Čokot – velika bujnost, zasjenjivanje, začarani krug

bujnost čokot vinova loza

Čokot – začarani krug

Čokot velike bujnosti na restriktivnim sistemima naslona može vrlo brzo ući u vegetativni ciklus rasta koji favorizuje rast lastara nad proizvodnjom grožđa. Prekomjerna sjena povezana sa ovokvim čokotima umanjuje pojedine procese koji utiču na prinos, pa je količina roda po lastaru manja. Kao odgovor na nizak prinos, vegetativni rast se dalje podstiče, a problemi sa sjenom povećavaju. Tako da se začarani krug (ciklus) vegetativnog rasta nastavlja. Na slici 1. Zatravljivanje vinograda pomoglo je smanjenju bujnosti u području ljetnih kiša. Ostrvo Waiheke, Novi Zeland (Foto R.S,)

Slika 1.  Zatravljivanje vinograda pomoglo je  smanjenju bujnosti čokot-a vinove loze
Slika 1. Zatravljivanje vinograda

Često se u prvoj godini visoki prinosi javljaju kod bujnih sorti na lokacijama sa velikim potencijalom i kod jednostavnih sistema naslona. Ipak, nakon prve godine, prinosi opadaju kako se zasjenjivanje u čokotu povećava. Ne samo da se gubi prinos, već je i kvalitet smanjen zbog sjene.

Čokot – prekid ciklusa vegetativnog rasta

Ciklus vegetativnog rasta može se prekinuti ako se smanji sjena u lisnoj površini čokota. Jednom kada se to dogodi, ciklus se može pretvoriti u onaj koji favorizuje uravnoteženu proizvodnju grožđa i lastara. Povećano osvjetljenje u krošnjama stimuliše procese koji povećavaju prinos po lastaru. Tada konkurencija grozda ograničava rast lastara i gustina krošnje se može smanjiti. Postoje dvije metode koje se koriste u vinogradima za prekidanje vegetativnog ciklusa rasta. Često je za smanjenje zasjenjivanja u čokotu najefikasnija promjena naslona. Druga tehnika je devigoracija (usporavanje izduživanja lastara) data u članku u najkraćim crtama. Vegetativni ciklus i uravnoteženi ciklus dati su na šemama 1 i 2.

Devigoracija upravljanje međurednim prstorom

Za vinograde u područjima sa malo ljetnih kiša, upravljanje navodnjavanjem je jaka metoda za ograničavanje rasta lastara. Vodni stres može se postepeno povećavati nakon zametanja bobica kada je navodnjavanje obustavljeno. Aktivni porast lastara može zaustaviti pojavom šarka. Za vinograde u područjima ljetnih kiša teže je izazvati vodni stres. U ovim vinogradima stres se primjenjuje pojačanom konkurencijom korijena. Dostupne su dvije mogućnosti – primjena travni smjesa u međuredu, ili povećanjem gustine čokota.

Travnate kulture

Travnate smjese se sa lozom bore za vodu i hranjive sastojke i ograničavaju razvoj korijena vinove loze, posebno u blizini površine tla. Podkulture poboljšavaju pristup vinogradima i ograničavaju oticanje vode i eroziju. Međutim, postoje i nedostaci. U nekim situacijama nadmetanje vode i hranjivih sastojaka može izazvati prejak stres u vinogradu. Dalje, šansa za proljetni mraz je veća sa travnatim usjevima u odnosu na kompaktni, ogoljeni prostor. Različite vrste trava koriste različite količine vode. To omogućava vinogradaru da bira različite stepene konkurentnosti. Poželjno je izbjegavati mješavine djeteline i trava jer djetelina može pružiti previše azota čokotu vinove loze.

Povećanje gustine čokota

Ovom pitanju je posvećena velika pažnja tokom podizanja vinograda u zemljama Novog svijeta. Ideja je opet povećati konkurenciju vode i hranjivih sastojaka ispod zemlje, kako bi se ograničio rast lastara. Istraživanja i komercijalna iskustva, posebno u Evropi, pokazuju da vinogradi velike gustine postižu samo ograničenu devigoraciju, posebno na tlima sa malim potencijalom. Za tla sa velikim potencijalom može se dogoditi suprotan učinak. Gusto posađeni čokoti moraju se orezivati na ograničeni broj čvorova (okaca), a bujnost i zasjenjenost vinove loze obično se tada povećavaju.

Čokot – skraćivanje korjena

Ova tehnika je proučavana u Južnoj Africi za kontrolu bujnosti vinove loze. Skraćivanje korjena stimuliše rast novog korjena i vjerojatno će postojati razlika između podloge i njenog reagovanja. Pokazalo se da ponavljano i jače skraćivanje korjena smanjuje prinos i bujnost navodnjavanih vinograda (Južna Afrika). Korjenje treba skraćivati nakon berbe. Trenutno nema dovoljno iskustva da se ova tehnika komercijalno podstakne u vinogradima.

Šema 1. Vegetativni ciklus

„Vegetativni ciklus“.Krošnja postaju sve više zasjenjena i vegetativna, što dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta. Tipično za vinograde na tlima visokog potencijala sa neadekvatnim naslonom.

Šema 2. Uravnoteženi ciklus svjetlosti

Uravnoteženi ciklus svjetlosti podstiče rodnost lastara što dovodi do ravnoteže između lastara i porasta grozda (rasta roda). Tipično za vinograde sa naslonom prilagođenog bujnosti čokota.

Više o svemu ovdje rečenom može se pročitati u priručniku. Pogledati i: https://ovinu.info/idealne-karakteristike-cokota/ i https://www.idealwine.info/sun-affects-wines-aroma-taste/

Izvor:

Sunlight into Wine – A Handbook for Winegrape – Canopy Management (priručnik). Naslov članka: High Vigour, the Vicious Cycle. Objavljeno: by Richard Smart i Mike Robinson. Slika i šeme: Richard Smart. Prevod i priprema: Dragutin Mijatović