Etikete sa zdravstvenim upozorenjima na bocama vina

alkohol etiketa vino zdravlje

Etikete sa zdravstvenim upozorenjima. Pijenje vina je suštinski dio kultura mnogih zemalja, posebno u Evropi. U zemljama poput Francuske, Italije ili Španije, proizvodnja i trgovina vinom predstavlja važnu granu privrede, a nivoi potrošnje vina su među najvišima u svijetu. Evropljani ne vole samo vino, oni takođe konzumiraju ogromne količine piva i žestokih pića. Kao posljedica toga, ukupan unos alkohola po glavi stanovnika je daleko najveći u evropskom regionu.

Etikete sa zdravstvenim upozorenjima

U prosjeku, jedna osoba u Evropi konzumira 17,2 g alkohola dnevno, što se odnosi na otprilike jedan litar piva dnevno po osobi koja pije (1). Nije iznenađujuće da se tako visok nivo potrošnje alkohola odražava na broj bolesti koje se pripisuju alkoholu i troškovima za javno zdravlje.

Potrošnja alkohola – Etikete sa zdravstvenim upozorenjima

Postoji nekoliko opcija za kreatore politike da se pozabave ovim problemom. Jedna mjera kojom se potrošači podsjećaju na zdravstveni rizik na mjestu kupovine i potrošnje su etikete (naljepnice) sa zdravstvenim upozorenjima (Health warning labels-HWL) poznate sa pakovanja duvana. Sve je više literature koja procjenjuje učinak HWL-a na reakcije potrošača.

Iako su neke studije pokazale da HWL mogu usporiti potrošnju i izazvati negativna osjećanja kod potrošača. Ipak je utvrđeno da je uvođenje takvih oznaka nisko prihvaćeno. U regionu poput Evrope gde vino ima ne samo ekonomski već i kulturni značaj, verovatno je da je podrška za HWL niska. U slučaju vina, prepreka za efikasnost takvih etiketa može biti to što se vino smatra korisnim za zdravlje.

Uočeni rizik je važan da bi se utvrdilo u kojoj mjeri se neko upušta u rizično ponašanje poput potrošnje alkohola. Stoga smo sproveli online eksperiment u Švajcarskoj kako bismo testirali učinak HWL-a na uočeni rizik od pijenja u kulturi sa visokim afinitetom za vino. Nadalje, željeli smo istražiti kakvu ulogu u ovom kontekstu igra rašireno uvjerenje da je potrošnja vina zdrava i koji faktori utiču na prihvatanje HWL-a.

Naša studija

Pronašli smo samo mali učinak HWL-a na usvojeni rizik učesnika, što ukazuje da oni možda nisu djelotvorni u promjeni ponašanja pri potrošnji alkohola. Štaviše, visoko odvraćajući HWL koji prikazuju bolesnu jetru uz tekst upozorenja „alkohol izaziva smrtonosni rak jetre“ nisu bili efikasniji od jednostavnog tekstualnog upozorenja. Uočene zdravstvene koristi od vina imale su veliki uticaj na to koliko je neko rizično doživljavao pijenje vina.

Otkrili smo da je prihvatljivost HWL-a na vinu niska, posebno u obliku upozorenja na slici i tekstu. Otkrili smo da učesnici ne vide potrebu da se takva upozorenja stavljaju na boce vina. To je bilo zbog, s jedne strane, percepcije da je umjerena potrošnja vina zdrava. S druge strane, otkrili smo da učesnici koji se protive vladinim intervencijama za ograničavanje individualnih prava općenito, nisu za prikazivanje HWL-a kako bi upozorili potrošače na potencijalnu štetu potrošnje alkohola. Studija je pokazala da uspjeh HWL-a u smanjenju ponašanja pri potrošnji alkohola može biti ograničen u zemljama u kojima je pijenje vina dio društvenih normi. Nadalje, uspjeli smo pokazati da je na nedostatak percipiranog rizika od potrošnje vina snažno uticalo uvjerenje da je umjerena potrošnja vina zaista zdrava.

Etikete sa zdravstvenim upozorenjima

Slika 1. Učesnici studije su raspoređeni u jednu od tri grupe posmatranja boce: boce bez oznake o štetnosti, HWL samo sa tekstom ili HWL sa slikom i tekstom. Morali su pregledati bocu i odgovoriti na pitanja u vezi sa njihovim usvojenim rizikom potrošnje iz prikazane boce. Alkohol verusacht tödlichen Leberkrebs/ Alkohol uzrokuje smrtonosni rak jetre.

Etikete sa zdravstvenim upozorenjima – Šta je sledeće?

Unatoč potencijalno pozitivnim efektima pijenja vina u malim količinama, takve procjene možda neće favorizirati odgovorno ponašanje pri potrošnji vina. Nivo potrošnje alkohola raste u cijelom svijetu osim u Evropi. Iako ovo može biti pozitivan razvoj za Evropu. Važno je imati na umu da je nivo potrošnje danas u većini evropskih zemalja daleko od umjerenog. Određene vlade su uvele neku vrstu upozorenja na boci sa alkoholom, poput upozorenja za trudnice. Postojeće etikete često se kritikuju zbog njihove zanemarljive veličine i neefikasnosti.

Naša studija je pokazala da čak i vrlo izraženi HWL-i možda nisu dovoljni da pozivaju na umjereno ponašanje u alkoholu. Djelotvornost oznaka koje smo testirali u studiji može biti drugačija u scenariju iz stvarnog života. Na primjer, ako se potrošači suoče sa policom punom boca vina sa naljepnicama upozorenja, to ipak može povećati njihov prihvatljivi rizik od pijenja vina. Mjera poput HWL-a na vinskim bocama vjerovatno će se suočiti sa značajnim protivljenjem potrošača, ali posebno lobija alkohola. Bez obzira na (nedostatak) djelotvornosti HWL-a, javne vlasti bi se trebale pozabaviti ovim pitanjem. Pravilno informisanje potrošača o rizicima potrošnje alkohola je bitno. Treba naglasiti da za posljedice alkohola na zdravlje nije odlučujuća prvenstveno vrsta pića, već količina koja se troši.

Pročitajte više na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329321003177

Izvor: https://www.ciencia-e-vinho.com/. Naslov orginala: Health warning labels on wine bottles and how they influence perceived risk of consumption. (Naljepnice sa zdravstvenim upozorenjima na bocama vina i kako one utiču na percipirani rizik konzumiranja). Objavljeno: 16.01.2022. by Cornelia Staub. Pripremio: Dragutin Mijatović

POGLEDATI i: https://ovinu.info/potrosnja-alkohola/https://ovinu.info/globalna-potrosnja-alkohola/https://ovinu.info/sadrzaj-alkohola-u-vinu-i-drugim-picima/    

Dobro je znati-ako niste znali? Procjenjuje se da 40% Evropljana ne pije alkohol.

Reference:

• World Health Organization – WHO. (2018). Global status report on alcohol and health. (1).