Sorta i sortno vino

sorta vino vinska kultura

Sortno vino.To su dva pojma koja zbunjuju mnoge ljude kada je vino u pitanju, a često je to zato što se pravilno koriste naizmjenično. O ove dvije riječi najlakše je razmišljati tako što je jedna riječ sorta imenica; a druga riječ, sortno, je pridjev. “Sorta-Variety” se koristi za označavanje različitih sorti grožđa. Danas postoji hiljade opisanih sorti vinove loze koje se gaje širom svijeta. Sorte grožđa uključuju Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, Barbera, Sauvignon Blanc, i tako dalje.

Sortno vino


“Sortno-Varietal” se koristi za vino koje je proizvedeno od jedne sorte grožđa. Na primjer, Napa Cabernet je sortno vino. Sortna vina najčešće susrećete u zemalja kao što su SAD, Čile, Australija i Novi Zeland. Te zemlje i regije nazivamo vinskim regijama “Novi svijet”. U tim regijama proizvođač koji proizvodi vino od grožđa Cabernet Sauvignon nazvat će ga Cabernet Sauvignon. S druge strane, u vinorodnim regijama “Starog svijeta” poput Francuske, isto vino proizvedeno od sorte Cabernet Sauvignon na lijevoj obali rijeke Gironde u regionu Bordeaux oznaka za vino je, naprimjer “Bordeaux rouge”.

Dobro je pročitati i ovo: https://ovinu.info/sta-je-vinska-sorta-grozdja/

Naslov orginala: What's the Difference Between a Wine Variety and Varietal? (Koja je razlika između sorta i sortno vino). Izvor: https://vinepair.com/. Objavljeno: 09.11.2020. by AdamTeeter. Pripremio: Dragutin Mijatović