Proizvodnja vina 2022

Proizvodnja vina 2022

grožđe oiv prinos vino

Proizvodnja vina 2022. Očekuje se da će svjetska proizvodnja vina u 2022. opet biti nešto ispod prosjeka. Razlike postoje između pojedinih vinogradarskih zona i zemalja. Međunarodna organizacija za lozu i vino (OIV) predviđa globalnu proizvodnju između 257,5 i 262,3 miliona hl vina i šire 2022. Bit će regionalne razlike u količinama obranog grožđa, ali će tržišni višak ostati.

Proizvodnja vina 2022
Evropa je srce globalnog vinogradarstva. Samo na EU otpada 60% svjetske proizvodnje vina (Foto: Maksim Šebeko /stock.adobe.com)

Prosječna vrijednost od 259,9 miliona hl je oko 1% ispod količine iz prethodne 2021. godine. Međutim, OIV ističe da još nema informacija iz Kine i Rusije.

Proizvodnja vina 2022. u svijetu i 4 velika proizvođača u Evropi

U EU se očekuje da će obim proizvodnje biti prosječan, s tim da će Italija, Francuska, Rumunija i Njemačka između ostalih, prijaviti veće količine obranog grožđa nego prošle godine. Nasuprot tome,Španija, Grčka i Portugal su obrali prilično male količine.

U SAD je zabilježen nešto manji obim grožđa nego 2021. godine; očekuje se 23,1 mil. hl. To bi bilo 4% ispod prethodne godine i 6% ispod petogodišnjeg prosjeka, što je drugi najmanji obim u posljednjih pet godina.

Nakon rekordne 2021. godine, vinogradarske zemlje južne hemisfere su ovog puta proizvele sveukupno prosječne količine grožđa. Pri čemu su gotovo sve zemlje proizvele manje nego prethodne godine – osim Novog Zelanda. Novi Zeland je nakon loše berbe prethodne godine 2021., ovoga puta imao najveću količinu grožđa (3,8 mil. hl, 44% više od prethodne godine). Sve u svemu, južna hemisfera je odgovorna za oko 21% svjetske proizvodnje vina u 2022.

SVIJET

Proizvodnja vina 2022

Italija

Proizvodnja vina 2022

Francuska

Proizvodnja vina 2022

Proizvodnja vina 2022

Španija

Proizvodnja vina 2022

Njemačka

Proizvodnja vina 2022

Proizvodnja vina 2022
Svjetska proizvodnja vina 2010-2022, miliona hl

Izvor: https://www.wine-business-international.com/. Naslov orginala: Vintage 2022: Average Volumes. Objavljeno: 25.11.2022. Prevod: Dragutin Mijatović

POGLEDATI I: https://ovinu.info/proizvodnja-grozdja-u-svijetu-u-92-drzave/

Dobro je znati-ako niste znali? Dobro je znati-ako niste znali? 25. Kako se zove proizvođač vina sa najvećim površinama pod vinogradima u bivšoj Jugoslaviji? Najveće površine pod vinogradima na prostoru bivše Jugoslavije ima Agrokombinat 13 jul – Plantaže. Plantaže mogu da se pohvale jednim od najvećih vinograda u Evropi, površine 2.310 ha, sa tri vinska podruma. Kompanija 13. Jul – Plantaže na području Crne Gore osnovana je davne 1963. godine sa prvim zasadima vinove loze na Ćemovskom polju.