Uravnotežena rezidba vinove loze – prvi dio

čokot grožđe rezidba sorta vinova loza

Rezidba vinove loze. Glavna tema vinogradarstva je da loza, kako bi dosljedno proizvodila visokokvalitetno grožđe, mora biti “u ravnoteži”. To znači da količina vegetativnog rasta (lastari i lišće) mora biti u balansu da omogući pravilno sazrijevanje reproduktivnih organa (grožđa). Premalo grožđa može dovesti do prebujne loze, zasjenjenog grožđa lošijeg kvaliteta. Previše grožđa može smanjiti energiju do tačke kada nema dovoljno fotosintetskog područja za pravilno dozrijevanje grožđa što dovodi do nedozrelog grožđa i smanjenog kvaliteta.

Ravnoteža čokota

Rezidba vinove loze

Prvi korak u postizanju odgovarajuće ravnoteže čokota vinove loze je izbor odgovarajućeg sistema uzgoja za tu sortu na toj lokaciji. Sljedeći korak za godišnje prilagođavanje i održavanje te ravnoteže je zimska rezidba. Zreloj vinovoj lozi je potrebna godišnja rezidba kako bi ostala produktivna i održiva. Prosječni čokot vinove loze ima 200 do 1.000 pupova (okaca) na zrelim lastarima sposobnim za rod. Ako bi se zadržali svi pupoljci, to bi rezultiralo gore opisanim scenarijem prekomjernog roda.

Da bi se izbjegla ova situacija, istraživači su razvili metode rezidbe kako bi uravnotežili rodnu produktivnost i vegetativni rast. Ova rezidba će dati maksimalne prinose bez smanjenja bujnosti čokota vinove loze ili zrelosti lastara. Ovaj postupak se na odgovarajući način naziva “uravnotežena rezidba”, jer se količina rezidbe zasniva na snazi-bujnosti čokota vinove loze.

Specifičnosti pravilno uravnotežene rezidbe

 • Način za kvantifikovanje bujnosti loze mjeri se kroz veličinu vinove loze koja se određuje težinom jednogodišnje zrele orezane loze.
 • Da biste uravnotežili rezidbu vinove loze i procijenili bujnost čokota, oštro orežite čokot, ostavljajući dovoljno dodatnih pupoljaka da biste izbjegli marginalnu grešku.
 • Zatim izvažite jednogodišnje orezane lastare koje ste upravo odstranili zimskom rezidbom i uključite težinu orezane loze u formulu kako biste odredili broj okaca (pupova) koji će se zadržati po čokotu.

Za sortu Concord, formula za opterećenje rezidbom je 30+10, što znači da se ostavi 30 okaca za prvih 454 grama rezidbom odbačene loze, plus 10 okaca za svakih dodatnih 454 grama orezane loze. Za čokot sa 1.362 grama rezidbom odbačene loze trebalo bi ukupno ostaviti 50 okaca (30 okaca za prvih 454 grama i po 10 okaca za svaki dodatni 454 grama). Evo nekoliko drugih primjera sorti i njihove ‘tipične’ formule broja okaca (pupova). Imajte na umu da će se svaka sorta ponašati različito na različitim lokalitetima, pa su formule namijenjene da budu prijedlozi i da se koriste kao polazna tačka u prilagođavanju snage vašeg vinograda.

Opterećenje čokota okcima

Sorta                                   Formula za opterećenje okcima (za svakih 454 grama rezidbom odbačene loze)

 1. Cabernet Sauvignon          20+20
 2. Cabernet Franc                  20+20
 3. Chardonnay                       20+20
 4. Riesling                              20+20
 5. Seyval                                 5+10
 6. Vidal                                  15+10
 7. Drugi hibridi                      20+10
 8. Concord                            30+10
 9. Niagara                              40+10
 • Da biste konačno orezali čokot, nastavite sa orezivanjem na kondire ili lukove sve dok ne ostane broj okaca (pupova) koji ste izračunali prema formuli za masu orezane loze.
 • Imajte na umu da na kraju tražimo 3-5 lastara na 30 cm dužne reda špalira, zavisno od veličine grozda određene sorte.
 • Kritična tačka je uravnotežiti čokot. Morate iskoristiti svoje iskustvo sa lokalitetom, sortom i površinom vinograda. Pokušajte pogledati i procijeniti svaki čokot pojedinačno.

Dobro je znati

Ako je sorta bujna i tlo lokaliteta plodno, a vinova loza prošle godine bila prebujna, trebate ostaviti duže lukove ili više kondira (više pupova) da biste ove godine imali više lastara i grozdova koji bi trebali pomoći uravnotežiti čokot.

Ako je vinova loza prošle godine imala manju bujnost od željene, trebate ostaviti kraće lukove ili manje kondira (manje okaca). Smanjen broj lastara i grozdova ove godine trebalo bi pomoći povećanju bujnosti čokota vinove loze.

Pogledati i: https://ovinu.info/uravnotezena-rezidba-vinove-loze-iii/

Naslov orginala: Balanced Pruning I – A Critical Step in Maintaining and Adjusting Vine Balance (Uravnotežena rezidba vinove loze I – presudan korak u održavanju i prilagođavanju ravnoteže vinove loze). Izvor: https://extension.umd.edu/. Objavljeno: 26.02.2018. by Joseph A. Fiola, Ph.D. Prevod: Dragutin Mijatović