Sistemi uzgoja vinove loze

Sistemi uzgoja vinove loze – dio 1  

Sistemi uzgoja vinove loze. Iako to možda nije najglamuroznija tema, formiranje uzgojnog oblika čokota je ključna tema koju trebaju razumjeti studenti vinogradarstva. Metoda kojom vinogradar sadi i upravlja rastom čokota ima velike implikacije na pitanja koja se tiču ​​prinosa, zaštite od vremenskih prilika i cjelokupnog kvaliteta finalnog proizvoda – vina. Nadalje, zbog svog efekta na rad i […]

Nastavite sa čitanjem...
Izbor tipa rezidbe

Izbor tipa rezidbe i uzgojnog oblika

Izbor tipa rezidbe i uzgojnog oblika. Faktori koji utiču na izbor. Rezidba vinove loze je najvažnija ampelotehnička mjera u vinogradu. Nepravilno provođenje i nepoznavanje pravila rezidbe katastrofalno se odražava na prinos i kvalitet grožđa određene sorte. Da bi tip rezidbe zadovoljio vinogradara bitno je i opredijeliti se za odgovarajući raspored lastara u prostoru. To je […]

Nastavite sa čitanjem...

Idealne karakteristike čokota

Karakteristike čokota. Vinogradari kvantifikuju ravnotežu čokota na različite načine, uključujući težinu orezane loze; prosječnu težinu lastara, debljinu i dužinu internodija pojedinih lastara; odnos površine lišća i prinosa grožđa; i odnos prinosa i težine zimskom rezidbom odbačene loze. Zapažanja o pojavi i razvoju bočnih lastara-zaperaka, relativnoj veličini i boji lista mogu se takođe koristiti i za […]

Nastavite sa čitanjem...