Ravnoteža čokota – smanjenje ili povećanje bujnosti lastara?

Ravnoteža čokota. Malo je vinograda koje vidimo da su u savršenoj ravnoteži sa okolinom i sistemom naslona. Važan dio upravljanja čokotom je utvrđivanje vinogradarske ravnoteže i da li je potrebno povećati bujnost lastara (invigoration) ili usporiti odnosno smanjiti porast (devigoration) ili nijedno. Vinogradi slabe bujnosti i jake bujnosti smatraju se neuravnoteženim. Odgovarajuće strategije upravljanja za […]

Nastavite sa čitanjem...

Čokot – velika bujnost, zasjenjivanje, začarani krug

Čokot – začarani krug Čokot velike bujnosti na restriktivnim sistemima naslona može vrlo brzo ući u vegetativni ciklus rasta koji favorizuje rast lastara nad proizvodnjom grožđa. Prekomjerna sjena povezana sa ovokvim čokotima umanjuje pojedine procese koji utiču na prinos, pa je količina roda po lastaru manja. Kao odgovor na nizak prinos, vegetativni rast se dalje […]

Nastavite sa čitanjem...