Podizanje vinograda – od ideje do sadnje

klima vinograd zemljište

Podizanje vinograda je projekat u koji su uključeni mnogobrojni faktori od kojih su najvažniji klima, zemljište i sorta. Koliko je vremena potrebno da prođe od ideje do sadnje odnosno do podizanja vinograda?

Podizanje vinograda

Najbolji vinogradari reći će, bilo gdje, od 6 do 18 mjeseci, ne uključujući poslove oko vlasništva zemljišta, ali zapravo je nemoguće predvidjeti jer to zavisi o toliko varijabli: koliko vremena imate za izradu projekta, postupak procjene zemljišta i pripreme, dostupnost materijala za potrebe vinograda, i tako dalje i tako dalje. Faza planiranja i razvoja mora biti fleksibilna i nikada se ne smije žuriti.

Život vinograda

Vinograd ima drugačiji tempo od većine stvari na koje smo navikli u našoj kulturi, u našem tempu života, koja juri, završi-juče. Nakon što je loza zasađena, obično treba tri godine da se dobije prva berba, a još deset prije nego što se otkrije prava priroda i potencijal vinograda. Ako se proizvodi crveno vino, vjerovatno ga neće biti u trgovinama još godinu-dvije, a ponekad i više godina nakon berbe grožđa. Ali ako vinova loza ostane zdrava, može rađati dvadeset ili trideset godina ili više. Jasno je da ovo nije posao za one koji se žure da zarade ili piju svoje vino.

U Evropi je vrijeme vinograda obilježeno vjekovima, a generacije vlasnika sa ljubavlju obrađuju istu malu parcelu vinograda. Vinogradar donosi odluke koje će imati posljedice na njegovu djecu, a vrlo vjerovatno i na djecu njegove djece. Ovo je ciklus i tempo vinograda-vinove loze. Ako ulazite u posao da biste pobjegli od trke pacova, tada morate biti spremni pritisnuti kočnice i živjeti prema vremenu kojim živi loza. Prenagljene odluke kompromitovaće kvalitet grožđa i, na kraju, vina i vas.

Ključ uspjeha

Sve počinje sa lokalitetom, a pronalaženje ne bi trebalo potrajati više od godinu dana usmjerenog lova na buduće imanje, pod pretpostavkom da općenito područje koje gledate leži u granicama vinogradarskog područja. Ključ uspjeha ovdje je znati unaprijed tačno ono šta tražite i pronaći prave ljude koji će vam pomoći. Vaše vinogradarsko obrazovanje trebalo bi da se odvija istovremeno sa ovom potragom. Kada imate mjesto za vinograd, vaš vremenski okvir zavisit će o procesu procjene, planiranju, nabavci sadnog materijala (kelemova) i pripremi mjesta za sadnju. Ako je mjesto za podizanje vinograda već bilo pod lozom, voćkama ili šumom treba se očisti od šume, treba ga ostaviti neobrađenom najmanje godinu dana i do dvije do tri godine ako su prisutne nematode i patogeni koji se prenose preko tla.

Na izbor sorte i podloge uticat će karakteristike lokacije, pa barem ovaj dio postupka ocjenjivanja mora biti završen prije nego što naručite sadni materijal. Ako se radi o kalemovima, treba ih naručiti 15-18 mjeseci prije aprila godine u kojoj ćete saditi. Tokom razdoblja u kojem rasadnik uzgaja mladu lozu, može se obaviti veći dio priprema za podizanje vinograda. Ako ste odabrali korjenjake ili lako dostupno kalemove, jaz između naručivanja sadnog materijala i njihove sadnje može se znatno smanjiti, ali ne mnogo manje od ljeta prije proljetnog datuma sadnje ako želite obaviti sve pripremne radove kako treba. Najgore što vinogradar može učiniti je postati nestrpljiv i požurivati postupak. Vinogradarstvo je spor i metodičan proces – od vegetacije do života samog vinograda. Najbolji vinogradi su pažljivo planirani i nikad se ne žuri, od prvog roda do posljednjeg.

Slijed podizanja vinograda-godina prva

1. Ah-taj trenutak

2. Pronađite odgovarajuće mjesto za podizanje vinograda (0-2 godine). Organizujte finansiranje i izradite poslovni plan. Počnite sakupljati lokalne klimatske podatke. Uspostavite kontakt sa budućim kupcima vina. Započnite svoj proces obrazovanja iz oblasti vinogradarstva. Pohađajte radionice za nove vinogradare. Razmislite o zapošljavanju konsultanata. Pronađite visokokvalitetni vinograd u kojem možete obavljati intenzivne prakse tokom ljeta, u sezoni berbe i orezivanja.

3. Godina 0/ljeto: Obavite procjenu kvaliteta tla kad je zemljište suvo. Izvršite GIS i GPS mapiranje tla, nagiba, druge aspekte opasnosti i drugih topografskih obilježja koja mogu uticati na odluke o razvoju loze. Na temelju ovih podataka stvorite mape i operativni plan u kojem se donose odluke u vezi sa: smjerom reda, dužinom reda, razmakom sadnje, dizajnom naslona, poravka tla, snabdijevanje vodom, sortama, klonovima i podlogama.

4. Godina 0/jesen: Naručite sadni materijal iz pouzdanih rasadnika za sadnju u godini 2/proljeće. Očistite zemljište i zasijte neku ozimu kulturu.

5. Godina 0/zima: Nastavite sa samoobrazovanjem i planiranjem za predstojeću sezonu, kontrolišite svoj budžet, uključite se u umrežavanje i pohađajte zimske kurseve.

6. Godina 1/proljeće: Započnite razvoj infrastrukture, uključujući puteve, ograde, izvor vode, itd. Izvršiti preliminarnu pripremu tla i kontrolu korova.

7. Godina 1/ljeto–jesen: Kada je tlo suvo, izvršite pripremu tla, uključujući rigolovanje i ravnanje, te popravku tla. Obavite kontrolu korova i provjerite zaštitu od glodara. Pripremite system za navodnjavanje? Provjerite napredak kalemova u rasadniku. Prisustvujte ljetnim terenskim razgovorima ili kursevima.

8. Godina 1/jesen: Izvršite suzbijanje korova i posijte ozimu kulturu, naručite material za naslon, rezervišite laser za sadnju.

9. Godina 1/zima: Ako ručno sadite, može te postaviti stubove za naslon. Osigurajte svoje potrebe za radnom snagom. Nastavite razvijati infrastrukturne projekte. Kontrolišite svoj budžet i organizujte proljetne aktivnosti. Prisustvujte zimskim kursevima.

Slijed podizanja vinograda-godina druga

10. Godina 2/proljeće: Završna priprema terena, raspored i obilježavanje sadnih mjesta. Pripremiti, i zasaditi kalemove. Instalirajte dijelove za navodnjavanje i špalirski sistem. Tube za zaštitu mladog kalema se mogu postaviti na svoje mjesto.

11. Godina 2/ljeto: Rana njega vinograda započinje: razmišljanje o formiranju uzgojnog oblika i uklanjanje jalovaka zasnovano na snazi kalema; popuna praznih mjesta; suzbijanje korova. Po potrebi navodnjavati i prihranjivati. Prskanje vinove loze protiv štetočina i bolesti. Uklonite tube sa kalema krajem ljeta. Pažljivo pratite razvoj kalema u slučaju bilo kakvih problema.

12. Godina 2/jesen: U hladnim predjelima zagrnuti čokote iznad mjesta kalemljenja.

13. Godina 2/zima: Pratite cijelu sezonu rasta; utvrditi šta je pošlo po zlu i šta je pošlo po dobru. Planirajte šta treba učiniti tokom 3. godine. Prisustvujte zimskim kursevima. Rezidba prema razvijenosti kalema.

Tokom cijelog ovog procesa trebali biste se edukovati o uzgoju loze, degustaciji lokalnih vina, posjetiti vinograde u blizini i udaljenije, prisustvovati sastancima i radionicama, umrežavanju itd. Proces učenja se nikad ne završava.

Pogledati i: https://ovinu.info/ekolosko-biodinamicko-i-prirodno-vinogradarstvo/

Naslov orginala: Time and the Vineyard Timeline. Izvor:  A Practical Guide to Developing a Commercial Wine Vineyard- Chapter 5. Objavljeno: by Mark L. Chien, Viticulture Educator Penn State Cooperative Extension. Pripremio: Dragutin Mijatović