Proizvodnja stonog grožđa

grožđe sorta vinogradarstvo vinska kultura

Proizvodnja stonog grožđa.Evo nekoliko podataka o proizvodnji grožđa o kojima nismo tako često razmišljali. Pripitomljeno prije više od 6 000 godina. Plod vinove loze su bobice okrugle ili eliptične, mogu biti bez sjemenki ili sa sjemenkama.

Proizvodnja stonog grožđa

Stotine bobica čini grozd. Uzgoj grožđa raširen je po cijelom svijetu, sa procijenjenom površinom od 7,5 miliona ha u 100 zemalja svijeta. Grožđe se konzumira i kao svježe i kao prerađeni proizvod. Koristi se kao: vino, džem, sok, žele, ekstrakt sjemenki grožđa, sušeno grožđe, sirće i ulje sjemenki grožđa. Razlog za postojanje ovih raznolikih prerađenih proizvoda je ekstremna varijabilnost grožđa.

Grožđe je jedno od najčešće proizvedenog voća na svijetu. To je takođe jedan od najzastupljenijih proizvoda. Više od polovine proizvedenog grožđa koristi se za proizvodnju vina, jedna trećina se potroši kao svježe, a ostatak se suši, koristi kao sok od grožđa ili čuva kao šira grožđa (bilo koncentrisana ili ne).

Globalna proizvodnja grožđa u 2014. godini procijenjena je na 75 miliona tona, od čega je 41% proizvedeno u Evropi, 29% u Aziji i 21% u Americi. Otprilike 55% proizvedenog grožđa koristi za proizvodnju vina, a 45% proizvedenog grožđa nije presovano i ima drugu namjenu. Od ukupno nepresovanog grožđa do 81% (26,8 miliona tona u 2014) konzumira se kao svježe grožđe. Za više detalja vidjeti šemu 1. S obzirom na to je svestranost grožđa i veličina globalnog roda očito je da tržište grožđa igra značajnu ulogu na globalnom nivou u potrošnji voća kao hrane.

Proizvodnja grožđa

Šema 1. Ukupna proizvodnja grožđa-2014.

Šema 2. Pregled država koje proizvode, pored vinskog grožđa i grožđe za potrošnju u svježem stanju i grožđe za sušenje.

Rečeno je da se grožđe gaji u više zemalja svijeta. Na šemi 3. dati su podaci o glavnim proizvođačima stong grožđa namijenog potrošnji u svježem stanju.

Šema 3. Zemlje proizvođači stonog grožđa (svježeg grožđa) – 2016. (Izvor: https://www.researchgate.net/)

Stono grožđe namijenjeno je direktnoj ishrani ljudi zbog svojih senzornih i hranljivih karakteristika (tab.1).

Tabela 1. Hranljiva vrijednosti prvih pet gajenih kultura svijeta (voće, grožđe, povrće)

Na 100 gramaJabukeBananeGrožđeNarandžeLubenice
Ugljenohidrati (g)12201788
Kalorije (kcal)5181653629
Glikemijski indeks (GI)3962514072
Kalijum (% RDAs) 12  5%17%11%6%5%
Vitamin B6 (% RDA)5%22%3%4%7%
Vitamin C (% RDA)8%11%3%65%10%
Vitamin B1 – Thiamin (% RDAs)4%14%6%20%3%
Vitamin E (% RDA)1%1%2%3%
Mangan2%1%3%1%2%

Pogledati i: https://ovinu.info/stone-sorte-grozdja-kalifornija/

U sledećem nastavku više o potrošnji grožđa i najčešće gajenim stonim sortama.

Izvor:

The 2016 FAO-OIV Focus on Table and Dried Grapes has been jointly prepared by the International Organisation of Vine and Wine (OIV) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Technical coordination of the publication was carried out, under the overall leadership of Jean-Marie Aurand (OIV Director General) and José Rosero Moncayo (Deputy Director of FAO Statistics Division) with the support of Salar Tayyib (Food Balance Sheets Team leader), by Barbara Iasiello (OIV) and Luigi Castaldi (FAO) with valuable comments from Patrick Aigrain (FranceAgriMer) and Katherine Baldwin (FAO). Additional data and technical inputs were provided by the Food Balance Sheets team of the FAO Statistics Division and by Victor Magalhães from the OIV Statistics Division.

United Kingdom Department of Health – Nutrient analysis of fruit and vegetables; USDA-National Nutrient Database; US FDA (Food and Drug Administration) – Fruits nutrition facts; EU directive 2008/100

Naslov orginala: Table and Dried Grapes – Fao-Oiv Focus 2016. Objavljeno: by the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the International Organisation of Vine and Wine. Slike sorti: Sjeverovci. Prevod i obrada: Dragutin Mijatović