Hemija bobice

bobica vinarstvo vino vinova loza

Hemija bobice. Znam da se kvalitetno vino može proizvesti samo od dobrog grožđa. Zapravo, tokom UC Davis kursa, neki od naših instruktora rekli bi da se u vinogradu pravi sjajno vino, ako imaate u vidu grožđe, bobicu i njen hemijski sastav.

Hemija bobice

Pregledavam kurs vinogradarstva i postoji odjeljak o hemiji bobica grožđa koji je lako odbaciti kao nešto što je očito, ali želio sam ga ponovo zapisati jer moram imati na umu ove stvari.

  • Ugljenohidrati; šećeri, šta rade: daju alkohol i vode ka stabilnosti i čuvanju vina
  • Organske kiseline; soli organskih kiselina: tartarati, malati, šta rade: daju osjećaj vina u ustima, okus, svježinu i dovode do čuvanja vina
  • Tanini i drugi fenoli; šta rade: daju okus vinu (trpkost) i aromu
  • Antocijanini; šta rade: daju boju vinu
  • Minerali; važno je razumjeti da se grožđe (bobica) sastoji od različitih dijelova. Svaki dio nosi različita jedinjenja, sastojke okusa, poput šećera, kiselina, tanina i mineralnih materija.

Biološka anatomija i biohemijski sastav tipične bobice vinove loze

Vinarstvo je drevna umjetnost i nauka koja se izvodila hiljadama godina sa nizom postupaka-intervencija (rukovođenje vinogradima, metode berbe, tehnike maceracije itd.) razvijenih i presudnih za berbu grožđa i proizvodnju vina.

Ovi se postupci usavršavaju kako se nova znanja primjenjuju u vinogradarstvu (nauka o vinovoj lozi i uzgoju grožđa) i enologiji (nauka o vinu i proizvodnji vina) dostupne globalnoj vinskoj industriji. Uz to, temeljnija znanja iz molekularne, genetičke i fiziološke perspektive vinove loze i organizami vina (kvasac i bakterije) osigurala su da vinska industrija prednjači u naučnim istraživanjima i inovacijama.

Općenito, bobice grožđa sastoje se od tri glavne dijela, to je pokožica, meso i sjemenke. Kutikula, koja prekriva pokožicu, primarna je veza između biljke i okoline. Uloga glavnih dijelova bobice najbolje se vidi i donje slike. Za više i Za naučni pristup ovoj problematici obavezno pročitati članak pod naslovom: Deconstructing Wine Grape Cell Walls with Enzymes During Winemaking: New Insights from Glycan Microarray Technology. Izvor:https://www.mdpi.com/1420-3049/24/1/165/htm

Hemija bobice

Izvor: https://enoviti-hanumangirl.blogspot.com/. Naslov orginala: Chemistry of the Grape Berry. Objavljeno: 25.03.2012. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/struktura-i-razvoj-bobice/ i https://ovinu.info/gradja-bobice-vinove-loze-osnovne-karakteristike/