Od tla do stola – strategija EU

grožđe vino zdravlje

Od tla do stola – strategija EU. Korona kriza pokazala je koliko smo ranjivi i koliko je važno vratiti ravnotežu između ljudskih aktivnosti i prirode. Strategija za biološku raznolikost i strategiju od tla do stola u središtu je zelenog davanja i pokazuje put ka novoj i boljoj ravnoteži između prirode, prehrambenih sistema i biodiverziteta.

Od tla do stola – strategija EU
Izvor: Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system (https://ec.europa.eu/)

Strategije moraju zaštititi zdravlje i dobrobit naših građana, istovremeno jačajući konkurentnost i otpornost EU. Oni su presudni za veliku promjenu sa kojom se suočavamo.

Čemu se treba posvetiti

Naša hrana, naše zdravlje, naša planeta, naša budućnost. Za zdraviji i održiviji prehrambeni sistem u EU – kamen temeljac za zeleno u EU je:

  • Zdrava i održiva hrana po pristupačnoj cijeni za sve u EU
  • Napori u rješavanju klimatski promjena
  • Zaštita životne sredine i očuvanje biodiverziteta
  • Pošten finansijski povrat u prehrambenom lancu
  • Više organske poljoprivrede

Prekomjerna upotreba pesticida u poljoprivredi zagađuje tlo, vodu i vazduh. Komisija će poduzeti korake da:

  • prepoloviti upotrebu i rizik od hemijskih pesticida do 2030. godine.
  • prepoloviti upotrebu opasnih pesticida do 2030. godine.

Višak đubriva u prirodi glavni je izvor zagađenja vazduha, tla i vode, sa negativnim uticajem na biološku raznolikost i klimu. Komisija će raditi na:

  • smanjiti gubitak hranjivih sastojaka za najmanje 50%, istovremeno osiguravajući da se plodnost tla ne pogoršava.
  • smanjiti upotrebu đubriva za najmanje 20% do 2030. godine.

Otpornost na antibiotike zbog prekomjerne upotrebe antimikrobnih sredstava kod ljudi i životinja dovodi da oko 33.000 ljudi godišnje umre u EU. Komisija će raditi da se prepolovi prodaja antimikrobnih sredstava za stoku i akvakulturu do 2030. godine.

Ekološka poljoprivreda je ekološki prihvatljiva metoda koja se mora dalje razvijati. Komisija će raditi na povećanju površina koje se koriste za organsku poljoprivredu u EU tako da: (25% površina) koristit će se za organsku poljoprivredu do 2030. godine.

Od tla do stola – strategija EU

Za provođenje zahtijeva potreban je bolji izbor informacija i povećanje efikasnosti

Zdravo prehrambeno okruženje olakšava donošenje zdravih i ekološki održivih izbora. Prema procjenama za 2017. godinu, 950.000 smrtnih slučajeva u EU posljedica je nezdravih prehrambenih navika (svaka peta smrt). Zdrava i biljna prehrana smanjuje rizik od bolesti opasnih po život i smanjuje uticaj na životnu sredinu našeg sistema prehrane.

Označavanjem hrane treba potrošačima dati moć donošenja zdravih i održivih prehrambenih izbora. Komisija će predložiti obavezno i ​​jedinstveno označavanje na prednjoj strani pakovanja i razviti okvir za označavanje održivo proizvedene hrane u pogledu prehrambenih namirnica, klime i uticaja na sredinu i socijalne aspekate.

Čvršća (veća) briga za otpadake od hrane. Prepoloviti otpad hrane po osobi u trgovinama na malo i na nivou potrošača do 2030. godine: Komisija će do 2023 predložiti pravno obavezujuće ciljeve za smanjenje otpada od hrane u EU.

Istraživanje i inovacije. 10 milijardi evra iz Horizont Europa je izdvojeno za istraživanje i razvoj na području hrane, bioekonomije, prirodni resursa, poljoprivreda, ribarstvo, akvakultura i zdrave sredine. Prenos znanja je vrlo važan. Savjetodavne usluge i informativni sistem o održivosti poljoprivrede u poljoprivrednoj politici EU pomoći će poljoprivrednicima u konverziji.

Pomoć u globalnoj tranziciji. Upoznavanje EU hrane po održivosti može biti konkurentska prednost i otvoreno nove poslovne mogućnosti za poljoprivrednike iz EU. EU će sarađivati ​​sa zemljama koje nisu članice EU i međunarodnim akterima i raditi na globalnoj tranziciji ka održivim prehrambenim sistemima. Okvir EU-a za označavanje održivo proizvedene hrane olakšat će izboru potrošača.

Pogledati i: https://ovinu.info/oiv-medjunarodna-organizacija-za-lozu-i-vino/

Izvor: https://ec.europa.eu/info/. Naslov orginala: Från jord till bord (farm to table, farm to fork, farm to school). Prevod: Dragutin Mijatović