Izbor tipa rezidbe

Izbor tipa rezidbe i uzgojnog oblika

Izbor tipa rezidbe i uzgojnog oblika. Faktori koji utiču na izbor. Rezidba vinove loze je najvažnija ampelotehnička mjera u vinogradu. Nepravilno provođenje i nepoznavanje pravila rezidbe katastrofalno se odražava na prinos i kvalitet grožđa određene sorte. Da bi tip rezidbe zadovoljio vinogradara bitno je i opredijeliti se za odgovarajući raspored lastara u prostoru. To je […]

Nastavite sa čitanjem...

Idealne karakteristike čokota

Karakteristike čokota. Vinogradari kvantifikuju ravnotežu čokota na različite načine, uključujući težinu orezane loze; prosječnu težinu lastara, debljinu i dužinu internodija pojedinih lastara; odnos površine lišća i prinosa grožđa; i odnos prinosa i težine zimskom rezidbom odbačene loze. Zapažanja o pojavi i razvoju bočnih lastara-zaperaka, relativnoj veličini i boji lista mogu se takođe koristiti i za […]

Nastavite sa čitanjem...

Grčka – jedinstvene vinogradarske prakse

Vinogradarske prakse. Vinogradarstvo je prvi put organizovano u Grčkoj prije hiljade godina i kontinuirano se praktikuje širom zemlje od tada. Kako su prolazila vremena, jedinstvene vinogradarske tehnike razvijale su se prema osobenostima grčkih vinograda. Sljedeći faktori su imali značajnu ulogu u njihovom uspostavljanju: Uzgoj bezbrojnih domaćih sorti, praksa koja se često ne sreće u drugim […]

Nastavite sa čitanjem...