Vinske tehnologije – transformišu globalnu industriju vina

nauka tehnologija vinarstvo vinogradarstvo

Vinske tehnologije. Roboti u vinogradima, AI, kritičari vina i 4x4QR kodovi za praćenje vina i pružanje transparentnosti potrošačima. Ovo su samo neke od tema koje je predstavio panel stručnjaka za tehnologiju vina u sklopu nedavne studije OIV-a iz 2021. Sudije pod nazivom ‘Digitalni trendovi u sektoru vinove loze i vina’. Studija je uključivala sveobuhvatno istraživanje vinarija u 18 zemalja članica OIV-a, uz detaljne intervjue sa 21 stručnjakom za tehnologiju vina. Rezultati otkrivaju 9 glavnih tehnoloških trendova koji će oblikovati budućnost vina.

Vinske tehnologije
Robot u vinogradu. Foto: Getty Images

Prema Pau Roca, generalnom direktoru OIV-a (Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino). „Studija je dio našeg strateškog plana 2020-2024, gdje se digitalna transformacija pojavljuje kao katalizator. Studija koja će omogućiti vinogradarsko-vinogradskom sektoru da se proizvođači i potrošači, prilagode svijetu kojem prijeti kriza klimatskih promjena.” Glavni ciljevi digitalizacije vina su: poboljšanje efikasnosti, produktivnosti i održivosti; pružaju veću transparentnost potrošačima i stvaraju ponude vrijednosti i nove poslovne modele.

Devet glavnih digitalnih trendova u globalnoj vinskoj industriji

Slijede opisi devet glavnih tehnologija za koje se predviđa da će transformisati globalnu vinsku industriju u budućnosti:

1) Internet of Things (IoT) – Internet stvari i senzorska tehnologija – povećat će upotrebu tehnoloških senzora u vinogradu, vinariji, distribuciji i na samoj boci vina. Podaci će se prikupljati na internetu kako bi mogli biti lako dostupni zaposlenima i potrošačima.

Prema Oliver Oran-u, izvršnom direktoru Chainvine-a, ova vrsta senzorske tehnologije će dovesti do Intelligent Wine Bottle (Inteligentne boce vina). Šta je to: „boca vina koja se kreće i dijeli svoje podatke“. Kombinacija senzora, blok mreža (block chain) i QR kodova (QR codes). Ovo omogućuje boci da prati svoju temperaturu, vlažnost, lokaciju, kome je prodana i trenutnu cijenu. Osim toga, potrošači će moći saznati o vinogradu iz kojeg je boca potekla, kako je vinograd održavan. Kako je vino proizvedeno, koji aditivi su dodavani i recenzijama vina kako od stručnjaka tako i od drugih potrošača.

2) Artificial Intelligence (AI) – Veštačka inteligencija (za vino) – više upotrebe pametnih mašina u vinogradu i vinariji za obavljanje zadataka koji zahtevaju ljudsku inteligenciju. To uključuje bolje praćenje i upravljanje rodom, praćenje kvaliteta procesa u vinariji i sveobuhvatnije preglede vina.

Prema dr. Bernard Chan-u, profesoru odsjeka za kompjuterske nauke na Univerzitetu Central Arkansas, primjena AI na različite kritike degustatora vina „će nam omogućiti da kreiramo bazu podataka koja sintetizuje sve različite kritike. Sve kako bi pružilo više jasnoće o markerima okusa i onome što proizvodi 90+ plus vina (90 i više bodova) za određenu regiju. Ne pokušavamo zamijeniti vinske kritičare, već potrošačima pružiti sveobuhvatniju analizu vina.”

Vinske tehnologije

3) Robotics in the Vineyard – Robotika u vinogradu i vinariji – povećana upotreba robota za kontrolu đubrenja i berbe u vinogradu, te kontrolu zaliha i kretanja vina u vinariji. Prema riječima gospodina Alberta Strever-a, višeg predavača na Univerzitetu Stellenbosch u Južnoj Africi, „Uz smanjene troškove posljednjih godina, vjeruje se da će u narednih tri do pet godina ovi robotski sistemi imati daleko veći uticaj na sektor vinove loze i vina.”

4) Satellite Imagery and GPS Satelitski snimci i GPS u vinogradu – iako ih već koriste veće vinske korporacije za praćenje zdravlja vinograda, očekuje se da će ove tehnologije usvojiti i manje vinarije. Koristeći dronove i satelite, vinarije mogu lako prikupiti podatke o zrelosti, nedostatku vode i pritisku bolesti u vinogradu, te brže djelovati na očuvanju kvaliteta. Takođe podržavaju održivost, jer se prskanje vinograda provodi samo ako je potrebno.

5) Laser Image Detecting and Ranging – Detekcija laserske slike i rangiranje u vinogradu – koristeći LIDAR, tehnologiju udaljenog snimanja, struktura vinograda se može mapirati. Ovo omogućava vinarijama da kreiraju 3D mape vinograda, što pomaže robotskoj tehnologiji u vinogradu i smanjenju nezgoda. Ovo će pomoći da se stvori „pametni vinograd“ budućnosti.

6) Wine Block Chain Technology – Tehnologija koji sadrže šifrirane informacije koje će poboljšati praćenje vina i pomoći kod pametnih ugovora. Ovo će biti posebno korisno kod distribucije vina, tako da distributeri i potrošači znaju gdje je vino bilo. Takođe će pomoći u smanjenju prevare vina i krivotvorenog vina.

Vinske tehnologije

7) E-Labels for Wine (E-Etikete za vino) – elektronske etikete za vino koje pružaju opsežne informacije o vinu. Potrošači će moći da koriste svoj pametni telefon za pristup 4x4QR kodovima koji će pružiti potpune informacije o vinogradu i proizvodnji vina – dati čak i linkove na video zapise. E-Label će pružiti poboljšanu transparentnost i povećano praćenje boce. E-naljepnice su dio (Intelligent Wine Bottle) Inteligentne boce budućnosti. Nekoliko vinarija već eksperimentiše sa oznakama proširene stvarnosti, ali E-Etikete budućnosti će pružiti mnogo više informacija.

8) E-Certificates for Wine E-Certifikati za vino – pošto se vino transportuje i prodaje širom svijeta, trenutno postoji mnogo papirnih dokumenata. Dokumenata koji su potrebni za slanje i prijem vina u različite zemlje, zajedno sa poreskom i tarifnom dokumentacijom. E-sertifikati će eliminisati papir i omogućiti digitalni pristup svim ovim dokumentima. Oran je uzbuđen zbog ove tehnologije, jer je takođe vidi i kao dobru za okolinu i kao ekonomičnu. “Trenutno se u Velikoj Britaniji 15 miliona godišnje troši na carinsku papirologiju. Sa ovom tehnologijom moći ćemo doći u svijet u kojem ne postoje papirne deklaracije.”

9) Smart Wine Storing – Pametno skladištenje vina – budući da se vino čuva u skladištima širom svijeta, postoji potreba za prelaskom na pametna skladišta. Skladišta koja će vinarijama pomoći da smanje troškove i poboljšaju efikasnost i logistiku. Ovo će se prvenstveno fokusirati na povećanu upotrebu robotike.

Tehnologije najvišeg prioriteta za globalne vinarije

Jedan od zanimljivih aspekata studije bio je odgovor svjetskih vinarija na anketno pitanje o tome za koje tehnologije smatraju da imaju najviši nivo prioriteta. Rezultati, po rangu važnosti, su:

  • 1) Digitalizacija vinskog sadržaja sa E-oznakom / Digitalization of Wine Contents with an E-Label
  • 2) Block Chain Technology / Block Chain Technology
  • 3) Satelitski snimci za vinograde / Satellite Imagery for Vineyards
  • 4) E-sertifikat za trgovinu i distribuciju / E-Certificate for Trade and Distribution
  • 5) Vještačka inteligencija i pametno skladištenje vina / Artificial Intelligence and Smart Storing of Wine
Vinske tehnologije
Robot u vinogradu, izvor: https://www.ft.com/

Ironično, međutim, kada je od učesnika u anketi zatraženo da daju ocjenu o tome koliko dobro globalna vinska industrija usvaja digitalne tehnologije u poređenju sa drugim poljoprivrednim sektorima, kao što su kafa, kakao i maslinovo ulje, oni su sebi dali ekvivalent C+. Nisu vjerovali da su vrlo niski ili niski, ali se takođe nisu rangirali visoko ili vrlo visoko. Barem vinska industrija prepoznaje da mora učiniti mnogo više da bi uspješno usvojila neke od novih tehnologija koje ne samo da će pomoći višim nivoima efikasnosti i produktivnosti, već će takođe poboljšati održivost, sigurnost radnika i transparentnost prema potrošačima.

Izvor: https://lizthachmw.com/. Naslov orginala: Nine Wine Technologies That Will Transform the Global Wine Industry (Devet vinskih tehnologija koje će transformisati globalnu industriju vina). Objavljeno: 12.01.2022. by Liz Thach, MW. Pripremio: Dragutin Mijatović

POGLEDATI i:

Dobro je znati-ako niste znali? Top 8 najboljih gradova za studiranje u inostranstvu 2022. godine su: London sa ocjenom 100%, Minhen sa 97,4%, Seoul sa 96,1%, Tokio sa 96,1%, Berlin sa 95,9%, Melburne sa 95,5%, Zurich sa 94,9% i Sydney sa 94,3% (izvor: https://de.statista.com/).