ABV Alkohol u vinu – objašnjeno

ABV Alkohol u vinu. Možda ste čuli izreku da pijenje vina umjereno može dovesti do nekih zdravstvenih blagodati, ali čini se da jedna stvar koja nikad nije jasno definisana jest ono što podrazumijeva “umjerenost”. Druga prednost umjerenog pijenja je izbjegavanje ovisnosti o alkoholu u vašem životu.

Pijenje više od određene količine dnevno ili nedeljno može imati strašne posledice za pojedince u njihovom ličnom i profesionalnom životu. Procijeniti koliko alkohola konzumirate i dalje je lakše sa vinima i pivima koja ih spominju na svojoj etiketi. Ali stvari mogu početi postajati nezgodne ako redovno konzumirate koktele tokom druženja koji sadrže mješavinu različitih alkohola. Sve ovo upućuje na potrebu za razumijevanjem količine alkohola u svakoj vrsti pića. U sljedećim odjeljcima definisat ćemo i raspraviti sve konvencionalne pojmove koji se često pojavljuju u povezanim raspravama poput

Continue reading “ABV Alkohol u vinu – objašnjeno”

Proizvodnja rakija od voća i grožđa

Proizvodnja rakija. U mnogim našim krajevima pogodnim za uzgoj voća i grožđa proizvode se voćne i grožđane rakije. Proizvodnja rakije nekim proizvođačima je osnovna djelatnost. Veliki broj voćara, vinogradara ili inače domaćina koji za svoje potrebe proizvode različite rakije.

Proizvodnja rakija
Destilerija-Kozarski Biser – Gradiška

Posebno je opravdana proizvodnja rakija od voća koje se zbog svog kvaliteta ili niskih otkupnih cijena ne može plasirati na tržište. Istina, znatna količina šljiva preradi se u šljivovicu, kao našu najčešću voćnu rakiju. Nevolja sa ovom proizvodnjom je da se ona u tolikoj mjeri razlikuje od kraja do kraja i od proizvođača do proizvođača. Tako da se, kako to ističe Jović (2006) može reći da kod nas ima onoliko šljivovica koliko ima i proizvođača.

Continue reading “Proizvodnja rakija od voća i grožđa”