Proizvodnja rakija od voća i grožđa

Proizvodnja rakija. U mnogim našim krajevima pogodnim za uzgoj voća i grožđa proizvode se voćne i grožđane rakije. Proizvodnja rakije nekim proizvođačima je osnovna djelatnost. Veliki broj voćara, vinogradara ili inače domaćina koji za svoje potrebe proizvode različite rakije.

Proizvodnja rakija
Destilerija-Kozarski Biser – Gradiška

Posebno je opravdana proizvodnja rakija od voća koje se zbog svog kvaliteta ili niskih otkupnih cijena ne može plasirati na tržište. Istina, znatna količina šljiva preradi se u šljivovicu, kao našu najčešću voćnu rakiju. Nevolja sa ovom proizvodnjom je da se ona u tolikoj mjeri razlikuje od kraja do kraja i od proizvođača do proizvođača. Tako da se, kako to ističe Jović (2006) može reći da kod nas ima onoliko šljivovica koliko ima i proizvođača.

Continue reading “Proizvodnja rakija od voća i grožđa”