Prinos grožđa i kvalitet vina?

Prinos grožđa i kvalitet vina. Da li prinos utiče na kvalitet vina? Za nas koji čitamo leđne etikete vinskih boca često čujemo da visokokvalitetna vina mogu poticati samo sa čokota vinove loze sa niskim prinosima, ali je li to uvijek slučaj?

Prinos grožđa i kvalitet vina
Free Shop Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Postoji dovoljno iskustva, kako praktičnog, tako i zasnovanog na istraživanjima, da se pokaže da su efekti prinosa u velikoj mjeri zasnovani na lokaciji i stoga u velikoj mjeri zavise o snazi ili ravnoteži čokota.

Continue reading “Prinos grožđa i kvalitet vina?”

Nova aplikacija za pametne telefone

Nova aplikacija za pametne telefone. ITHACA, Njujork – Inženjeri sa Univerziteta Cornell i biljni naučnici udružili su se kako bi razvili jeftini sistem koji omogućava vinogradarima da predviđaju prinose mnogo ranije u sezoni i preciznije od skupih tradicionalnih metoda.

Nova aplikacija za pametne telefone

Nova metoda omogućava uzgajivaču da koristi pametni telefon za snimanje video zapisa vinove loze dok vozi traktor ili šeta vinogradom noću. Vinogradari tada mogu otpremiti svoj video na server za obradu podataka. Sistem se oslanja na računarski vid za poboljšanje pouzdanosti procjena prinosa.

Continue reading “Nova aplikacija za pametne telefone”

Abnormalnosti oplodnje cvijeta i razvoj bobice

Abnormalnosti oplodnje cvijeta i razvoj bobice. Coulure ili osipanje cvasti (opadanje cvjetova) određena je abnormalno velikim brojem opadnutih cvjetova (slika 1. i 2. i graf. 1.) u poređenju sa „normalnom“ stopom opadanja cvjetova, uzimajući u obzir da cvast ne može zadržati sve razvijene cvjetove. Opadanje ploda koji je započeo svoj rast da bi formirao bobicu (drugim riječima vrlo mlada bobica promjera manjeg od 2 mm) moguć je odmah na početku zametanja bobica.

Abnormalnosti oplodnje cvijeta
Slika 1. Coulure (https://psuwineandgrapes.files.wordpress.com/)

Gubitak cvjetova nastaje kao rezultat djelovanja indukovanog ili već postojeće zone apscizije (prirodno opadanje), smještene u podnožju peteljčice cvijeta. Bessis i Fournioux ukazali su na ulogu etilena u funkcionisanju zone apscizije. Njegovo funkcionisanje je ograničeno na period cvjetanja i na sam početak zametanja bobica.

Continue reading “Abnormalnosti oplodnje cvijeta i razvoj bobice”

Brojanje grozdova i zašto je to važno vinarima

Brojanje grozdova. Iako škole ljeti nema, vrijeme je matematike u vinogradima. Juni i jul su mjeseci u kojima se vrši brojanje grozdova na čokotu. Brojanje grozdova doslovno znači hodanje kroz redove vinograda brojeći grozdove kako bi se utvrdilo hoće li godišnja berba biti mala, prosječna, velika ili negdje između.

Brojanje grozdova
Elena Robledo broji grozdove sorte Cabernet Sauvignon kako bi odredila veličinu roda za berbu 2018. Godine, za vinariju Jordan Vineyard & Winery.

Continue reading “Brojanje grozdova i zašto je to važno vinarima”

Temperatura tla – značajno utiče na rast vinove loze

Temperatura tla značajno utiče na rast vinove loze. Istraživanje Nacionalnog centra za industriju vina i grožđa (National Wine and Grape Industry Centre-NWGIC) koji proučava uticaj temperature tla na rast vinove loze dobilo je međunarodno priznanje.

Temperatura tla

Članovi NWGIC-a, viši istraživač sa Univerziteta Charles Sturt (Charles Sturt University), dr Jason Smith i viši naučni istraživač Odjela za primarne industrije (NSW Department of Primary Industries-DPI) dr Bruno Holzapfel koautori su istraživanja nagrađenog 2021. najboljim vinogradarskim radom objavljenim u American Journal of Enology and Viticulture.

Continue reading “Temperatura tla – značajno utiče na rast vinove loze”

Odnos površina lišća – količina grožđa?

Odnos površina lišća-količina grožđa. Ciljani odnos lišća i grožđa od 1,2 m²/kg dobar je način da se osigura redovna minimalna zrelost za proizvodnju vinskog grožđa. S obzirom na sastav vina, bilo bi bolje ići na 1,5 m²/kg  (Površina lišća od 1,5 m2 potrebna je za 1 kg grožđa). Ovo su rezultati eksperimenata koje je IFV izveo između 2000. i 2005. u vinogradima Akvitanije.

Odnos površina lišća - količina grožđa
Vinograd Mišinci, Derventa

Odnos lišća i grožđa odražava složeni odnos između „izvornih“ organa vinove loze, a to su lišće, i grozdovi koji čine berbu. Ovaj odnos izražava se u količini lišća potrebnog za sazrijevanje 1 kg grožđa. Uobičajeno varira od 0,5 do 2,5 m² lišća po kg grožđa u uslovima vinograda Aquitain (Akvitanije).

Continue reading “Odnos površina lišća – količina grožđa?”

Rastojanje čokota – uticaj na rast, prinos i kvalitet

Uvod

Rastojanje čokota u redu je značajan elemenat u sistemu gajenja vinove loze, jer ima uticaj na rast, prinos i kvalitet. Sreću se veoma različita rastojanja: između čokota u redu od 0,5 do 2,5 m i između redova od 0,8 do 8,0 m. Nije u pitanju stručno neznanje, već dokaz da je ovaj element u svakom sistemu veoma značajan. Pomoću njega se vrši prilagođavanje čokota klimi, zemljištu, naslonu i drugim elementima. Odomaćena je podjela vinograda na uskoredne i širokoredne. Uskoredni su oni sa razmakom između redova od 0,8 do 1,5 m, a širokoredni najčešće imaju rastojanje između redova od 2,0 do 3,2 m.

Vinograd - rastojanje sadnje
Slika 1. Vinograd – rastojanje sadnje

Pod uticajem evropskog vinogradarstva, mnogi vinogradari u Novom svijetu poput Južne Afrike, Novog Zelanda, Australije, Kalifornije i Kanade vjeruju da se kvalitet grožđa i vina može poboljšati korištenjem manjih razmaka između čokota u redu. Ipak postoje primjeri kada takvi razmaci postižu suprotan učinak. S druge strane, mogu se naći i primjeri gdje se postižu pozitivni učinci na prinos i kvalitet, podržavajući evropski princip manje čokota sa manjim rodom po čokotu. Problem koji izaziva muke je izbor pravilnog razmaka čokota za određeni lokalitet. Istraživanje je u toku od 1979. godine kako bismo bolje odgovorili na ovo pitanje.

Continue reading “Rastojanje čokota – uticaj na rast, prinos i kvalitet”

Sunčeva svjetlost u vinu – objašnjenje

Sunčeva svjetlost u vinu

Ovaj prilog je izvod iz Priručnika pod naslov ”Sunčeva svjetlost u vinu” a to je i dobar razlog da bolje upoznamo čokot vinove loze u svom vingradu. ”Dan bez vina je kao dan bez sunca”. . . tako kaže stara poslovica. Priručnik (A Handbook for Winegrape) posebno govori o vezi između sunčeve svjetlosti i vina. ”Vino je proizvod sunčeve svjetlosti”. Lišće vinove loze koristi energiju sunčeve svjetlosti za pretvaranje ugljen dioksida (CO2), atmosferskog gasa, u šećere. Proces poznat pod nazivom fotosinteza.

Sunčeva svjetlost u vinu
Slika 1. Sunčeva svjetlost u vinu

Sunčeva svjetlost teče kroz gornji dio čokota, Stellenbosch, Južna Afrika

U željenoj zrelosti grožđe se bere i drobi u vinariji da bi se dobio sok kao prvi korak u proizvodnji vina. Ćelije kvasca pretvaraju šećere u soku u alkohol tokom procesa fermentacije i sok se pretvara u vino. Na taj način, vidi se uska povezanost između sunčeve svjetlosti i vina. Topla i sunčana klima uzrokuje da sok od grožđa ima visok sadržaj šećera, pa se tako proizvode vina sa većim sadržajem alkohola.

Continue reading “Sunčeva svjetlost u vinu – objašnjenje”

Prinos grožđa – odnos rasta i prinosa

Prinos grožđa. Odnos rasta i prinosa. Istraživanja su pokazala da rast (veličina, snaga, bujnost) čokota vinove loze utiče na prinos grožđa. Suprotno tome, veličina i kvalitet prinosa utiču na količinu i kvalitet vegetativnog rasta te godine, a time i na potencijal prinosa za narednu godinu. Razvijenost i bujnost čokota zavise i o nutritivnim i o nenutritivnim faktorima. Prinos grožđa zadate veličine kontroliše se uglavnom godišnjom zimskom rezidbom, prorjeđivanjem – odstranjivanjem cvasti ili grozdova i korištenjem regulatora rasta. Upotreba regulatora rasta trebala bi zavisiti o sorti i snazi ​​lastara tokom dvonedeljnog perioda usmjerenog na puno cvjetanje.

Upravljanje vinogradom koji je skup praksi primijenjenih formulom ili kalendarom ne može se nadmetati sa upravljanjem vinograda na osnovu znanja i razumijevanja.

Vinogradar bi trebao znati i tekuću i željenu snagu i bujnost čokota i biti svjestan praksi koje će ih povećati ili smanjiti. Dugoročno, rast vinove loze determinisan-određen je rodom tekuće vegetacije, sortom, snabdijevenosti hranjivim sastojcima i vodom, kompleksom tla i uticajem štetočina, podlogom i vremenskim prilikama. Vinogradar može uticati na rast vinove loze suzbijanjem bolesti i insekata, regulacijom prinosa, odabirom i upotrebom đubriva, kontrolom korova i postranih kultura te dubinom obrade tla.

Prinos grožđa

Upravljanje vinogradom koji je skup praksi primijenjenih formulom ili kalendarom ne može se nadmetati sa upravljanjem vinograda na osnovu znanja i razumijevanja.

Naslov orginala: Growth and Yield Relafionship. Izvor: Cultural Practices For Commercial Vineyards by T. D. Jordan, R. M. Pool,T. J. Zabadala,N D J . P. Tomkins (Miscellaneous Bulletin 111). Slika: Gouteaux. Pripremio: Dragutin Mijatović