Vinski talog – novi život u proizvodnji vina

nauka podrumarstvo vinarstvo vino

Vinski talog, novi život u proizvodnji vina: od otpada do fotonaponske struje. Naslov orginala: A new life for winemaking lees – from waste to photovoltaics. Izvor: https://www.infowine.com/en/ . Objavljeno: 16.07.2020. by Manuel Meneghetti, DSMN, Università Ca’ Foscari Venezia. Prevod: Dragutin Mijatović

Sunce, glavni prirodni resurs naše planete, proučavano je mnogo posljednjih godina. Cilj ispitati, tehnologije i procese za dobijanje električne energije zahvaljujući najboljem obnovljivom i čistom izvoru: solarnoj energiji. Fotonaponske ćelije, uređaji, u stanju su provesti ovo pretvaranje, a tehnologije koje se temelje na upotrebi organskih materijala izazivaju interes, jer bi mogle biti održiva alternativa tradicionalnim sistemima zasnovanim na silicijumu. Najperspektivnije su solarne ćelije senzibilisane bojam (dye sensitized solar cells – DSSC), koje oponašaju proces fotosinteze hlorofila. Jedan od najvažnijih elemenata ćelije je boja koja apsorbuje sunčevu svjetlost i ubrizgava elektrone u poluprovodnik na kome je apsorbovan, uglavnom titanium, netoksičan i jeftin oksid.

Cilj rada je da se kroz inovativna rješenja poboljša glavni otpadni proizvod procesa vinifikacije crvenog i bijelog grožđa – vinski talog. Posebno se to odnosi na talog i marc (preševina), za realizaciju DSSC ćelija. Koristeći se različitim sintetičkim pristupima, pripremljen je nanostrukturni titanium sa velikom površinom i određenom poroznošću.Tanini i antocijanini niske molekularne težine dobijeni iz nusproizvoda vinarstva apsorbovani su na njenoj površini. Ispitivanja su provedena na prototipovima solarnih ćelija kako bi se procijenila snaga i fototok generisan pod simuliranim zračenjem sunčeve svjetlosti. Upotreba polifenolnih materija kao boja za fotonaponske ćelije, je izuzetno ekološki prihvatljivo za proizvodnju električne energije. Energije koja bi pretvarala poljoprivredno-prehrambeni otpad u resurse i poboljšanje indeksa okolne vinarije. Pogledati i: https://ovinu.info/proizvodnja-vina-od-pocetka-do-kraja/