Vinogradar i vinar – koja je razlika?

vinarstvo vinogradarstvo

Vinogradar i vinar. Iako riječi zvuče vrlo slično, postoji razlika između izraza „vigneron-vinogradar“ i „vintner-vinar“. Ako u rječniku potražite pojam vigneron (vinogradar), definicija će biti „osoba koja uzgaja grožđe za proizvodnju vina“. U osnovi, vinogradar je osoba koja zapravo radi u vinogradu, uzgajajući grožđe.

Vinogradar i vinar

Vinar u određenim zemljama, poput Francuske, koji obrađuje vinograd i proizvode vino, naziva su se vinogradarom kako bi istaka da se, na kraju dana, uistinu smatra uzgajivačem grožđa. To je zbog vjerovanja da svako veliko vino započinje u vinogradu.

Ovi vinari vjeruju da jedini način za stvaranje zaista sjajnog vina je uzgoj grožđa koje namjeravate koristiti. Stoga smo s vremenom vidjeli kako se jednostavna definicija pojma razvija kako bi značila i onoga koji uzgaja grožđe za proizvodnju vina, i onoga koji uzgaja grožđe za proizvodnju vina i sam proizvodi vino.

Pojam vinara s druge strane ima dva različita značenja. Izvan Sjeverne Amerike termin je koji se najčešće koristi i za onoga koji prodaje vino. Unutar Sjeverne Amerike najčešće se koristi kao termin za vinara-proizvođača vina. Razlika između vinara i vinogradara u ovom je slučaju u tome što vinar proizvodi vino, ali nije uključen u uzgoj grožđa, dok vinogradar obrađuje vinograd i proizvodi grožđe i može proizvesti i vino od tog grožđa.

Izvor: https://vinepair.com/. Naslov orginala: What’s the Difference Between a Vigneron and Vintner? Objavljeno: 08.06.2021. by Adam Teeter. Ilustracija: Ariela Basson. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/vinogradar-izvorni-cuvar-buducnosti-vina/ i https://ovinu.info/vinar-neocekivano-poznanstvo/