Proizvodnja rakija

Proizvodnja rakija od voća i grožđa

Proizvodnja rakija. U mnogim našim krajevima pogodnim za uzgoj voća i grožđa proizvode se voćne i grožđane rakije. Proizvodnja rakije nekim proizvođačima je osnovna djelatnost. Veliki broj voćara, vinogradara ili inače domaćina koji za svoje potrebe proizvode različite rakije. Posebno je opravdana proizvodnja rakija od voća koje se zbog svog kvaliteta ili niskih otkupnih cijena […]

Nastavite sa čitanjem...