Ravnoteža čokota – smanjenje ili povećanje bujnosti lastara?

Ravnoteža čokota. Malo je vinograda koje vidimo da su u savršenoj ravnoteži sa okolinom i sistemom naslona. Važan dio upravljanja čokotom je utvrđivanje vinogradarske ravnoteže i da li je potrebno povećati bujnost lastara (invigoration) ili usporiti odnosno smanjiti porast (devigoration) ili nijedno. Vinogradi slabe bujnosti i jake bujnosti smatraju se neuravnoteženim. Odgovarajuće strategije upravljanja za promjenu ravnoteže mogu se uključiti u cjelokupni program upravljanja čokotom.

Ravnoteža čokota - broj lastara po čokotu
Slika 1. Ravnoteža čokota – odgovarajući broj lastara umjerene bujnosti

Određivanje ravnoteže čokota

Prethodni članci identifikovali su metode kojima se procjenjuje ravnoteža čokota. U praksi se mnoge od ovih procjena mogu izvršiti brzo i razumno tačno samo vizuelnim pregledom. One karakteristike koji se mogu procijeniti kao vodič za ravnotežu čokota uključuju: veličinu lista, dužinu lastara, zaperke, prisustvo vrhova lastara nakon šarka, dužinu internodija, površinu glavnog lišća čokota, površinu lišća zaperaka i udio lišća zaperaka.

Continue reading “Ravnoteža čokota – smanjenje ili povećanje bujnosti lastara?”

Čokot – velika bujnost, zasjenjivanje, začarani krug

Čokot – začarani krug

Čokot velike bujnosti na restriktivnim sistemima naslona može vrlo brzo ući u vegetativni ciklus rasta koji favorizuje rast lastara nad proizvodnjom grožđa. Prekomjerna sjena povezana sa ovokvim čokotima umanjuje pojedine procese koji utiču na prinos, pa je količina roda po lastaru manja. Kao odgovor na nizak prinos, vegetativni rast se dalje podstiče, a problemi sa sjenom povećavaju. Tako da se začarani krug (ciklus) vegetativnog rasta nastavlja. Na slici 1. Zatravljivanje vinograda pomoglo je smanjenju bujnosti u području ljetnih kiša. Ostrvo Waiheke, Novi Zeland (Foto R.S,)

Slika 1.  Zatravljivanje vinograda pomoglo je  smanjenju bujnosti čokot-a vinove loze
Slika 1. Zatravljivanje vinograda

Često se u prvoj godini visoki prinosi javljaju kod bujnih sorti na lokacijama sa velikim potencijalom i kod jednostavnih sistema naslona. Ipak, nakon prve godine, prinosi opadaju kako se zasjenjivanje u čokotu povećava. Ne samo da se gubi prinos, već je i kvalitet smanjen zbog sjene.

Continue reading “Čokot – velika bujnost, zasjenjivanje, začarani krug”