Idealne karakteristike čokota

Karakteristike čokota. Vinogradari kvantifikuju ravnotežu čokota na različite načine, uključujući težinu orezane loze; prosječnu težinu lastara, debljinu i dužinu internodija pojedinih lastara; odnos površine lišća i prinosa grožđa; i odnos prinosa i težine zimskom rezidbom odbačene loze. Zapažanja o pojavi i razvoju bočnih lastara-zaperaka, relativnoj veličini i boji lista mogu se takođe koristiti i za […]

Nastaviti citanje...

Grčka – jedinstvene vinogradarske prakse

Vinogradarske prakse. Vinogradarstvo je prvi put organizovano u Grčkoj prije hiljade godina i kontinuirano se praktikuje širom zemlje od tada. Kako su prolazila vremena, jedinstvene vinogradarske tehnike razvijale su se prema osobenostima grčkih vinograda. Sljedeći faktori su imali značajnu ulogu u njihovom uspostavljanju: Uzgoj bezbrojnih domaćih sorti, praksa koja se često ne sreće u drugim […]

Nastaviti citanje...

Chablis – uzgojni oblik čokota vinove loze

Chablis. Ovo je tradicionalni sistem orezivanja sorte Chardonnay u regionu Champagne (Šampanja). Razumljivo je da postoji određena zabuna oko ovog uzgojnog oblika i orezivanja vinove loze. Nakon nekih ličnih kontakata sa dr. Alain Deloire, profesorom vinogradarstva iz Montpellier SupAgro, na jugu Francuske, evo kako to izgleda: rezidba Chablis je sistem uzgojnog oblika sa vertikalno usmjernim […]

Nastaviti citanje...