Upravljanje klimom – vremenom – vinogradom

klima vinograd

Upravljanje klimom. Klima i vrijeme igraju važnu ulogu u vinogradarstvu. Vrijeme se može promijeniti u kratkom vremenskom periodu, kao iz minute u minut, iz sata u sat. Klima predstavlja prosjek vremena u određenom vremenskom periodu. Dakle, vrijeme je stanje atmosfere u kratkom vremenskom periodu, dok klima predstavlja vremenski obrazac u dužem vremenskom periodu. Dok praksa upravljanja vinogradima zavisi od klime u kojoj se grožđe uzgaja, vremenske prilike diktiraju svakodnevni rad vinogradara.

Upravljanje klimom

Vinogradarstvo i klima

Adekvatna količina sunca, toplote i vode tokom vegetacije, kao i dovoljno hladnoće u fazi mirovanja su ključni za zdrav rast vinove loze i proizvodnju grožđa vrhunskog kvaliteta. Vinova loza najbolje uspijeva u klimama sa dugim toplim ljetima i kišovitim zimama. Toplo vrijeme tokom vegetacije omogućava vinovij lozi da cvjeta, zametne plod i sazri. U prosjeku, vinovoj lozi je potrebno 1.390 do 2.220 toplotnih stepeni za porast (temperature iznad 10°C) da bi grožđe pravilno sazrelo, zavisno od regiona uzgoja i sorte vinove loze.

Vinova loza takođe treba vodu da bi napredovala. U nekim oblastima i klimatskim uslovima ima više nego dovoljno kiše da bi vinove loze preživjele. U drugim regijama vinovu lozu treba navodnjavati. Koliko vode treba vinovoj lozi zavisi od više faktora, kao što su klima, toplota, tlo, sorta grožđa itd. Osim već navedenih klimatskih faktora, na rast grožđa utiču i vjetar, vlažnost, atmosferski pritisak, sunčeva svjetlost.

Tabela nekih vinogradarskih regija i tipičnih sorti grožđa prema Winkler-ovom index-u.

RegioniToplotni stepeniVinski regioniSorte vinove loze
Region I<1390Tasmania, Champagne, Burgundy, Friuli, ChablisChardonnay, Pinot noir, Sauvignon blanc, Riesling
Region II1391 – 1670Yarra Valley, Alsace, Boredeaux, NapaCabernet sauvignon, Merlot, Semillion, Syrah, Chardonnay
Region III1671 – 1950Rioja, Piemonte, Clare Valley, Capetown, Barossa ValleyTempranillo, Grenache, Barbera, Syrah
Region IV1951 – 2220Langhore Creek, Montpellier, Florence, McLaren ValeTempranillo, Mourvedre, Carignan, Cinsault
Region V>2220Sicily, Sardinia, Jerez, Swan ValleyFiano, Primitivo, Palomino
Upravljanje klimom
Foto (izvor: Thirty Fifty): Većina grožđa za proizvodnju vina uzgaja se u klimama koje se nalaze između 30. i 50. paralele na sjevernoj i južnoj hemisferi.

Tipovi klime-Upravljanje klimom

Gledajući sa vinogradarske tačke, klima se može podijeliti u tri kategorije:

  • Makroklima (Macro climate): Klima većeg područja, kao što je regija ili država (većina vina vrhunskog kvaliteta uzgaja se u mediteranskoj, martimnoj i kontinentalnoj klimi)
  • Mezoklima (Meso climate): Klima na određenom lokalitetu određena nadmorskom visinom, blizinom većih vodenih površina (okena, mora, jezera i rijeka), preovlađujućim vjetrovima, vodom itd.
  • Mikroklima (Micro climate): Klima unutar čokota u vinogradu na koju vinogradari imaju uticaj svojim praksama upravljanja čokotom-vinogradom.
Upravljanje klimom
Makro-, mezo- i mikroklima iz perspektive vinograda. Glavna slika: by Raphael Cruz

Zašto vinogradari treba da obrate pažnju na klimatske podatke i vremenske prilike?

Klima određuje praksu upravljanja vinogradima. U najboljem interesu svakog vinogradara bi trebalo da bude prikupljanje dugoročnih klimatskih zapisa o određenom lokalitetu. Sve kako bi se odlučio da li će zasnovati vinograd ili ne. Na osnovu toga može odrediti orijentaciju redova, odabrati odgovarajuću sortu i potencijalne vinske proizvode. S druge strane, dugoročni vremenski podaci takođe mogu pomoći u boljem razumijevanju trendova. Naravno radi prilagođavanju praksi upravljanja vinogradima na osnovu klimatskih promjena.

Ključna zapažanja atmosfere koja pomažu u predviđanju vremenske prognoze takođe diktiraju posao vinogradarima – temperatura, vlažnost, padavine, pritisak vazduha, brzina vjetra i smjer vjetra.

Mjerenja vremena u realnom vremenu su važna za donošenje odluka o radnim aktivnostima u vinogradu u datom trenutku. Na primjer, prskanje određenim sredstvima za zaštitu bilja najbolje djeluje u određenom temperaturnom rasponu. Sumpor najbolje djeluje na temperaturama iznad 15°C, dok proizvodi od bakra mogu spaliti dijelove vinove loze ako se koriste na preniskim temperaturama. Vjetar je još jedan vremenski element koji je potrebno pratiti u realnom vremenu u vinogradu. Vjetar pomaže vinogradarima da odluče hoće li prskati u planirano vrijeme ili ne, zbog brzine i smjera vjetra. Isto važi i za podatke o evapotranspiraciji i padavinama kako bi se odredila količina vode za navodnjavanje.

Vremenska prognoza-Upravljanje klimom

Dok su vremenske informacije za proteklih nekoliko dana (skoro u realnom vremenu) potrebne za taktičko upravljanje vinogradom. Na primjer, za određivanje najboljeg vremena prskanja protiv određenih bolesti vinove loze i štetočina. Temperatura, vlažnost, padavine i vazdušni pritisak su ključ za precizno predviđanje razvoja bolesti grožđa.

Drugi važan element posmatranja vremenskih podataka je vremenska prognoza, jer ona određuje rad vinogradara. Vinogradari se često oslanjaju na vremensku prognozu za 1 do 7 dana kako bi planirali vinogradarske aktivnosti. Na primjer, kada postoji upozorenje na mraz, vinogradari znaju da moraju uključiti vjetrenjače ili koristiti bilo koju drugu metodu zaštite od mraza za zaštitu vinove loze. Isto važi i za prskanje protiv određenih bolesti prije padavina, prilagođavanje navodnjavanja prema učestalošću kiše itd.

Bez obzira na vrijeme – sunce, vjetar, kiša ili snijeg – niko ne može pobjeći od toga, ali uz dobru vremensku prognozu, svako se može pripremiti za to.

Ali s vremena na vrijeme, vremenske prognoze uznemire vinogradare, jer nisu uvijek 100% tačne. Jedan vinogradar jednom je rekao da provjeravaju 5 različitih vremenskih prognoza za regiju. Kada 3 vremenske prognoze daju isto vrijeme, onda sa prilično dobrim faktorom pouzdanosti znaju kakvo će vrijeme biti – i planiraju svoj rad u skladu sa tim. Različiti su razlozi zašto vremenske prognoze nisu uvijek tačne, a jedan od njih su klimatske promjene.

Klimatske promjene-Upravljanje klimom

Poznavanje vremenske prognoze i njenih matematičkih modela zasnovano je na prošlim dugoročnim posmatranjima vremena. A pošto se ti obrasci mijenjaju, moraju se mijenjati i modeli kako bi se osigurala tačnost. Zbog klimatskih promjena rastu temperature, povećava se broj ekstremnih vremenskih pojava (poput jakih vjetrova, uragana, suša, toplotnih talasa,…). Opasnost od mraza u kritičnim fazama razvoja vinove loze sve je veća. Donekle se očekuje da će se ovi vremenski trendovi nastaviti.

Vinogradari će se prije ili kasnije morati prilagoditi tim promjenama, ako već nisu. I nijedno usvajanje se ne može izvršiti bez posmatranja vremena i snimanja tokom određenog vremenskog perioda. Važno je pratiti vremenske prilike u vinogradu, ne samo da biste se dugoročno prilagodili klimatskim promjenama, već i da biste mogli djelovati na svakodnevne promjenjive vremenske prilike. Srećom, razvijeni su novi vremenski instrumenti koji pomažu vinogradarima u praćenju i snimanju vremena u vinogradu (mikroklima).

Sofisticirano softversko rješenje zajedno sa senzorskim uređajima, postavljenim u vinogradu, pomaže vinogradarima u prikupljanju podataka i donošenju odluka. Na primjer, predviđate tretiranje protiv štetočina i bolesti. Proračunavate vrijeme za navodnjavanje. Pomažete pri odlučivanju koju sortu grožđa posaditi. Pomaže u određivanju vremena za određene aktivnosti u intervencijama na čokotu-upravljanja krošnjama čokota. Lakše predvidjeti vrijeme berbe, upozorava vinogradare na moguće pojave mraza, itd. Svi podaci dostupni su sa računara, tableta i pametnog telefona i mogu se lako upoređivati tokom godina. A najbolje je to što je rješenje eVineyard dostupno svakom vinogradaru – malom i velikom.

Pa zašto bi vinogradari htjeli imati vlastitu meteorološku stanicu, a ne jednostavno koristiti podatke najbliže lokalne meteorološke stanice?

  • Prvo, zato što najbliža meteorološka stanica obično nije tako blizu i stoga je mikroklima u blizini lokalnih meteoroloških stanica često mnogo drugačija od one u vinogradu. Posjedovanje mikroklimatskih vremenskih podataka sa različitih lokacija (parcela) u vinogradu omogućava vinogradarima da upravljaju svakom parcelom na drugačiji način, što je posebno važno na raznolikom terenu. Činjenica je da vinogradari najviše utiču na proizvodnju željenih okusa i mirisa vina vinove loze prilagođavanjem mikroklime u vinogradu pravilnom praksom gospodarenja vinogradom.
  • Drugo, vremenske informacije sa meteorološke stanice u vinogradu ili senzora mogu se koristiti kao čvrsta dokumentacija za potraživanja osiguranja.
  • Treće, podaci o mikroklimi pomažu boljem razumijevanju vinove loze i kvaliteta grožđa tokom svake vegetacijske sezone. Kao i pomoć u prilagođavanju klimatskim promjenama.
  • I četvrto, ako koristite sistem eVineyard zajedno sa senzorskim uređajima, sistem će vam pomoći u donošenju ključnih odluka na osnovu vremenskih podataka iz vašeg vinograda. Na osnovu vašeg stvarnog rada u vinogradu, o sortama vinove loze, kao i karakteristikama vašeg vinograda. Nešto što najbliža meteorološka stanica ne može, jer nema podataka o vašem vinogradu i vašim radnim aktivnostima.

Promatranje i bilježenje vremenskih podataka ključ je za proizvodnju visokokvalitetnog vinskog grožđa na dugi rok uz prilagođavanje upravljanja vinogradima na osnovu stvarnih podataka o mikroklimi u vinogradu. 

Sources:

What’s the difference between weather and climate? By NASA.
Climate for Growing Grapes. By Jeanne Grunert at Gardener.
Climate, Weather, and Instrumentation in the Vineyard; Viticulture, University of Nebraska-Lincoln.
Climate categories in viticulture; Wikipedia.
Macro and Micro Climate Climate; University of Strathclyde’s Energy Systems Research Unit ESRU’s.
Sturman, A. et. al. (2018). Development of advanced weather and climate modelling tools to help vineyard regions adapt to climate change. Ministry for Primary Industries, MPI Technical Paper No: 2018/23.

Izvor: http://www.evineyardapp.com/. Naslov orginala: Climate, weather, and vineyard management. Objavljeno: 17.01.2019. by Urska. Prevod i obrada: Dragutin Mijatović

POGLEDATI i: https://ovinu.info/winkler-ovi-vinogradarski-klimatski-regioni/ –  https://ovinu.info/sta-znaci-mikroklima/ –  https://ovinu.info/cinioci-koji-uslovljavaju-kvalitet-grozdja/https://ovinu.info/geografija-i-vino/https://ovinu.info/razumijevanje-vjetra/ – https://ovinu.info/znacaj-izbora-sorte-vinove-loze-u-proizvodnji-grozdja-i-vina/            

Dobro je zanti-ako niste znali? Kako izračunati potrebnu sumu toplotnih stepeni (Growing degree days-GDD) za potrebe uzgoja vinove loze u određenom području? Suma toplotnih stepeni u ovom slučaju (suma efektivnih temperatura) izračunava se na osnovu podatka o temperaturama za svaki dan. Na osnovu prosječne dnevne temperature (dnevna makisimalna (Tmax) + dnevna minimalna (Tmin)/2) i osnovne temperature određene kulture (To). Formula je: GDD = (Tmax + Tmin) / 2 – To. Ovo je samo jedan od načina izračunavanja. Osnovna temperatura ”To” za vinovu lozu obično je postavljena na 10°C. Tako za svaki dan x broj dana u mjesecu x broj mjeseci vegetacije (obično april-oktobar) = GDD za vegetaciju (sume efektvnih temperatura).