Hoće li svijet imati previše vina 2020. godine?

oiv vinarstvo vino vinska kultura

Naslov orginala: Will the world have too much wine in 2020? (Hoće li svijet imati previše vina 2020?) Izvor: https://www.wineaustralia.com/; Objavljeno: 02.06.2020. Prevod: Dragutin Mijatović

Vina 2020. Iako je mnoge aktivnosti širom svijeta pandemija COVID-19 zaustavila, vinogradarstvo i vinarstvo ne zaustavljaju rad. Berba grožđa završena je na južnoj hemisferi, dok je zametanje bobica gotovo kompletirano na sjevernoj, a berba je otprilike za tri mjeseca. Brz pregled glavnih zemalja koje proizvode vino sugeriše mješoviti rezultat za 2020. godinu. Za sada je prerano prognozirati berbu u zemljama sjeverne polulopte sa sigurnošću.

Vina 2020

Južna hemisfera – berba grožđa

Glavne zemlje za proizvodnju vina na južnoj hemisferi imala su u različitom stepenu uvedena ograničenja COVID-19. Argentina, Čile, Australija, Novi Zeland i Južna Afrika bile su usred berbe kada su ograničenja uvedena. Na svu sreću, berba je bila dopuštena da se nastavi i relativno nepromijenjena osim izmjena radnih praksi kako bi se osiguralo održavanje socijalne distance. Sveukupno, očekuje se da će berba 2020. kod južnih proizvođača biti manja nego u 2019. godini, uglavnom kao rezultat prevladavajućih suvih uslova.

Argentina je prijavila berbu od 2,04 miliona tona, 11% ispod berbe za 2019. godinu i 7% ispod njihovog petogodišnjeg prosjeka, nakon sezone koja je bila pogođena sušom, mrazom, visokim temperaturama i ranom i kratkom berbom. Očekuje se da će berba u Čileu biti smanjena za 15-20% u odnosu na njihov prosjek, nakon mraza početkom decembra i vrlo vrućeg ljeta, što je nadmašilo deset uzastopnih godina padavina ispod prosjeka u vinorodnim regijama. Preliminarna procjena Međunarodne organizacije za lozu i vino (OIV) proizvodnja vina u Čileu je 1,05 milijardi litara.

Više u PDF filu u prilogu.