Šta znači mikroklima?

grožđe klima vinograd vinogradarstvo vinova loza

Šta znači mikroklima? “Mikroklima je gotovo kao dio AVA”, kaže Erica Stancliff o ulozi koju ovi atmosferski uslovi imaju u američkim vinogradarskim područjima (American Viticulture Areas – AVA) i drugdje.

Šta znači mikroklima
Ilustracija: by Ayssa Nassner

Stancliff, vinar u Trombetta Family Wines i Pfendler Vineyards u region Sonoma Mountain u Kaliforniji, i predsjednica Saveza vinogradara Petaluma Gap Winegrowers, definiše mikroklimu kao „mali podskup područja sa jedinstvenim klimatskim razlikama od okolnih područja“.

Vinograd i mikroklima

Mikroklima može uticati na samo nekoliko hektara ili može zahvatiti nekoliko kvadratnih kilometara. Faktori sredine koji utiču na mikroklimu uključuju: blizinu vodnih površina, tipove tla, geografske karakteristike, nadmorsku visinu i nagib terena, kao i temperaturu i vlažnost. Sve ove osobine mogu se razlikovati čak i unutar jednog vinograda.

Šta znači mikroklima
Vjetrovit dan u Gust Wines u Petaluma Gap / Foto: Megan Cline

 “Ne samo da je ovo veliki faktor odluke za vinara o berbi u vezi sa zrelošću grožđa, već to čini neke male vinogradarske površine i vinograde tako jedinstvenim”, kaže Stancliff. Matt Dees, vinar za The Hilt u Santa Barbara, u Kaliforniji, dobro razumije kako mikroklima utiče na različite regije u njegovom AVA -u. Kao i u okrugu Sonoma, Dees kaže da je najveći odlučujući faktor udaljenost od oceana. Vinogradi u neposrednoj blizini osjećaju hladan okeanski vazduh i maglu.

U oba AVA -e, mikroklima je dodatno nijansirana nizom brda, dolina i visoravni u cijeloj regiji. Sve to diktira izloženost vinograda ili zaklon od okeanskih uticaja. Na primjer, magla može potonuti i smjestiti se u dno doline, stvarajući tako hladniju mikroklimu. Vinogradi iznad linije magle imat će duže izlaganje suncu i toplije dnevne temperature, ali zbog visine mogu doživjeti drastičniji dnevni raspon. Ovi detalji diktiraju gdje određene sorte najbolje uspijevaju. “Rita Hills dobija ono što volimo nazvati „rashlađeno sunce“, kaže Dees. „Idealan je za uzgoj sorti: Pinot Noir, Chardonnay i Syrah. Kanjon Ballard… ima toplije dane i daleko hladnije noći, sa pijeskom i glinom preko krečnjačkog tla. Sorta Syrah i Bordeaux sorte (Cabernet i Merlot) tamo najbolje rastu.”

Specifičnost mikroklime

Dalje na istoku, prema Happy Canyon-u, vinova loza izložena je još ekstremnijim dnevnim promjenama, što pomaže široko rasprostranjenim sortama Bordeaux-a da zadrže kiselinu. „Ne uzimam u obzir ni Los Alamos, Santa Maria i Santa Maria Bench ”, dodaje Dees, komentarišući brojne podnazive unutar šireg AVA područja Santa Barbara, od kojih svaki ima svoje jedinstvene ekološke uslove.

Stancliff radi sa nekoliko vinograda širom okruga Sonoma, gdje je Pinot Noir jedna od najrasprostranjenijih sorti. Grožđe je studija slučaja u kojoj se širi AVA -i razlažu na specifične uslove sredine. “U nekim područjima, poput regiona Russian River, Pinot će sazrijeti malo brže od okolnih obalnih regija, što će dovesti do drugačijeg okusa i sazrijevanja tanina”, kaže ona. “U regiji Petaluma Gap, zbog duge vegetacijske sezone, vidjet ćete zreli tanin i razvoj velike strukture koji se podudaraju sa svježom kiselošću i karakteristikama tamnog, zrelog voća.”

Vjetar također igra vitalnu ulogu u AVA -i Petaluma Gap, nazvanoj po jazu u priobalnom području koji šalje hladan okeanski povjetarac u unutrašnjosti. “To je ono što definiše našu mikroklimu”, kaže Stancliff. “Vinova loza reaguje stvaranjem deblje pokožice na bobicama”. Deblja pokožica stvara više boje, tanina i koncentraciju okusa u dobijenim vinima. “Za sve što radimo u podrumu važno je zapamtiti da je vino definisano hiljadama trenutaka povezanih sa životom vinove loze – vjetrom, suncem, dubinom korijena i, naravno, ljudskom intervencijom”, kaže Dees. “Terroir pokreće hiljade takvih trenutaka.”

Izvor: https://www.winemag.com/. Naslov orginala: What Does ‘Microclimate’ Mean? Objavljeno: 14.09.2021. by Stacy Briscoe. Prevod: Dragutin Mijatović.

Pogledati i: https://ovinu.info/klimatske-promjene-mijenjaju-okus-velikih-svjetskih-vina/ i https://ovinu.info/klimatske-promjene-kako-mogu-uticati-na-buducnost-vina/