Najbolja vina proizvedena u manastirima 7

Najbolja vina proizvedena u manastirima 7: Bukovo manastir

vino vinska kultura

Najbolja vina proizvedena u manastirima 7. Srpske vinarije su se formirale za vrijeme dinastije Nemanjića. Perioda srednjovjekovne vladavine koja je trajala od 12. do kraja 14. vijeka (piše Wine Travel). Međutim, veliki broj ovih vinograda je izgubljen kroz vjekove zbog bezbroj razloga.

Najbolja vina proizvedena u manastirima 7
BGStock72/Shutterstock

Najistaknutiji razlog među mnogobrojnim je nesumnjivo dolazak filoksere, uši koja uništava korijenov sistem vinove loze. Nakon dolaska iz Sjeverne Amerike u Evropu u 19. vijeku, filoksera je dovela do uništavanja vinograda širom Evrope pa i Srbije (piše Wine Brotherhoods – Vinsko bratstvo).

Tamjanika crna – Najbolja vina proizvedena u manastirima 7

Cijenjena sorta Srbije, autohtona i rijetka sorta grožđa Muscat grape pod nazivom Tamjanika, tek je preživela. Ta crna sorta grožđa, poznata kao Tamjanika crna (Black Tamjanika), skoro je označena kao izumrla na prelazu u 20. vijek (navodi Wine Travel).

U saradnji sa više lokalnih škola i službi (The Slow Food Foundation), manastir Bukovo je podigao vrijedan vinograd zasađen sortom Tamjanika crna. Grožđe sorte danas se koristi za proizvodnju izuzetno jedinstvenog vina, koje zbog muskatnog porijekla grožđa daje vino nevjerovatno laganog okusa i postojane arome (piše Dan Company). Karakteristike vina: vino je bogato ekstraktom, vrlo prijatne arome sa specifičnim sortnim mirisom i okusom, ružičaste boje. Vino sadrži 12-15% alkohola i 5,0-6,5 g/l ukupnih kiselina (Žunić i sar.). Kao takvo, vino je najbolje upareno sa čistom, jednostavnom hranom.  

Najbolja vina proizvedena u manastirima 7
Crna Tamanika, Izvor: Atlas sorti vinove loze. Niš (Žunić i sar.)

Naslov orginala: The Best Wines Made in Monasteries. Black Tamjanika – Bukovo monastery, Serbia (Najbolja vina proizvedena u manastirima: Tamjanika crna – Bukovo manastir, Srbija ). Izvor : https://www.mashed.com/. Objavljeno: 02.06.2022. by Jacob Smith. Prevod: Dragutin Mijatović

POGLEDATI I

Dobro je znati-ako niste znali? Sorta Tamjanika crna je lokalnog značaja. Zbog malog prinosa, kao i zbog toga što ima funkcionalno ženski tip cvijeta, razlog je što se ne širi ili se ne gaji u čistom sortnom sastavu već u kombinaciji sa sortama oprašivačima (sorte hermafroditnog cvijeta), kao što su na naprimer prokupac, začinak, skadarka.