Štetnici vinove loze

Štetnici vinove loze. Za početak, kao i kod bolesti tako i kod štetnika, potrebno je na vrijeme prepoznati simptome štetnika na vegetativnim i generativnim dijelovima loze (krakovi, izdanci, pupovi, lišće, bobice) kako bi se moglo pristupiti preventivnoj zaštiti prije pojave štetnika ili odmah po pojavi. Držite se uzrečice Bolje spriječiti nego liječiti. Pratite klimatske podatke sa meteoroloških stanica i redovno kontrolišite vinograd.

Štetnici vinove loze

Filoksera (lat. Viteus vitifoliae) je donijeta iz Amerike u Francusku oko 1860. godine. Štete uglavnom pravi na korijenu vinove loze. Na listu se prepoznaje po ovim karakteristčnim kvržicama.

Continue reading “Štetnici vinove loze”