Berba stonog grožđa – put ka mehanizaciji i automatizaciji

berba grožđe nauka sorta vinogradarstvo

Berba stonog grožđa. Kalifornijski uzgajivači stonog grožđa, zajedno kroz Kalifornijsku komisiju za stono grožđe, rade na mehanizaciji i automatizaciji operativnih funkcija. Cilj je smanjenje troškova i povećanja efikasnosti vinogradarskih operacija.

Berba stonog grođa

Jedan od prioriteta je minimizovanje kretanja radne snage i maksimiziranje proizvodnje po pređenoj stopi. Studija vremena i kretanja sprovedena na aktivnostima berbe pomogla je industriji da shvati gdje i koliko vremena se troši na zadatke branja i pakovanja.

Druga studija vremena i kretanja o unutrašnjem pakovanju je u procesu dovršavanja. Cilj je razumjeti kako je radna snaga raspoređena po zadacima i objektima, te identifikovati potencijalna područja mehanizacije i automatizacije.

Berba stonog grođa
Izvor: https://grapaes.com/varieties/.

Automatizacija – berba stonog grožđa

Drugi prioritet je uvođenje automatizacije u berbu stonog grožđa. Ovaj posao se obavlja uz korištenje autonomnih teretnih kola koja pomažu kretanje svježe ubranog grožđa unutar vinograda. Ostale mogućnosti kola koje se testiraju uključuju korištenje senzora za otkrivanje zrelih bobica i robotike za branje zrelih grozdova bez oštećenja bobica.

Ostala istraživanja i razvoj senzora uključuju mapiranje i procjenu roda putem brojanja grozdova, mjerenja veličine bobica i detekcije boje bobica, kao i daljinski nadzor za povećanje efikasnosti korištenja vode.

Komisija takođe istražuje mehanizovane alate za poboljšanje efikasnosti rezidbe vinograda. To uključuje ručne makaze na baterije i mehaničke makaze montirane na traktor, koje mogu raditi u sistemima naslona za stono grožđe. Nedavno je završen pregled povezanih proizvoda o globalnim alatima i tehnologijama dostupnim za mehaničko orezivanje stonih sorti grožđa.

Komisija razmatra i druge kategorije inovacija kao što su otkrivanje i tretiranje štetočina i bolesti na licu mjesta. Tu su automatizovana proizvodnja i pakovanje. Naravno i nova infrastruktura vinograda kako bi se olakšala automatizacija i mehanizacija.

Izvor: https://www.freshfruitportal.com/. Naslov orginala: California table grape growers continue path to mechanization and automation (Kalifornijski uzgajivači stonog grožđa nastavljaju put ka mehanizaciji i automatizaciji). Objavljeno: 06.01.2022. Prevod: Dragutin Mijatović

POGLEDATI I: https://ovinu.info/tehnologija-koja-nadmasuje/ i https://ovinu.info/kada-se-bere-grozdje/

Dobro je zanti-ako niste znali?

Grožđe stonih sorti namijenjeno potrošnji u svježem stanju trebalo bi da bude dovoljno zrelo, ali ne i prezrelo, bobice treba da su normalne krupnoće i ujednačene veličine, čvrsto pričvršćene za peteljčicu, sa neštećenom voštanom prevlakom na pokožici bobice. Stono grožđe se bere u vise navrata (probirna berba) biraju se lijepo formirani i zdravi grozdovi, ujednačenih bobica po krupnoći, obliku i boji. Ubrani grozdovi se stavljaju u korpe sa drškama okrenutim na gore.