Odnos površina lišća – količina grožđa?

Odnos površina lišća-količina grožđa. Ciljani odnos lišća i grožđa od 1,2 m²/kg dobar je način da se osigura redovna minimalna zrelost za proizvodnju vinskog grožđa. S obzirom na sastav vina, bilo bi bolje ići na 1,5 m²/kg  (Površina lišća od 1,5 m2 potrebna je za 1 kg grožđa). Ovo su rezultati eksperimenata koje je IFV izveo između 2000. i 2005. u vinogradima Akvitanije.

Odnos površina lišća - količina grožđa
Vinograd Mišinci, Derventa

Odnos lišća i grožđa odražava složeni odnos između „izvornih“ organa vinove loze, a to su lišće, i grozdovi koji čine berbu. Ovaj odnos izražava se u količini lišća potrebnog za sazrijevanje 1 kg grožđa. Uobičajeno varira od 0,5 do 2,5 m² lišća po kg grožđa u uslovima vinograda Aquitain (Akvitanije).

Continue reading “Odnos površina lišća – količina grožđa?”

Idealne karakteristike čokota

Karakteristike čokota. Vinogradari kvantifikuju ravnotežu čokota na različite načine, uključujući težinu orezane loze; prosječnu težinu lastara, debljinu i dužinu internodija pojedinih lastara; odnos površine lišća i prinosa grožđa; i odnos prinosa i težine zimskom rezidbom odbačene loze. Zapažanja o pojavi i razvoju bočnih lastara-zaperaka, relativnoj veličini i boji lista mogu se takođe koristiti i za procjenu karakteristika čokota.

Karakteristike čokota

Istraživanja provedena u širokom rasponu uslova uzgoja i na mnogim sortama grožđa dovelo je do razvoja idealne ili “ideotipske” krošnje – nečega čemu treba težiti u optimizaciji kvaliteta grožđa i vina. Idiotipske karakteristike čokota mogu se koristiti kao „Bodovna karta“ tokom perioda od šarka do berbe kako bi se procijenile prosječne karakteristike čokota u vinogradu. Koncept bodovanja krošnje (zelene površine čokota) izuzetno je koristan, čak i ako se ne koristi svih osam elemenata idealnog čokota (tabela 1). Neka od najčešće korištenih mjerenja su težina orezane loze, gustina lastara, presjeci krošnje i razvojne karakteristike lastara.
Težina orezane loze
Prikupljanje i upotreba podataka o težini orezane loze razmatrani su od raznih autora više puta. Težina orezane loze veća od 600 grama po dužnom metru krošnje simptomi su prekomjerne bujnosti vinove loze i sugerišu da je opravdana podjela krošnje ili druge tehnike „devigoracije“ smanjivanja bujnosti čokota.

Naslov orginala: Measuring Canopy Characteristics – Characteristics of the ideal (or “ideotype”) canopy; (Mjerenje karakteristika krošnje – Idealne karakteristike čokota ili “ideotipske”). Izvor: Wine Grape Production Guide for Eastern North America. Objavljeno: by Andrew G. Reynolds, Brock University (Ontario, Canada) i Tony K. Wolf, Virginia Tech. Prevod: Dragutin Mijatović

Prinos grožđa – odnos rasta i prinosa

Prinos grožđa. Odnos rasta i prinosa. Istraživanja su pokazala da rast (veličina, snaga, bujnost) čokota vinove loze utiče na prinos grožđa. Suprotno tome, veličina i kvalitet prinosa utiču na količinu i kvalitet vegetativnog rasta te godine, a time i na potencijal prinosa za narednu godinu. Razvijenost i bujnost čokota zavise i o nutritivnim i o nenutritivnim faktorima. Prinos grožđa zadate veličine kontroliše se uglavnom godišnjom zimskom rezidbom, prorjeđivanjem – odstranjivanjem cvasti ili grozdova i korištenjem regulatora rasta. Upotreba regulatora rasta trebala bi zavisiti o sorti i snazi ​​lastara tokom dvonedeljnog perioda usmjerenog na puno cvjetanje.

Upravljanje vinogradom koji je skup praksi primijenjenih formulom ili kalendarom ne može se nadmetati sa upravljanjem vinograda na osnovu znanja i razumijevanja.

Vinogradar bi trebao znati i tekuću i željenu snagu i bujnost čokota i biti svjestan praksi koje će ih povećati ili smanjiti. Dugoročno, rast vinove loze determinisan-određen je rodom tekuće vegetacije, sortom, snabdijevenosti hranjivim sastojcima i vodom, kompleksom tla i uticajem štetočina, podlogom i vremenskim prilikama. Vinogradar može uticati na rast vinove loze suzbijanjem bolesti i insekata, regulacijom prinosa, odabirom i upotrebom đubriva, kontrolom korova i postranih kultura te dubinom obrade tla.

Prinos grožđa

Upravljanje vinogradom koji je skup praksi primijenjenih formulom ili kalendarom ne može se nadmetati sa upravljanjem vinograda na osnovu znanja i razumijevanja.

Naslov orginala: Growth and Yield Relafionship. Izvor: Cultural Practices For Commercial Vineyards by T. D. Jordan, R. M. Pool,T. J. Zabadala,N D J . P. Tomkins (Miscellaneous Bulletin 111). Slika: Gouteaux. Pripremio: Dragutin Mijatović

Uzgoj vinove loze

Uzgoj loze. Različite tehnike upravljanja čokotom. Način njegovanja vinove loze zavisi o načinu na koji loza prirodno raste: kao grm za čokote koji rastu bez oslonca (naslona) ili kao savremeniji oblik uzgoja za čokote za koje je obezbijeđen naslon u uslovima u kojima se različite sorte gaje. Iz ovoga proizlaze glavne metode održavanje vinograda iz kojih proizlaze mnoge specifične tehnike, zavisno o regiji, kulturnoj tradiciji, posebnostima sorti grožđa i tla:

1-UZGOJ UZ DRVO, u visinu (hautin) kako samo ime govori, omogućava rast vinove loze u visinu. Pradavni uzgoj grožđa na drveću, koje je korišteno kao podrška za prihvatanje i razvoj lijane. Uzgoj uz drvo, https://upload.wikimedia.org/

2-UZGOJ LOZE UZ DRVENE REŠETKE (naslon), Rimljani su uzgajali grožđe obično na drvenim rešetkama, pergolama, sjenicama, koje su u prošlosti bile od drveta hrasta ili kestena, ponekad bagrena, održavale su vinovu lozu u jednoj ili više ravni, uz rezidbu i vezivanje loze za naslon.Drvena rešetka: https://hr.blabto.com/

Ove metode uvijek su predmet eksperimenata i istraživanja radi poboljšanja, jer tip ugojnog oblika i naslona zavisi o planiranom prinosu i kvalitetu grožđa koji loza daje.
Nasloni omogućuju primjenu različitih tipova rezidbe: kratka, duga ili kombinovana. Tip (način) rezdbe naravano zavisi od sorte vinove loze i izbora odgovarajućeg uzgojnog oblika.

Naslov orginala: Culture de la vigne (Uzgoj vinove loze). Izvor: https://www.inrap.fr/. Pripremio: Dragutin Mijatović

Grčka – jedinstvene vinogradarske prakse

Vinogradarske prakse. Vinogradarstvo je prvi put organizovano u Grčkoj prije hiljade godina i kontinuirano se praktikuje širom zemlje od tada. Kako su prolazila vremena, jedinstvene vinogradarske tehnike razvijale su se prema osobenostima grčkih vinograda.

Vinogradarske prakse

Sljedeći faktori su imali značajnu ulogu u njihovom uspostavljanju:

  • Uzgoj bezbrojnih domaćih sorti, praksa koja se često ne sreće u drugim zemljama
  • Postojanje izolovanih, ali brojnih malih vinorodnih zona na ostrvima i na kopnu
  • Nepristupačan teren koji koči primjenu vinogradarske prakse moguće na velikim prostranstvima ravnih terroir-a.
Continue reading “Grčka – jedinstvene vinogradarske prakse”

Ruakura – RT2T – uzgojni oblik

Uzgojni oblik Ruakura (RT2T), na dvostrukom dvoredom naslonu (Twin Two Tier Trellis) je sistem uzgoja vinove loze koji je 1983. godine razvio dr. Richard E. Smart na Novom Zelandu u istraživačkoj stanici Ruakura koja je sistemu dala ime. (Napomena: u stručnoj literaturi se često uzgojni oblik čokota poistovjećuje sa oblikom naslona ili obratno).

Uzgojni oblik

Četiri površine lišća oblikovane su na vrlo složenom naslonu. Sistem je pogodan za posebno bujne čokote i zahtijeva posebnu mašinu za berbu grožđa. Postoje različite varijante, slika prikazuje jednu od njih. U Evropi ovaj naslon nema nikakav značaj. Princip ovog sistema sličan je uzgojnom sitemu Lyre, na naslonu u obliku slova “Y” uz dva izuzetka: razmak između dvije paralelne krošnje je veći (1,5 m u odnosu na približno 1 m), a svaka je krošnja podijeljena vertikalno poput sistema ScottHenry. Gornji i donji sloj obično dolaze od različitih čokota. Redovi su postavljeni na najmanje 3,6 m širine, a čokoti unutar redova udaljene su približno 2 m. Činjenica da jedan čokot pokriva prilično područje naslona znači da je kontrola snage, posebno u ranim godinama dobra. Sistem je prilagođen lokalitetima sa plodnim zemljištem. Pogledati i: https://ovinu.info/athena-uzgojni-sistem/

Naslov originala: Ruakura Twin Two Animal (Uzgojni oblik Ruakura -RT2T). Izvor: https://glossary.wein.plus/. Prevod: Dragutin Mijatović

Chablis – uzgojni oblik čokota vinove loze

Chablis. Ovo je tradicionalni sistem orezivanja sorte Chardonnay u regionu Champagne (Šampanja). Razumljivo je da postoji određena zabuna oko ovog uzgojnog oblika i orezivanja vinove loze.


Nakon nekih ličnih kontakata sa dr. Alain Deloire, profesorom vinogradarstva iz Montpellier SupAgro, na jugu Francuske, evo kako to izgleda: rezidba Chablis je sistem uzgojnog oblika sa vertikalno usmjernim lastarima (VSP- vertically-shoot positioned) na špaliru vertikalnog položaja u kojem se na krakovima čokota obavlja rezidba na lukove. Pogledati i: https://ovinu.info/tehnika-rezidbe-za-zdravlje-i-dugovjecnost-cokota/

Vine Pruning in Champagne: https://www.youtube.com/watch?v=srCzzo3eLAo

Continue reading “Chablis – uzgojni oblik čokota vinove loze”