Zima u vinogradu

Zima u vinogradu

rezidba uzgojni oblik

Zima u vinogradu. Zimsko mirovanje je faza godišnjeg ciklusa vinove loze kada se čini da vrijeme u vinogradima staje. Prirodno dugme za isključivanje zvuka je pritisnuto, nabujalo sivo nebo luta iznad, a dim u dimnjaku može se osjetiti sa milje udaljenosti na hladnom vazduhu. Ovo je prekrasno doba godine sa meditativnim kvalitetom poput zena. Tišina je dobra jer vinova loza spava.

Zima u vinogradu

Šema 1. Objašnjenje pojmova na šemi: rootstock-podloga, korjenov sistem podloge; scion-plemeniti dio čokota, sorta; trunk-deblo čokota; sucker-jalovak, lastar izbio iz debla; cordon-kordon, kordunica, horizontalni krak; head-glava čokota; renewal spur-kondir (kondir za zamjenu); cane-ovogodišnji lastar na kraju vegetacije; bud-okce (sastavljeno iz više pupoljaka); internode-internodij, članak

Dok je lišće bilo još zeleno na vinovoj lozi, vrijedne rezerve ugljikohidrata, koje su stvorene fotosintezom, sada su lagerovane u drvenastim dijelovima stabla i korijenja. Budući da je nivo metabolizma vinove loze trenutno blizu nule, ovaj izvor energije će se pokazati vitalnim u proljeće kada se čokoti probude iz zimskog sna i krenu prema zvijezdama.

Dvokraka kordunica

Sa ugljenohidratima u donjem dijelu čokota i bez lišća, ovo je savršena prilika za vingradara da počne sa rezidbom loze u vinogradu. Zimska rezidba je selektivno uklanjanje dijela prošlogodišnjih lastara (izdanaka) koji su sada nepohodni za obnavljanje uzgojnog oblika  i održavanje čokota.

Poznato je da postoje različiti tipovi rezidbe i različiti uzgojni oblici čokota za različite uslove i različite sorte. Jedan od češćih uzgojnih oblika je dvokraka horizontalna kordunica sa kratkom rezidbom (Mozerova kordinica, Cordon double). Deblo je okomiti dio čokota koji viri iz zemlje. Krak (kordon, kordunica) se protežu sa svake strane glave čokota. Dužinom kordona su formirani rodni čvorovi (kratki kraci), na rastojanju od najmanje od 10 cm. Iz svakog čvora viri kondir najčešće sa dva okca (pupoljka). Svaki od ta dva pupoljka daće dva nova lastara koja donose rod. Ovi lastari će veći dio vegetacije biti zeleni, ali će do sledeće zime odrveniti (postati drvenasti-zreli). Kratka rezidba kod ovog uzgojnog oblika, je uobičajena. Rezidba se obavlja na sledeći način, gornji lastar na kondiru ukloni do osnove, a donji lastar se oreže na dva okca (pupoljka). Takav način rezidbe se održava godinama. To je ta rezidba kondir na kondir.

Zima u vinogradu
Slika 1. Dvorkraka horizontalna kordunica-prije rezidbe. Izvor: https://www.pinterest.se/pin/310115124314070488/

Slika 2. Dvorkraka horizontalna kordunica-poslije rezidbe.

Održavanje čokota-Zima u vinogradu

Orezivanje je važno za održavanje strukturalnog integriteta sistema uzgojnog oblika. Sa dvokrakom kordunicom poređanom jedna pored druge, one postaju neprekidan red sa svakim krakom na istoj udaljenosti od sljedećeg, čak i između posljednjeg kraka jednog čokota i prvog kraka narednog čokota. Ako znamo površinu vinogradskog bloka pored razmaka između redova i čokota u redu na kojem svaki rodni čvor daje dva lastara, a svaki lastar obično nosi dva grozda, onda možemo prilično dobro procijeniti prinos grožđa i količinu vina koja se može proizvesti. To ima puno smisla sa poslovnog stanovišta. Povrh toga, lijepo orezani čokoti (umjesto neorezanih) omogućavaju izvođenje vinogradskih radova mnogo lakše, i iskreno rečeno, estetski ugodnijim, za prošetati kroz vinograd.

Ne treba zaboraviti da je važan i odnos listova i grozdova tokom vegetacije. Ako je ovaj odnos neuravnotežen, ili neće biti dovoljno listova za fotosintezu potrebnu za potpuno sazrijevanje grožđa. Sa druge strane ako je premalo grozdova, čokot neće izraziti za svoj rodni potencijal. To će dovesti do zeljaste arome u grožđu, kao i nepotrebno smanjenje prinosa i gubitak prihoda. Januar je obično mirno vrijeme za vinariju.

Izvor: https://www.jordanwinery.com/. Naslov orginala: Winter in the Vineyards: What Happens While Grapevines Sleep (Zima u vinogradima: Šta se dešava dok čokoti spavaju). Objavljeno: 24.2013. by Lise Mattson. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati:  

Zanimljivosti o lozi i vinu: Čovjek postaje vrlo govorljiv ako dobije čašu dobrog vina (Ralph Valdo Emerson)