Godišnji ciklus vinove loze – 01

klima vinograd vinogradarstvo vinova loza

Ciklus vinove loze. Godišnji ciklus rasta vinove loze zavisi od vremenskih uslova. U proljeće se vinova loza „budi“ i počinje svoj godišnji ciklus kretanjem pupoljaka, koji završava u jesen sa padom lišća, a zatim zimskim mirovanjem. Prema fenofazi rasta, vinova loza ima različite potrebe / potrebe za uspješnim rastom i razvojem – vinogradari traže zdrave i potpuno zrele bobice. Stoga, godišnje aktivnosti održavanja vinograda zavise od faze porasta vinove loze i njenih potreba.

Faza rasta vinove loze zavisi od klime, vremena, sorte i drugih uslova rasta. Budući da postoji mnogo različitih faktora koji uslovljavju rast vinove loze i razvoj grožđa, teško je potpuno uskladiti faze rasta sa godišnjim kalendarom. Međutim, moguće je dati neke okvire za sve aktivnosti održavanja vinograda. Slika ispod prikazuje glavne godišnje aktivnosti održavanja  vinogradu, po mjesecima, zavisno o životnom ciklusu vinove loze za sjevernu hemisferu (naime u Europi). Za južnu hemisferu sezona – faza rasta vinove loze – mora se vidjeti obrnuto.

Godina dana u vinogradu su samo obaveze o kojima se mora voditi računa.

Godišnji ciklus vinove loze: Godišnje aktivnosti održavanja vinograda zavise od faze rasta vinove loze, Bordeaux

Pogledati I: https://ovinu.info/godisnji-cilkus-godina-dana-u-vinogradu-3/

Naslov orginala: Annual cycle of the grapevine, and vineyard maintenance activities;  Izvor: http://www.evineyardapp.com/;   Objavljeno: 04.02.2016.;  Obrada šeme: Dijana Pantić;  Prevod: Dijana Pantić