OIV-Međunarodna organizacija za lozu i vino

oiv vino vinova loza
OIV

OIV-Međunarodna organizacija za lozu i vino je međuvladina organizacija koju čine države članice. Sporazum od 3. aprila 2001. godine potpisalo je 35 suverenih država i podvrgnut je različitim unutrašnjim procedurama (odobrenje, prihvatanje ili ratifikacija). Sporazum je stupio na snagu 1. januara 2004. godine, nakon deponovanja 31. instrumenta o ratifikaciji. Od 1. januara 2021. Međunarodnu organizaciju za lozu i vino čini 48 država članica.

OIV – države članice

Algeria / Argentina / Armenia / Australia / Austria / Azerbaijan / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Brazil / Bulgaria / Chile / Croatia / Cyprus / Czech Republic / France / Georgia / Germany / Greece / Hungary / India / Israel / Italy / Lebanon / Luxemburg / Malta / Mexico / Moldavia / Montenegro / Morocco / Netherlands / New Zealand / Norway / Peru / Portugal / Republic of North Macedonia / Romania / Russia / Serbia / Slovakia / Slovenia / South Africa / Spain / Sweden / Switzerland / Turkey / United Kingdom / Uruguay / Uzbekistan

Međuvladine organizacije sa posebnim statusom

Međunarodni ugovor od 3. aprila 2001. omogućava nekim teritorijama i organizacijama da učestvuju u radu OIV-a kao posmatrači, to su:

 • EU – European Union / Evropska unija
 • AIDV – International Wine Law Association / Međunarodno udruženje pravila o vinu (https://uia.org/s/or/en/1100065362)
 • Amorim Academy / Akademija Amorim
 • AREV – Assembly of Wine-Producing European Regions / Skupština evropskih regija proizvođača vina
 • AUIV – International University Association of Wine / Međunarodno univerzitetsko udruženje vina (https://www.aidv.org/administration-en.html)
 • CERVIM – Centre for Research, Environmental Sustainability and Advancement of Mountain Viticulture / Centar za istraživanje, ekološku održivost i unapređenje planinskog vinogradarstva
 • FIVS – International Federation of Wines and Spirits / Međunarodna federacija vina i alkoholnih pića
 • OENOPPIA – Oenological Products and Practices International Association / Međunarodno udruženje enoloških proizvoda i praksi
 • UIOE – Union Internationale des Œnologues / Unija međunarodnih enologa
 • VINOFED – World Federation of Major International Wine and Spirits Competitions / Svjetska federacija glavnih međunarodnih takmičenja vina i alkoholnih pića
 • ASI – Association de la Sommellerie Internationale / Međunarodno udruženje sommeliera (https://asi.info/)
 • WIM – Wine in Moderation / Umjerenost u vinu
 • Yantaï (China), prefecture-level municipality / Opština na nivou prefekture
 • Ningxia Hui autonomous region, China / Ningxia Hui autonomna regija, Kina
 • GWC – The Great Wine Capitals Global Network / Globalna mreža velikih vinskih gradova

Pogledati i: https://ovinu.info/oiv-i-unwto-dogovorili-se-o-razvoju-vinskog-turizma/

Naslov orginala: OIV-The International Organisation of Vine and Wine. Izvor: http://www.oiv.int/en/. Prevod i pripemio: Dragutin Mijatović