Tropski terroir

Tropski terroir. Tajvan. Na ovom suptropskom ostrvu Chien-hao Chen borio se protiv tajfuna i monsuna kako bi podigao svoje vinograde – i proizveo vina kojima su se divili neki od najvažnijih enologa. Taichung – Kako neko može zamisliti bilo koji tip vinogradarstva na kopnu koje nikad ne doživljava zimu i koje opustoši prosječno pet tajfuna godišnje?

Tropski terroir
Vinogradar i enolog Chen

Ostrvo Tajvan je mnogo poznatije po čaju i uličnoj hrani nego po vinogradima. Proizvodnja vina je sigurno moguća, ali proizvodnja vrlo dobrog vina je druga priča. A većina boca pronađenih u ovoj vrućoj zemlji bliža je jeftinom vinu nego sjajnim berbama.

Continue reading “Tropski terroir”

Odnos površina lišća – količina grožđa?

Odnos površina lišća-količina grožđa. Ciljani odnos lišća i grožđa od 1,2 m²/kg dobar je način da se osigura redovna minimalna zrelost za proizvodnju vinskog grožđa. S obzirom na sastav vina, bilo bi bolje ići na 1,5 m²/kg  (Površina lišća od 1,5 m2 potrebna je za 1 kg grožđa). Ovo su rezultati eksperimenata koje je IFV izveo između 2000. i 2005. u vinogradima Akvitanije.

Odnos površina lišća - količina grožđa
Vinograd Mišinci, Derventa

Odnos lišća i grožđa odražava složeni odnos između „izvornih“ organa vinove loze, a to su lišće, i grozdovi koji čine berbu. Ovaj odnos izražava se u količini lišća potrebnog za sazrijevanje 1 kg grožđa. Uobičajeno varira od 0,5 do 2,5 m² lišća po kg grožđa u uslovima vinograda Aquitain (Akvitanije).

Continue reading “Odnos površina lišća – količina grožđa?”

Idealne karakteristike čokota

Karakteristike čokota. Vinogradari kvantifikuju ravnotežu čokota na različite načine, uključujući težinu orezane loze; prosječnu težinu lastara, debljinu i dužinu internodija pojedinih lastara; odnos površine lišća i prinosa grožđa; i odnos prinosa i težine zimskom rezidbom odbačene loze. Zapažanja o pojavi i razvoju bočnih lastara-zaperaka, relativnoj veličini i boji lista mogu se takođe koristiti i za procjenu karakteristika čokota.

Karakteristike čokota

Istraživanja provedena u širokom rasponu uslova uzgoja i na mnogim sortama grožđa dovelo je do razvoja idealne ili “ideotipske” krošnje – nečega čemu treba težiti u optimizaciji kvaliteta grožđa i vina. Idiotipske karakteristike čokota mogu se koristiti kao „Bodovna karta“ tokom perioda od šarka do berbe kako bi se procijenile prosječne karakteristike čokota u vinogradu. Koncept bodovanja krošnje (zelene površine čokota) izuzetno je koristan, čak i ako se ne koristi svih osam elemenata idealnog čokota (tabela 1). Neka od najčešće korištenih mjerenja su težina orezane loze, gustina lastara, presjeci krošnje i razvojne karakteristike lastara.
Težina orezane loze
Prikupljanje i upotreba podataka o težini orezane loze razmatrani su od raznih autora više puta. Težina orezane loze veća od 600 grama po dužnom metru krošnje simptomi su prekomjerne bujnosti vinove loze i sugerišu da je opravdana podjela krošnje ili druge tehnike „devigoracije“ smanjivanja bujnosti čokota.

Naslov orginala: Measuring Canopy Characteristics – Characteristics of the ideal (or “ideotype”) canopy; (Mjerenje karakteristika krošnje – Idealne karakteristike čokota ili “ideotipske”). Izvor: Wine Grape Production Guide for Eastern North America. Objavljeno: by Andrew G. Reynolds, Brock University (Ontario, Canada) i Tony K. Wolf, Virginia Tech. Prevod: Dragutin Mijatović

Uzgoj vinove loze

Uzgoj loze. Različite tehnike upravljanja čokotom. Način njegovanja vinove loze zavisi o načinu na koji loza prirodno raste: kao grm za čokote koji rastu bez oslonca (naslona) ili kao savremeniji oblik uzgoja za čokote za koje je obezbijeđen naslon u uslovima u kojima se različite sorte gaje. Iz ovoga proizlaze glavne metode održavanje vinograda iz kojih proizlaze mnoge specifične tehnike, zavisno o regiji, kulturnoj tradiciji, posebnostima sorti grožđa i tla:

1-UZGOJ UZ DRVO, u visinu (hautin) kako samo ime govori, omogućava rast vinove loze u visinu. Pradavni uzgoj grožđa na drveću, koje je korišteno kao podrška za prihvatanje i razvoj lijane. Uzgoj uz drvo, https://upload.wikimedia.org/

2-UZGOJ LOZE UZ DRVENE REŠETKE (naslon), Rimljani su uzgajali grožđe obično na drvenim rešetkama, pergolama, sjenicama, koje su u prošlosti bile od drveta hrasta ili kestena, ponekad bagrena, održavale su vinovu lozu u jednoj ili više ravni, uz rezidbu i vezivanje loze za naslon.Drvena rešetka: https://hr.blabto.com/

Ove metode uvijek su predmet eksperimenata i istraživanja radi poboljšanja, jer tip ugojnog oblika i naslona zavisi o planiranom prinosu i kvalitetu grožđa koji loza daje.
Nasloni omogućuju primjenu različitih tipova rezidbe: kratka, duga ili kombinovana. Tip (način) rezdbe naravano zavisi od sorte vinove loze i izbora odgovarajućeg uzgojnog oblika.

Naslov orginala: Culture de la vigne (Uzgoj vinove loze). Izvor: https://www.inrap.fr/. Pripremio: Dragutin Mijatović

Ruakura – RT2T – uzgojni oblik

Uzgojni oblik Ruakura (RT2T), na dvostrukom dvoredom naslonu (Twin Two Tier Trellis) je sistem uzgoja vinove loze koji je 1983. godine razvio dr. Richard E. Smart na Novom Zelandu u istraživačkoj stanici Ruakura koja je sistemu dala ime. (Napomena: u stručnoj literaturi se često uzgojni oblik čokota poistovjećuje sa oblikom naslona ili obratno).

Uzgojni oblik

Četiri površine lišća oblikovane su na vrlo složenom naslonu. Sistem je pogodan za posebno bujne čokote i zahtijeva posebnu mašinu za berbu grožđa. Postoje različite varijante, slika prikazuje jednu od njih. U Evropi ovaj naslon nema nikakav značaj. Princip ovog sistema sličan je uzgojnom sitemu Lyre, na naslonu u obliku slova “Y” uz dva izuzetka: razmak između dvije paralelne krošnje je veći (1,5 m u odnosu na približno 1 m), a svaka je krošnja podijeljena vertikalno poput sistema ScottHenry. Gornji i donji sloj obično dolaze od različitih čokota. Redovi su postavljeni na najmanje 3,6 m širine, a čokoti unutar redova udaljene su približno 2 m. Činjenica da jedan čokot pokriva prilično područje naslona znači da je kontrola snage, posebno u ranim godinama dobra. Sistem je prilagođen lokalitetima sa plodnim zemljištem. Pogledati i: https://ovinu.info/athena-uzgojni-sistem/

Naslov originala: Ruakura Twin Two Animal (Uzgojni oblik Ruakura -RT2T). Izvor: https://glossary.wein.plus/. Prevod: Dragutin Mijatović

Naslon za lozu – izbor

Naslon za lozu. Različite sorte grožđa i različita mjesta podizanja vinograda zahtijevaju različite naslone. Sorte grožđa koje će se uzgajati utiču na najprikladniji izbor tip naslona. Američki i većina francusko-američkih hibrida dobro se snalaze na naslonima Visoki kordon (High Cordon – HC), Amrela Kniffin (Umbrella Kniffen) ili Ženevska dvostruka zavjesa (Geneva Double Curtain – GDC). Američke sorte i mnoštvo interspecies hibridnih sorti grožđa imaju prirodnu tendenciju ka silaznom rastu, što ih čini pogodnim za ove sisteme.

Naslon za lozu

Evropske sorte grožđa (Vitis vinifera) predisponirane su za vertikalni rast prema gore. Sistem vertikalnog pozicioniranja lastara (Vertical Shoot Positioning – VSP) dobro se uklapa za sorte grožđa vrste Vitis vinifera. Sorte Vinifera mogu se uspješno gajiti na visokom kordonu, sa vertikalnim usmjeravanjem lastara (VSP), ali im treba više pažnje i dodatnog upravljanja čokotom kako bi se osigurala odgovarajuća produktivnost. Prije nego što se odabere naslon za lozu, mora se uzeti u obzir nekoliko faktora:

Mjesto (Lokalitet). Neke lokacije mogu biti neprikladne za određene naslone. U brdovitom terenu može biti teško upravljati složenim sistemima naslona. Tip tla na lokaciji takođe će uticati na energiju vinove loze, pa bi trebalo uzeti u obzir procjenu potencijalne bujnosti sorte prije sadnje.

Pogledati i: https://ovinu.info/cokot-vinove-loze/

Naslov orginala: Choosing a Trellis System. (Naslon za lozu – izbor) Izvor: https://grapes.extension.org/. Objavljeno: 20.06.2019. by Eric Stafne. Prevod i dopuna: Dragutin Mijatović