Uzgojni oblik pergola

Uzgojni oblik pergola – zašto?

čokot naslon uzgojni oblik vinogradarstvo vinova loza

Uzgojni oblik pergola. Prema jednom italijanskom MW (Master of Wine), proizvođači vina se vraćaju na drevnu tehniku uzgoja loze na pergolama, ne samo da bi umanjili uticaj klimatskih ekstrema, već i nedostatak radnika.

Uzgojni oblik pergola

Tokom razgovora za ručkom u Londonu sa italijanskim majstorom vina, Andrea Lonardi, db (drinksbusiness) je saznao za značajan razvoj koji se događa u italijanskom vinogradarstvu, kao i u drugim dijelovima svijeta.

Lonardi, vodi Bertani Vineyards, proizvođača vina Amarone i Valpolicella. On je rekao da je među promjenama koje se dešavaju u proizvodnji vina suočenim sa trenutnim izazovima. Jedan od najznačajnijih je povratak na visoke uzgojne oblike, horizontalne sisteme za uzgoj vinove loze, opšte poznate kao pergole.

Uzgojni oblik pergola – zašto?

Napominjući da se proizvođači vina širom svijeta suočavaju sa dvostrukim prijetnjama toplije klime. Te često sa većim vremenskim ekstremima i smanjenom ponudom radne snage. Postoji rješenje koje se može naći u vinogradu za rješavanje oba problema – a to je uzgojni oblik pergola.

Kao rezultat toga, rekao je da se “sve više i više” ponovo uvodi ova tehniku uzgoja vinove loze u Italiji. Povećano je uvođenje u regiji Valpolicella – gdje se tradicionalni uzgojni oblik već dugo koristi. Poznat je kao Pergola Veronese. Druga mjesta koja se „vraćaju“ sistemu pergola su: Argentina, zajedno sa Galicijom, gde je pergola dominirala za uzgoj sorte Albarino. Naravno prije novijeg prelaska na VSP- vertical shoot positioning (vertikalno usmjeravanje lastara-izdanaka). Još iznenađujuće, spomenuo je i imanje u regionu Napa. Quintessa razmišlja o uzgojnom obliku pergola kako bi svoj Cabernet zadržao u sjeni.

Nakon što je napisao svoj istraživački rad za svoju MW kvalifikaciju, Sistem pergola u odnosu na VSP u region Valpolicella. On je u dobroj poziciji da komentariše prednosti visokog uzgojnog, horizontalnog sistema. Njegovi zaključci o prednostima pergole mogu druge iznenaditi.

Sistemi pergola najpoznatiji su po tome što pružaju obilje hlada za grozdove. Krošnja od lišća pruža zaštitu od sunčeve svjetlosti za grožđe koje visi ispod naslona – žičane konstrukcije. Lonardi je odabrao kao posebnu prednost smanjenje radnih zahtjeva tehnike uzgoja.

Ako uporedite pristup sa VSP-om, Lonardi je za db rekao da uzgojni oblik pergola zahtijeva manje rada jer izostaju neke operacije zelene rezidbe. Misleći na prorjeđivanje i usmijeravanje lastara-izdanaka, kao i na uklanjanje listova potrebno kod VSP sistema.

Potreba za radnom snagom

Pristup ima dodatne prednosti kada je u pitanju radna snaga vinarije. S obzirom na to da su lastari vođeni na pergoli generalno sporije sazrijevali. Lonardi je rekao da je to osiguralo “niže pikove potražnje za radnom snagom”, u poređenju sa VSP sistemima. Na VSP sistemu grožđe je općenito više izloženo sunčevoj svjetlosti i brže sazrijeva.

“Vinogradarstvo je posao sa visokim pikovima potražnje za radnom snagom, a pergola donosi veću stabilnost”, rekao je.

Naravno, treba napomenuti da se ovakva poređenja odnose na sisteme uzgoja osmišljene za ručnu berbu grožđa. Uobičajeni pristup za visokokvalitetna i pjenušava vina – sa mašinskom berbom rješava problem brzog unošenja grožđa u vinariju uz malo radne snage.

A ako zaposlite ljude da beru grožđe, Lonardi je napomenuo dalju prednost sistema pergola. „Manje je ožegotina na grožđu, ali isto tako, to znači da ljudi rade u hladu.“ Rezimirajući, rekao je: „Ako berete ručno, nema razloga da odabirate uzgojni oblik VSP.“

Dakle, uzgoj na pergoli može biti jedan efikasan način da se nosi sa toplijim ljetima. Rekao je da je glavna prednost bila uticaj koji je pergola imala ako se upoređi sa potrebnog rada za druge sisteme. „Potreban vam je rad da podrži sistem uzgoja, inače će kvalitet grožđa biti niži“, rekao je on.

U nastavku se prisjetio: „Kada sam odrastao, nije bilo ograničenja za radnu snagu, ali danas je jedna od prvih briga o radnom potencijalu koji imate (kao proizvođač vina).“ “To znači da trebate organizovati model u skladu sa svojim potencijalom za rad. Morate razviti sistem za ljude koji će raditi na vašem imanju i imati dobar kvalitet života”.

Pergola

Ipak, kada je riječ o uzgoju loze na pergoli, on je naglasio da svjetliji stil crvenog vina koji se općenito proizvodi ovom tehnikom ne bi bio prikladan za sve i svakoga. “Ako želite vina visoke koncentracije, onda pergola nije prava odluka”, rekao je. U međuvremenu, u razgovoru sa drugim proizvođačem vina Amarone-a prije nekoliko godina, db je snimio kako je vinarija Masi svoje vinograde vraćala na sistem uzgoja pergola kako bi se poboljšao kvalitet grožđa za vino Amarone.

Nakon trogodišnje studije iz 2012., Vinarija je počela da se udaljava od uzgoja Guyot i prešla na visoki uzgojni oblik pergolu. Postavljen je sistem pergola na najboljimm lokalitetima u regionu Valpolicella jer sistem daje grožđe sa više antocijana i manje tanina, dok je istorijski pristup takođe uklonio rizik prezrelosti u grozdovima.

Direktorka vinarije Masi Andrea Dal Cin rekla je za db da je u toku ljeta sjenoviti sistem uzgoja na pergoli održavao grožđe do 20oC hladnijim od istog grožđa uzgojenog korištenjem Guyot sistema. Ovo je bitna razlika u toplijim obroncima Valpolicella vinograda, koji se koriste za proizvodnju grožđa za sušenje na naslonu za stvaranje koncentrovanih vina Amarone.

“Otkrili smo da sa pergolom, uzgojnim sistemom, na obroncima nikada ne dobijamo “spaljene” bobice jer zasjenjujemo grožđe. Antocijani su bili veći u grožđu bez stresa na pergoli jer je bilo manje izbjeljivanja boje”, objasnila je Dal Cin. S druge strane, grožđe iz vinograda sa sistemom Guyot imalo je manje boje, ali više tanina, zbog deblje pokožice koju stvara grožđe kako bi se zaštitilo od veće izloženosti suncu.

Naslov orginala: Why pergola vine training is on the rise (Zašto je uzgojni oblik pergola u porastu). Izvor: https://www.thedrinksbusiness.com/. Tekst: Patrick Schmitt. Objavljeno: 11.09.2023. Prevod i obrada: Dragutin Mijatović

Preporuka za pročitati:  

Život: “Non omnia possumus omnes.” Ne možemo svi sve.