Jedinjenje crvenog vina može spriječiti ozbiljnu depresiju

antiokisdanti grožđe vino zdravlje

Jedinjenje crvenog vina može spriječiti ozbiljnu depresiju. Studija otkriva da resveratrol smanjuje upalu mozga uzrokovanu socijalnim stresom. Ozbiljna depresija, ili veliki depresivni poremećaj, pogađa otprilike 14,8 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama svake godine i vodeći je uzrok invaliditeta kod Amerikanaca u dobi od 15 do 44 godine, prema Nacionalnom institutu za mentalno zdravlje.

Jedinjenje crvenog vina može spriječiti ozbiljnu depresiju
Slika. D. Mijatović

Dok se prekomjerna potrošnja alkohola smatra simptomom ili mehanizmom suočavanja sa depresijom, nova studija jača prethodne dokaze da umjerena potrošnja vina zapravo može smanjiti rizik od ovog poremećaja raspoloženja. Tim sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Južne Karoline otkrio je da polifenol resveratrol crvenog vina može smanjiti upalu mozga uzrokovanu stresom i ublažiti ponašanje povezano sa depresijom u tom procesu.

Korijen depresije razlikuje se od osobe do osobe, ali mnogi slučajevi potiču od socijalnog stresa ili stresa podstaknutog interakcijom sa drugim ljudima, kao što su iskustva sa maltretiranjem ili gubitak voljene osobe. Ovi scenariji uzrokuju upalu, fizičku reakciju tijela na društveni stres. “Postoji sve veći broj dokaza koji sugerišu da pojačana upala igra ulogu u razvoju depresije”, rekla je dr. Susan Wood, vodeći istraživač studije, za Wine Spectator. Upala, posebno u mozgu, može biti veza između socijalnog stresa i depresije.

Depresija

Resveratrol, hemijsko jedinjenje koje se nalazi u crvenom vinu, prirodno je protivupalno sredstvo. Prethodna istraživanja su pokazala da jedinjenje, koji potiče iz pokožice crnog grožđa i drugih biljaka, smanjuje upale u tijelu. Istraživači iz Južne Karoline pretpostavljaju da resveratrol takođe može spriječiti neuroinflamaciju, ili upalu u mozgu, i na taj način spriječiti depresivno ponašanje. U prethodnim istraživanjima, tim dr. Wooda kreirao je životinjski model kako bi testirao efekte socijalnog stresa, izlažući pacove većim, agresivnijim štakorima “nasilnicima”. Otkrili su da su neke od testiranih životinja razvile i depresivno ponašanje i upalu, dok druge nisu iskusile ni jedno ni drugo.

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Federacija američkih društava za eksperimentalnu biologiju, istraživači su ponovili eksperiment, ali su u jednačinu dodali resveratrol. Tokom ispitivanja, maltretirani pacovi su dobijali dnevnu dozu resveratrola koja je ekvivalentna nivou pronađenom u 6 čaša vina. Pacovi koji su prethodno iskusili neuroinflamaciju i depresivno ponašanje ovaj put nisu razvili ni jedan problem. Tim je zaključio da resveratrol blokira upalu koju bi inače vidjeli kod pacova koji su bili pod stresom. Iako su rezultati obećavajući, “Tu postoji velika potreba da se ove nalazi potvrde u studijama na ljudima”, rekla je Wood. „Nadamo se da će naše istraživanje ohrabriti druge da istraže kliničku djelotvornost resveratrola i drugih prirodnih agenasa kao djelotvornih protivupalnih antidepresivnih jedinjenja kod ljudi.”

Izvor: https://www.winespectator.com/. Naslov orginala: Red-Wine Compound May Prevent Serious Depression. Objavljeno: 29.07.2015. by Christine Dalton. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/resveratrol/ i https://ovinu.info/da-li-vino-snizava-los-holesterol/