Potrošnja vina i zdravlje crijeva

vino vinska kultura zdravlje

Potrošnja vina. Vino se smatra jednom od namirnica sa najvećim sadržajem polifenola, čemu se uglavnom pripisuju zdravstveni učinci povezani sa umjerenom potrošnjom vina. Iako se najveća akumulacija polifenola i fenolnih metabolita (tj. metabolita izvedenih iz mikroba) odvija na crijevnom nivou, studije o učincima vina na probavni trakt i zdravlje ljudi još uvijek su rijetke.

U lumenu debelog crijeva nalaze se metaboliti koji proizlaze iz fermentacije hrane, mikroflore i ćelija debelog crijeva. Crijevna mikroflora omogućava domaćinu da koristi metabolizam dijetalnih i endogenih supstrata. Metaboliti izvedeni iz mikroba mogu takođe modulirati imuni sistem utičući na fiziologiju i ekspresiju gena ćelija domaćina.

Kao pristup proučavanju uloge metabolita debelog crijeva unutar lumena, istraživači su radili sa onim što se naziva „fekalna voda“. To je tečnost koja se dobija nakon ultracentrifugiranja fekalija. Voda sa fekalijama sadrži niz metabolita izvedenih iz dijetalnih izvora koji mogu biti uključeni u iniciranje i / ili razvoj raka debelog creva, poput žučnih kiselina, masnih kiselina, N-nitrozo spojeva i heterocikličkih amina. Ali sadrži i potencijalno korisne spojeve, uključujući masne kiseline kratkog lanca (SCFA) i polifenole. Obrazloženje ovog pristupa je da će komponente fekalne vode vjerovatnije uticati na sluznicu debelog crijeva od supstanci vezanih za netopive ostatke hrane ili bakterije debelog crijeva. Štaviše, nekoliko studija je pokazalo da je fekalna voda citotoksična (u određenom omjeru) za ćelije sisara u kulturi. Na osnovu toga, „citotoksičnost fekalne vode“ smatra se parametrom zdravlja crijeva.

Naslov orginala: Wine consumption and intestinal health (potrošnja vina i zdravlje). Izvor: https://www.ciencia-e-vinho.com/. Objavljeno: 15.11.2020. by Irene Zorraquín-Peña, Alba Tamargo, Dolores González de Llano, Begoña Bartolomé and M. Victoria Moreno-Arribas. Pripremio: Dragutin Mijatović