Plasmopara viticola

bolesti vinova loza zastita loze

Plasmopara viticola. Vinova loza-ekonomska i poljoprivredna vrijednost. Vinova loza (Vitis vinifera L.) je kultura velike ekonomske i poljoprivredne vrijednosti u cijelom svijetu. Međunarodna organizacija za lozu i vino (OIV) izvijestila je 2019. da je uzgoju ove kulture posvećeno preko 7 miliona hektara, što je rezultiralo globalnom proizvodnjom oko 78 miliona tona grožđa i 292 miliona hektolitara vina.

Plasmopara viticola

Međutim, proizvodnja ove veličine je moguća zahvaljujući masovnoj upotrebi pesticida za suzbijanje različitih bolesti koje mogu uticati na prinos grožđa. Zapravo, primjena pesticida temelji se na intenzivnoj poljoprivredi jer garantuje zaštitu od patogena, štetočina i korova. U nedostatku primjene pesticida, poljoprivrednici bi mogli doživjeti i do 40% proizvodnih gubitaka u jednoj godini.

Uticaj peronospore na vinovu lozu
Jedna od najtežih bolesti u vinorodnom području je peronospora koju uzrokuje Plasmopara viticola, oomiceta (organizam sličan gljivicama). U nedostatku tretmana i pod povoljnim uslovima sredine, peronospora može uticati na do 75% prinosa vinove loze u jednoj sezoni, što uzrokuje ogroman pad proizvodnje. Plasmopara viticola napada zelene organe vinove loze, lišće i mlade bobice, posebno pri visokoj vlažnosti i blagim temperaturama. Nisu poznate efikasne biološke mjere suzbijanja P. viticola, pa prema tome, hemijski tretmani ostaju jedini način za efikasno suzbijanje ovog biljnog patogena.

Pogledati i: https://ovinu.info/bolesti-vinove-loze/

Naslov orginala: Identified a new synthetic antimicrobial peptide aptamer targeting the causal agent of grapevine downy mildew (Identifikovan novi sintetički antimikrobni peptidni aptamer koji ubija uzročnika peronospore bolesti loze). Izvor: https://globalplantcouncil.org/. Objavljeno: 30.10.2020. Prevod: Dragutin Mijatović

Dr Chiara Mizzotti, istraživač sa Università degli Studi di Milano (Italija) piše o najnovijim istraživanjima tima GrAptaResistance, objavljenim u Scientific Reports.