Od čokota do vina: Juni – Godina dana u vinogradu i vinariji

bolesti grožđe vinarstvo vinogradarstvo vinova loza

Od čokota do vina: Juni. Juni je vrijeme velikih promjena u vinogradu. Početkom mjeseca čokoti vinove loze imaju kratke lastare (izdanke) sa tek začetim bobicama. Do kraja mjeseca lastari su skoro potpuno izrasli i imaju uočljive grozdove.

Od čokota do vina: Juni

Ovo je period brze diobe ćelija za bobice. Što se tiče grozdova, broj pojedinačnih ćelija unutar svake bobice se povećava u pripremi za sledeću fazu ćelijske ekspanzije (koja će biti pokrivena u julu) kada je konačna veličina bobica u velikoj mjeri određena.

Kada se u proljeće počnu formirati zeleni lastari i listovi, gljivične bolesti odmah postaju razlog za zabrinutost. Morska klima, u blizini obale, tipično je vlažna. Na kontinentalnu klimu, iako je daleko od obale i njene vlage, mogu uticati jezera i rijeke. Osim toga, obe klime dobijaju padavine tokom ljeta što povećava rizik od gljivičnih oboljenja. Čak i mediteranska klima, koju karakteriše sušna vegetacija po pravilu, može biti vlažna, posebno ako zimske kiše nastave u proljeće. Gljivične bolesti koje najviše zabrinjavaju vinogradara su pepelnica, peronospora i botrytis.

Tipovi klime

Okeansku/primorsku klimu karakterišu male dnevne promjene temperature, mali godišnji temperaturni raspon, umjerena ljeta i hladne zime. Kiša je obilna i pada ravnomjerno tokom cijele godine. Oluje su česte, kao i oblačnost. Postoji nekoliko temperaturnih ekstrema u oba smjera. 
Mediteransku klimu karakterišu topla, suva ljeta i hladne vlažne zime; međutim, sezonska temperaturna razlika je manje izražena nego u kontinentalnoj klimi. Nema prelaznog prolećnog i jesenskog perioda; mediteranska klima ima samo dva godišnja doba. Padavine su slabe do umjerene i uglavnom dolaze oko perioda ekvinocija i tokom cijele zime. Tokom ljetnih mjeseci, dnevne temperaturne promjene su umjerene u blizini obale. Znatno se povećavaju dalje u unutrašnjosti zbog brzog zagrijavanja od sunca i jednako brzog hlađenja u sumrak.

Kontinentalna klima ima topla ljeta i hladne zime sa velikim dnevnim i godišnjim temperaturnim varijacijama. Toplotni skokovi i zimska smrzavanja su uobičajeni. Padavine su umjerene. Nešto više kiše padne tokom toplih, a ne hladnih mjeseci, neke u obliku jakih pljuskova sa grmljavinom. Zimske padavine često dolaze u obliku snijega. (Izvod iz priručnika French Wine Scholar).

Od čokota do vina: Juni – Bolesti vinove loze

Pepelnica, takođe poznata kao Odium, općenito pogađa lišće vinove loze, ali u teškim slučajevima može napasti i lastare i grozdove. Najprije se pojavljuje kao žuta mrlja na listovima, a zatim se pretvara u svijetlosivu ili bijelu mrlju na vrhu i donjoj strani lišća koja često oponaša prašinu bijelog praha (otuda i naziv). Pepelnica se može naći u svim klimatskim područjima gdje se uzgaja grožđe. Prskanja sumporom su uobičajen tretmani.

Od čokota do vina: Juni
Powdery Mildew-Uncinila necator (Pepelnica)

Peronospori je potrebna vlaga da bi napredovala, tako da se uglavnom nalazi samo u područjima gdje ima proljetnih i ljetnih padavina. Takođe počinje na listovima kao žuta, masna mrlja. Ako su uslovi povoljni, ove mrlje se pretvaraju u mutni gljivični rast na donjoj strani lista (otuda i njeno ime).

Od čokota do vina: Juni
Downy Mildew – Plasmopara viticola (Plamenjača-peronospora)

I pepelnica i peronospora utiču na sposobnost loze da fotosintetiše, a u teškim slučajevima može uticati na razvoj grozdova. Sredstva koja sadrže bakar mogu biti od pomoći u kontroli plamenjače, međutim, budući da se čestom upotrebom bakara može nakupiti dosta toksičnih nivoa u tlu, važno je pratiti količinu bakra koja se koristi.

Botrytis (Botrytis cinerea) u velikoj mjeri napada grozdove (grožđe), i za razliku od druge dvije pomenute plijesni, nije uvijek negativna pojava. Može se naći u dva oblika; plemenita trulež i siva trulež. Plemenita trulež je poželjna verzija i pojavljuje se kada prohladna, vlažna jutra prate topla i suva popodnevlja.

Slatka vina

Plemenita trulež je ključna za slatka vina kao što su Sauternes, Tokaji i Trockenbeerenauslese. Prirodno dehidrira zrele bobice grožđa i koncentriše okuse i kiseline kako bi stvorilo intenzivno kompleksno i koncentrisano vino. Siva trulež (ili kisela trulež) nastaje kada su hladna, vlažna jutra praćena hladnim, vlažnim/mokrim popodnevnim satima. Siva trulež nikada nije dobra stvar i može uzrokovati velika oštećenja i pogoršanje kvaliteta grožđa.

Od čokota do vina: Juni
Uticaj plemenite truleži na bobice

Botrytis će smanjiti ukupni sadržaj šećera u grožđu za 1/3, smanjiti vinsku kiselinu za 5/6 i jabučnu kiselinu za 1/3. Ukupni rezultat je povećanje ukupnog ekstrakta zbog smanjenja udjela tečnosti i povećaja čvrstih materija. Sadržaj vode u bobici je smanjen na pola. Osim toga, plijesan proizvodi glukonsku kiselinu koja daje medeni karakter vinima proizvedenim od botritisanog grožđa.

Od čokota do vina: Juni – Izbor lokacije

Pravilno odabiranje lokacije vinograda može uveliko doprinijeti maksimiziranju kvaliteta lokacije i lakoće kojom se može upravljati. To može biti ključno za pomoć timu za upravljanje vinogradima u kontroli gljivičnih bolesti. Osigurati da vjetar može lako prolaziti kroz čokot i oko grozdova je način da se pomogne u upravljanju napadom bolesti.

Izbor podloge takođe može pomoći u poništavanju opasnosti od tla kao što su filoksera ili nematode. Uzgojni oblik čokota i dizajn naslona su ključni za maksimalno iskorištavanje potencijala vinograda. Uvijek treba imati na umu prirodnu naviku rasta vinove loze tokom formiranja uzgojnog oblika i raditi sa ili u nekim slučajevima protiv nje kako bi se postigao određeni cilj. U prirodi se loza penje na drveće i tek kada se loza učvrsti na vrhu stabla i izloži suncu, počinje da daje plodove.

Izlaganje pupoljaka suncu je ono što pokreće razvoj grozdova, tako da je bitno upravljati ovim aspektom vinograda kako bi se osigurali dosljedni prinosi iz godine u godinu. Jedan primjer uzgojnog oblika (sistema) koji radi protiv prirodnih navika vinove loze je Scott-Henry sistem. On se koristi na vrlo plodnim – snažnim lokacijama sa sortama Vitis vinifera jer ova vrsta općenito ima uspravan rast. (Vitis vinifera je evropska vrsta i njene sorte se koristi za proizvodnju vina visokog kvaliteta)

Donja polovina naslona Scott-Henry koristi se za prisiljavanje nekih lastara da rastu prema dolje, čemu loza prirodno nije sklona. Ovo uzrokuje da lastari troše znatnu energiju pokušavajući da rastu prema gore, čime se smanjuje ukupna snaga čokota i dovodi snažnija – plodnija mjesta u bolju ravnotežu.

U vinariji

Vina su u završnim pripremnim fazama za flaširanje. To obično uključuje filtraciju. Filtracija je proces kojim se istaložene čvrste materije, kvasac i bakterije uklanjaju iz vina. Filtracijom se takođe uklanjaju istaložena sredstva korišćena za bistrenje, kao i kristali tartrata koji su se istaložili iz rastvora tokom stabilizacije. Ovaj korak je posebno važan za vina koja imaju zaostali šećer.

Ako se pusti da ćelije kvasca ostanu u kontaktu sa šećerom nakon punjenja u boce, postoji opasnost od druge fermentacije u boci. Ovo stvara opasnost po sigurnost potrošača zbog pritiska koji stvara ugljen dioksid, nusprodukt procesa fermentacije.

Sljedećeg mjeseca nastavit ćemo naše istraživanje sezone vinograda tako što ćemo razgovarati o fazi povećanja ćelija, skidanju lišća i njegovoj svrsi, plus efektima toplote i vjetra u vinogradu. U vinariji ćemo pokriti miješanje i flaširanje, kao i upravljanje buradima.

Izvor: https://www.winescholarguild.org/. Naslov orginala: Vine to Wine: A Year of Viti/Vini – June. Objavljeno: 10.06.2021. by Nova Cadamatre MW. Prevod: Dragutin Mijatović

POGLEDATI I: https://ovinu.info/od-cokota-do-vina-maj-godina-dana-u-vinogradu-i-vinariji/

Dobro je znati-ako niste znali? U blizini grada Pisco nalaze se mnoge peruanske vinove loze, grada koji je dao ime i poznatoj rakiji (Pisco) koja se koristi za pjenušave, citrusne koktele? Pisco, ili punim imenom aguardiente de pisco, je alkoholno piće koje se proizvodi u Valle del Elqui, Čileu i Icai Peru, između ostalog, i proizvodi se od destilisanog vina. Sadržaj alkohola obično varira između 35 i 48%.