodu, javljaju se uglaste krupne pjege, koje se šire prema osnovi liske zahvatajući prostor između lisnih nerava. Kod bijelih sorti pjege su žute, a kod crnih crvene do crvenobraunkaste. Izgledaju kao da su vatrom spržene.

Slika 5. Crvena palež vinove loze (Pseudopezicula tracheiphila)

Slike: http://www.vinograd-vrn.ru/. Pripremio: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/bolesti-vinove-loze-plamenjaca-i-pepelnica/ i https://ovinu.info/bolesti-debla-vinove-loze-16-stvari-koje-trebate-znati/