O vinu – slika govori više nego hiljadu riječi

degustacija vino vinska kultura

O vinu. Prezentacija i otvaranje boce. Sa flašom vina mora se postupati pažljivo, uz precizna pravila. Boca se mora očistiti, donijeti do stola držeći je u vodoravnom položaju i predočiti je kupcu kako bi mogao vidjeti etiketu.

O vinu

Otvaranje boce mirnih vina. Da biste pravilno otvorili bocu mirnog vina, morate slijediti neka jednostavna, ali bitna pravila. Nakon otvaranja boce potrebno je pomirisati čep, a u slučaju sumnje u vezi sa nedostatkom vina vrši se kontrolna degustacija kako bi se utvrdilo njihovo prisustvo.

O vinu

Otvaranje boce pjenušavog vina. U slučaju pjenušavih vina, nakon što je prezentacija vina završena, boca se mora otvoriti po postupku, koji se razlikuje od otvaranja mirnih vina.

O vinu

Kako se toči i pije vino. Točenje, degustacija i pravilan način držanja i rukovanja bocom i čašom vina prate poseban i rigorozan ritual. Iako je naizgled tema ograničene važnosti, još uvijek postoji oznaka za točenje i degustaciju vina koju je važno poštovati i koja razlikuje i identifikuje profesionalca i evoluiranog entuzijastu. Ovakav pristup se zasniva na praktičnim razmatranjima, čak i ako je na kraju više u pitanju elegancija.

O vinu

Čaše za degustaciju vina. Čaša nije samo predmet “nameštaja” i dekoracije stola, već je prije svega najvažniji alat za degustaciju vina.

O vinu

Temperatura serviranja vina. Temperatura serviranja vina je od suštinskog značaja za pijenje, probanje i degustaciju vina. Svako vino ima odgovarajuću temperaturu na kojoj se mora poslužiti, kako bi do izražaja došle njegove organoleptičke karakteristike.

O vinu

Pretočite vino ako je potrebno. Pogledajmo korak po korak kako izvršiti dekantiranje, jednu od najsloženijih operacija među onima predviđenim za serviranje vina. Razlozi zbog kojih se vino dekantira je u prvom redu prisustvo sedimenata (taloga) unutar boce.

O vinu

Izvor: https://www.quattrocalici.it/. Naslov orginala: Impara a conoscere il vino con i nostri libri (Naučite o vinu uz naše knjige). Pripremio: Dragutin Mijatović

Pogledati i: :https://ovinu.info/10-termina-degustaciju-vina/ i https://ovinu.info/metoda-degustacije-vina/