Berba stonog grožđa – put ka mehanizaciji i automatizaciji

Berba stonog grožđa. Kalifornijski uzgajivači stonog grožđa, zajedno kroz Kalifornijsku komisiju za stono grožđe, rade na mehanizaciji i automatizaciji operativnih funkcija. Cilj je smanjenje troškova i povećanja efikasnosti vinogradarskih operacija. Jedan od prioriteta je minimizovanje kretanja radne snage i maksimiziranje proizvodnje po pređenoj stopi. Studija vremena i kretanja sprovedena na aktivnostima berbe pomogla je industriji […]

Nastavite sa čitanjem...

Mašinski vid – procjena zrelosti grožđa

Mašinski vid – procjena zrelosti grožđa. Mašinski vid (Machine Vision) je sposobnost kompjutera da percipira okolinu. Precizno vinogradarstvo ima za cilj maksimiziranje prinosa i kvaliteta grožđa minimiziranjem ulaznih troškova. Berba grožđa je najvažniji posao u vinogradarstvu jer izbor vremena berbe određuje željeni kvalitet roda. Identifikovanje nivoa zrelosti u vinogradima moglo bi poboljšati efikasnost operacija berbe. […]

Nastavite sa čitanjem...

Kako znati kada je grožđe spremno za berbu

Grožđe spremno za berbu. Jedna od najvažnijih odluka vinara je kada brati grožđe. Grožđe treba brati u punoj zrelosti; jer bolje grožđe bolje vino. Ukratko o tome. Ali kako znamo tačno vrijeme? Pa, možemo početi koristeći svoja čula – vidjeti, dodirnuti, namirisati i okusiti grožđe. Nakon toga uzmimamo reprezentativan uzorak iz vinograda i vršimo mjerenje […]

Nastavite sa čitanjem...

Procjena zrelosti vinskog grožđa pomoću hiperspektralnog snimanja

Procjena zrelosti vinskog grožđa. Nauka o vinarstvu značajno se razvijala u svakoj fazi svog proizvodnog procesa, počevši od vinograda gdje se mnogo definiše kvalitet vina. Osim fitosanitarnog statusa, ocjena kvaliteta grožđa uglavnom se odnosi na zrelost grožđa, zasnovanu na evoluciji enoloških parametara tokom vremena, što određuje optimalno vrijeme berbe zavisno o vinu koje se želi […]

Nastavite sa čitanjem...

Važnost praćenja kvaliteta grožđa

Važnost praćenja kvaliteta grožđa. Počevši od šarka, u grozdu započinje nekoliko procesa koji vode do potpunog tehnološkog, fenolnog i aromatičnog sazrijevanja grožđa. Važnost praćenja kvaliteta grožđa i dinamike sazrijevanja te uzimanje uzorka kako bi ocijenio kvalitet grožđa su odgovornost vinogradara i vinara. Dinamika sazrijevanja Sazrijevanja i kvalitet grožđa te kontrola kvaliteta su obaveze koje ne […]

Nastavite sa čitanjem...