Proizvodnja rakija od voća i grožđa

brandy lozovača rakija

Proizvodnja rakija. U mnogim našim krajevima pogodnim za uzgoj voća i grožđa proizvode se voćne i grožđane rakije. Proizvodnja rakije nekim proizvođačima je osnovna djelatnost. Veliki broj voćara, vinogradara ili inače domaćina koji za svoje potrebe proizvode različite rakije.

Proizvodnja rakija
Destilerija-Kozarski Biser – Gradiška

Posebno je opravdana proizvodnja rakija od voća koje se zbog svog kvaliteta ili niskih otkupnih cijena ne može plasirati na tržište. Istina, znatna količina šljiva preradi se u šljivovicu, kao našu najčešću voćnu rakiju. Nevolja sa ovom proizvodnjom je da se ona u tolikoj mjeri razlikuje od kraja do kraja i od proizvođača do proizvođača. Tako da se, kako to ističe Jović (2006) može reći da kod nas ima onoliko šljivovica koliko ima i proizvođača.

Različiti načini proizvodnje, ali i korišćenje sorti šljive koje nisu pogodne za preradu u šljivovicu mogu se navesti kao razlozi za teškoće u plasmanu naše šljivovice na strana tržišta. Iako je većina onih koji proizvode rakije od voća i grožđa ubijeđena da su njihove rakije najbolje. Iskustva iz prakse govore da se često radi o pićima sa manama i inače lošim kvalitetom. Proizvodnju rakija od voća i grožđa treba shvatiti ozbiljno kao i svaku drugu proizvodnju hrane ili pića. Treba imati na umu da je ona često i zahtjevnija od drugih vidova prerade voća i grožđa. Uspjeh u proizvodnji rakije zavisi od niza faktora, među kojima posebno valja podvući: kvalitet i vrijeme berbe voća ili grožđa, način prerade voća ili grožđa, izvođenje alkoholne fermentacije (vrenja), vrijeme i način destilacije (pečenja) i odležavanje rakije.

Pogledati i: https://kozarskibiser.ba/en/home-2/ i https://www.netural.lu/en/

Preuzmite PDF ovdje