Istorija vina – antika-uvod – 15 dio

istorija vino vinogradarstvo vinova loza

Istorija vina- antika. Vrhunac i pad galo-rimskog vinogradarstva. Od početka 2. vijeka pne vinogradi su se širili oko gradova Marseille, Nîmes, Agde i dolini Hérault. Stvaranje rimskih kolonija u području Narbonne od 118. pne, a kasnije oko Béziers, Arles, Orange, Fréjus, dalo je odlučujući impuls stvaranju velikih vinograda oko područja Narbonne.

Istorija vina- antika


Kultura vinove loze proteže se prema unutrašnjosti Galije (Francuske) tokom 1. vijeka prije naše ere. Možda preko lokalnih divljih loza. Allobroges (galski narod koji živi između Rhone i Alpa) imaju ”novu sortu grožđa” pogodnu za jake zime: Vitis allobrogica.

Bituriges Vivisques (keltski narod) oko grada Bordeaux – osim ako nisu Bituriges Cubes (galski narod koji je zauzimao teritoriju središnje Galije između rijeke Loare i centralnog masiva), porijeklom iz Berry – stvaraju sortu otpornu na kišu i vjetar. To je Vitis biturica, za koju Plinije Stariji kaže da dolazi iz Cocolubis-a. Sorta je uvezene iz Epira i prvo je aklimatizovana u Španiji. Malo po malo, proširenje se odnosi na sve provincije Galije, sve do Normandije. Tragove trgovine vinom pratimo kroz proučavanje amfora, zamijenjenih bačvama tokom Velikog carstva (Haut-Empire). Upotreba drveta za proizvodnju bačava otežava procjenu tragova.

Drugi vijek obilježio je vrhunac proizvodnje vina u Galiji, prije nego što je nastupila kriza sa višestrukim uzrocima (pad stanovništva, otimanje zemlje od strane najbogatijih, pustošenja, dezorganizacija trgovine, pad potrošnje gradova). Kriza nije dovela do napuštanja imanja već pretvaranje vinograda u oranice ili pašnjake. Naša percepcija ove krize zasigurno je pojačana upotrebom buradi i drvenih predmeta, što lišava arheologa neuništive dokumentacije koja je bila dostupna sa krhotinama amfora. Vinogradarstvo, međutim, nije potpuno nestalo sa teritorije, jer je proizvodnja vina još uvijek potvrđena u 5. vijeku.

Pogledati i: https://ovinu.info/istorija-vina-praistorija-nauka-14-dio/

Izvorhttps://www.inrap.fr/. Naslov orginala: Archeologie du vin: Histoire du vin – Antiquité – Introduction (Arheologija-Istorija vina-Antika-Uvod). Prevod: Dragutin Mijatović