Lisna dijagnostika – znaci nedostatka hranljivih elemenata

đubrenje vinograd vinogradarstvo vinova loza

Lisna dijagnostika. Važan je dio praćenja stanja vinove loze – ishranjenosti čokota u vinogradu. Đubriva su materije koje se koriste za poboljšanje ishrane biljaka, karakteristika tla i povećanja prinosa. Njihov učinak rezultat je činjenice da ove supstance biljkama pružaju jednu ili više deficitarnih hemijskih komponenata neophodnih za njihov normalan rast i razvoj.

Sva đubriva sadrže određeni dio, koji biljka direktno apsorbuje i za nju je koristan. Ovaj se dio naziva aktivnim sastojkom i mjeri se kao procenat od ukupne količine. Na primjer, amonijum nitrat (NH4NO3) sadrži 34,4% azota kao aktivne supstance. Pola od toga je u mobilnom, brzo asimilirajućem nitratnom obliku (nitrat – NO3). Druga polovina je u sporom i dugotrajnom djelovanju kao amonijev oblik (amonijak – NH4). Urea sadrži 46% amonijaka.

Značaj mineralnih materija za vinovu lozu. Sva đubriva temelje se na mineralima. Mineralne supstance su neophodne hranljive komponente koje osiguravaju normalnu vitalnu aktivnost i razvoj bilo koje biljke. Svi minerali, na osnovu njihovog kvantitativnog sadržaja u biljci, podijeljeni su na makroelemente i elemente u tragovima (mikroelementi). Ponekad je izolovana srednja grupa iz mikroelemenata – nazvana mezoelemenati.

Znaci nedostatka nekih hranljivih elemenata na osnovu lisne diagnostike dati su na slikama 1, 2 i 3.

Lisna dijagnostika
Slika 1. Makroelementi: azot (N), fosfor (P), kalijum (K)

Lisna dijagnostika
Slika 2. Mezoelementi: magnezijum (Mg), kalcijum (Ca)

Lisna dijagnostika
Slika 3. Mikroelementi: željezo (Fe), bor (B), mangan (Mn), cink (Zn)

Ostale elementi u tragovima (kobalt, molibden, jod, natrijum, silicijum, aluminijum, hlor i drugi) vinova loza traži u neznatnim količinama, ali su važni za lozu u procesima tokom vegetacije.

Izvor: http://www.vinograd-vrn.ru/. Naslov orginala: Листовая диагностика недостатка питательных веществ. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/djubrenje-vinograda/