FRGV vina i Evropski potrošači

grožđe hibridi okus vina vino

FRGV vina i Evropski potrošači. Sorte grožđa otporne na gljivična oboljenja (Fungus resistant grape varieties=FRGV ili PilzWiderstandsfähig =PIWI) nude mnoge prednosti poput manje upotrebe pesticida ili premium cijenu za poboljšanu održivost. Ipak, vinari su zabrinuti zbog lošijeg kvaliteta vina. Ova studija procjenjuje kako europski potrošači vina ocjenjuju vina proizvedena od novih FRGV u poređenju sa tradicionalnim sortama Vitis vinifera. Većina ih je uzgajana u istom vinogradu.

FRGV vina i Evropski potrošači
Sorta Calardis Blanc, Izvor: https://en.everybodywiki.com/

Četiri bijele sorte (Calardis Blanc, Muscaris, Sauvignac, Cabernet Blanc) i tri crne (Satin Noir, Cabernet Cortis, Laurot) FRGV su upoređena sa sortama Riesling, Sauvignon Blanc, Muskateller, Cabernet Sauvignon i Merlot. Za svaki FRGV, različiti stilovi su vinifikovani korištenjem standardizovanih protokola. Odabrano je 28 najreprezentativnijih vina, uključujući i ekvivalente Vitis vinifera.

72 vinska stručnjaka ocjenjivala su njihov ukupni kvalitet, a vina su poslana u bocama od 30 ml za 118 njemačkih, 32 danskih i 27 francuskih potrošača, uključujući i standardizovanu čašu za vino. U “testu kućne upotrebe” potrošači su procijenili hedonističko dopadanje u 6 sesija. Sva vina su okarakterisana deskriptivnom analizom na standardnom panelu.

FRGV vina i Evropski potrošači

Sva FRGV vina pokazala su se jednako dobro kao i vina Vitis vinifera. Jedan dio potrošača preferirao je žuto voće i vina iz harastovog bureta, što je bilo povezano sa 12 sati kontakta sa pokožicom. Potrošači iz svih zemalja preferirali su arome tropskog voća uz slast (4-6 g/l šećera). Sauvignac i Cabernet Blanc vina iz rane berbe odbili su potrošači iz svih zemalja zbog vegetativnog okusa i kiselosti.

FRGV vina i evropski potrošači

Potrošači su se više razlikovali u pogledu crvenih vina. Veliki dio potrošača preferirao je voćna i termovinifikovana vina sa manje tanina, posebno sorte Satin Noir. Nasuprot tome, oštri i gorki tanini sorte Cabernet Cortis su odbijeni. Drugi dio preferirao je crvena vina tamne boje, kao što su vina sorti Laurot i Satin Noir. Posebno su Laurot vina imala slične senzorne profile i hedonističke ocjene kao Merlot, što ukazuje na dobru zamjenu za FRGV. Maceracija i upotreba hrastovog bureta povećala je prihvaćenost kod potrošača, posebno u Francuskoj. Rosé vina svih crnih sorti bila su podjednako omiljena kod svih potrošača.

Zbog jednakih preferencija potrošača i stručnjaka za vina FRGV i Vitis vinifera, zabrinutost u pogledu kvaliteta vina može se odbaciti. FRGV se mogu ponuditi kao održivije senzorne „kopije“ vina Vitis vinifera ili u potpuno drugačijem stilu koristeći proizvodnju vina sa malo intervencija.

Naslov orginala: European consumer preference for wines made from fungus resistant grape varieties (Evropski potrošači preferiraju vina proizvedena od sorti grožđa otpornih na gljivična oboljenja). Izvor: https://www.infowine.com/en/. Objavljeno: 07.09.2022. by Marc Veber et al. DLR Rheinpfalz, Neustadt – Germany. Prevod: Dragutin Mijatović

POGLEDATI I: https://ovinu.info/piwi-sorte-koje-najvise-obecavaju/ 

Dobro je znati-ako niste znali? Bordeaux se nalazi na 45. paraleli i često se smatra linijom razdvajanja između vinogradarstva hladne i tople klime. Šljunkovita tla regiona Bordeaux zadržavaju toplotu potrebnu za potpuno sazrijevanje grožđa. Kako sorta Cabernet Sauvignon treba više toplote da bi u potpunosti sazrela ona zahtijeva najtoplije lokacije u regionu Bordeaux za spravljenje uravnoteženih vina.