Celada LB 400 – feromonski difuzor za borbu protiv grožđanog moljca

Celada LB 400 – feromonski difuzor. Suterra lansira na špansko tržište Celada LB 400, pasivni difuzor feromona za kontrolu grožđanog moljca (Lobesia botrana) u vinogradima na jednostavan, ekonomičan i efikasan način. Na ovaj način kompanija proširuje svoj katalog proizvoda za suzbijanje Lobesia botrana putem feromona. Celada™ LB 400 je novi pasivni difuzor feromon, koji je […]

Nastaviti citanje...

Vitis vinifera – kako je preživjela filokseru

Vitis vinifera. Kao i sve biljke, vinovu lozu razvrstavamo prema sistemu taksonomije koji je postavio švedski botaničar Carl Linnaeus 1753. godine. Vinova loza pripada redu Vitales, porodici Vitaceae i rodu Vitis. Rod Vitis ima preko sedamdeset različitih vrsta. Rod Vitis podijeljen je na dva podroda: Muscadinia i Euvitis. Podrod Muscadinia obuhvata tri vrste, među kojima […]

Nastaviti citanje...

Vinarski psi – kako zarađuju svoje čuvanje

Vinarski psi. Iako nije neuobičajeno uočiti vinarskog psa kako se izležava među čokotima vinove loze, neki psi zapravo rade u vinarijama. Svojim moćnim nosovima psi mogu nanjušiti štetočine i zagađivače kako bi zaštitili kvalitet čokota, bureta i vina širom svijeta. Hemijska jedinjenja poput TCA (2,4,6-trihloranizol) uništavaju vino manama čepova, drvene buradi i ambalaže. Tako su […]

Nastaviti citanje...

Priprema vinove loze za odmor

Priprema vinove loze za odmor. Nakon što je grožđe obrano i sigurno »dopremljeno u vinariju«, vrijeme je za posljednje aktivnosti rukovođenja vinogradom (održavanje vinograda) prije nego što vinova loza uđe u fazu mirovanja. Kako je svaki vinograd drugačiji, njime treba upravljati u skladu sa njegovim specifičnostima. Međutim, postoje neke opšte smjernice za održavanje vinograda nakon […]

Nastaviti citanje...

Štetnici vinove loze

Štetnici vinove loze. Za početak, kao i kod bolesti tako i kod štetnika, potrebno je na vrijeme prepoznati simptome štetnika na vegetativnim i generativnim dijelovima loze (krakovi, izdanci, pupovi, lišće, bobice) kako bi se moglo pristupiti preventivnoj zaštiti prije pojave štetnika ili odmah po pojavi. Držite se uzrečice Bolje spriječiti nego liječiti. Pratite klimatske podatke sa […]

Nastaviti citanje...