Oenoppia

Oenoppia je međunarodno orijentisano udruženje koje okuplja proizvođače enoloških proizvoda. Opšti enolozi ili specijalisti u određenoj oblasti, kompanije članice Oenoppia imaju zajedničku misiju: razvoj, proizvodnju i marketing enoloških proizvoda. Članovi Oenoppia predstavljaju oko 85% enoloških proizvoda koje koriste proizvođači vina širom svijeta. Vino, transformisani proizvod. Proizvodnja vina … Rado koristim ovaj izraz. U svojoj jednostavnosti […]

Nastavite sa čitanjem...

Nova paleta vina

Nova vina. Australijska vinarija Fourth Wave lansirala je paletu vina na “biljnoj osnovi” pod nazivom Hello! namijenjenih milenijumskim veganima i vegetarijancima. Želeći iskoristiti rastući wellness trend i sve veći broj ljudi koji usvajaju ishranu na biljnoj bazi, vinarija Fourth Wave razvila je niz VF-very friendly (‘vrlo prijateljskih’) vina kako bi privukla zdravlja-svjesne potrošače. Bez sredstava […]

Nastavite sa čitanjem...

Kako zaustaviti fermentaciju tokom proizvodnje vina

Kako zaustaviti fermentaciju. Konačna slast ili suvoća vina zavisi o tome koliko preostalog šećera iz grožđa ostaje nakon završene fermentacije. Ovdje će se objasniti kako ovaj proces funkcioniše i kako zaustaviti fermentaciju u proizvodnji vina. Stručnjaci uopšteno preporučuju da pustite fermentaciju na prirodnu krajnju tačku, čak i kod domaćeg vinarstva. Ipak, evo nekoliko metoda u […]

Nastavite sa čitanjem...