OIV revidira svoje definicije IG i AO

kvalitet oiv vino

OIV revidira svoje definicije. Definicije geografske oznake i naziva porijekla koje je OIV nedavno ažurirao sada uključuju koncepte ugleda i zaštite od strane nadležnih organa zemalja.

OIV revidira svoje definicije

Na posljednjoj Generalnoj skupštini, OIV je konsenzusom usvojio ažurirane definicije geografskih oznaka i naziva porijekla (OIV-ECO 656-2021). Grupa stručnjaka za potrošačko pravo i informacije (DROCON) Komisije III za ekonomiju i pravo OIV -a radila je dugi niz godina na ovoj rezoluciji. Komisija je radila kako bi uskladila definicije sa onima koje su danas prisutne u glavnim međunarodnim sporazumima o intelektualnom vlasništvu.

To je sa jedne strane, za geografsku oznaku (Indication Géographique – IG), sporazum TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) iz 1994. (član 22), a sa druge strane, za Appellation d’Origine – AO, Ženevski akt iz 2015. Lisabonskog sporazuma (član 2 -1 i.ii). Definicije geografske oznake i naziva porijekla koje je OIV nedavno ažurirao sada uključuju koncepte ugleda (reputacije) i zaštite od strane nadležnih organa zemalja.

Ova rezolucija nastavlja rad OIV -a, koji je 1947. usvojio prvu međunarodnu definiciju apelacije (naziva, imena). Godine 1992. OIV je usvojio definiciju priznate geografske oznake (indication géographique reconnue – IGR) i ažurirao definiciju priznate oznake porijekla – appellation d’origine reconnue (OIV-ECO 2/92). Novim tekstom 2021. godine (Par le nouveau texte de 2021) ukida se rezolucija iz 1992. koja je istekla, ostavljajući prostor za dvije nove definicije. Ove definicije su u skladu sa međunarodnim definicijama WIPO-a (World Intellectual Property Organization) i WTO-a (World Trade Organization). OIV je uvijek imao vodeću ulogu u definisanju, promociji i zaštiti koncepata oznaka porijekla i geografske oznake.

Povećano interesovanje za nazive geografske baštine

Ove nove definicije uzimaju u obzir rastuću važnost korištenja geografskih naziva, elemenata nacionalne baštine, u opisu vina i jakih alkoholnih pića vinogradarsko-vinarskog porijekla. Definicije uzimaju u obzir i pravo država članica da štite ta imena u skladu sa međunarodnim sporazumima. OIV je takođe želio podsjetiti da su oznake porijekla ili nazivi porijekla objekti industrijskog vlasništva i imaju pravo na istu međunarodnu zaštitu, posebno s obzirom na pravila nelojalne konkurencije.

OIV je uvijek imao vodeću ulogu u definisanju, promociji i zaštiti koncepata oznaka porijekla i geografske oznake. Između svojih definicija iz 1992. i 2021., koje uokviruju definicije WTO -a iz 1994. i WIPO -a iz 2015., OIV uzima u obzir promjene u upotrebi oznaka porijekla u pionirskom vinskom sektoru u ovoj oblasti intelektualnog vlasništva.

Nove definicije

Od sada se geografska oznaka (Indication Géographique-IG) definiše kao: Bilo koji naziv zaštićen od strane nadležnih tijela u zemlji porijekla. Naziv koji služi za identifikaciju vina ili alkoholnog pića koji potiče iz određenog geografskog područja. Gdje se specifični kvalitet, ugled ili druga karakteristika vina ili alkoholnog pića može u suštini pripisati njegovom geografskom porijeklu.

Oznaka porijekla (L’Appellation d’Origine-AO), za države članice koje priznaju ovaj koncept, definisana je na sledeći način. To je bilo koji naziv koji priznaju i štite nadležna tijela u zemlji porijekla, a koji se sastoji od naziva geografskog područja ili uključuje ovo ime ili bilo kojeg drugog naziva za koje se zna da se odnosi na ovo područje. Naziva koji se koristi za označavanje vina ili alkoholnog pića porijeklom na tom geografskom području. Naravno u slučaju da su kvalitet ili karakteristike vina ili alkoholnog pića isključivo ili bitno posljedica geografskog područja. Uključujući i prirodne i ljudske faktore koji su vinu ili jakom piću dali slavu, (čuvenost, prepoznatljivost).

Izvor: https://www.oiv.int/fr/. Naslov orginala: L’OIV révise ses définitions de l’IG et de l’AO. Objavljeno: 05.08.2021. by OIV. Pripremio: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/oiv-medjunarodna-organizacija-za-lozu-i-vino/