Kurs poštovanja vina – 4. dio – pjenušava vina

jako vino pjenušavo vino slatko vino vino vinska kultura

Pjenušava vina. Skoro sva pjenušava vina započinju život kao mirna vina, a sjaj se dodaje naknadno. Ključni faktor je kako se dodaju mjehurići. Procesom fermentacije prirodno nastaje gas ugljen dioksid (CO2) – otpadni produkt kvasca koji koriste šećere. U još uvijek mirnom vinu dopušten je nestanak ovog gasa. U pjenušavim vinima zadržava se CO2, rastvarajući se u vinu koji se drži pod pritiskom.

Kad se oslobodi, CO2 izlazi na površinu. Metoda za proizvodnju vina punjenog CO2 varira od veoma dugotrajne i skupe šampanj (ili “tradicionalne”) prirodne metode, sekundarne fermentacije u bocama, do jeftine i jednostavne metode ubrizgavanja industrijskog CO2 u jeftino mirno vino.

Stanovnici Šampanje su opravdano ponosni na svoja vina i vjekovnu metodu korištenu u njihovom stvaranju. Legenda kaže da je metodu izumio monah i vinar po imenu Dom Pérignon, mada sada istraživanja pokazuju da je tu tehniku izumio Christopher Merret u Engleskoj, desetine godina prije. Sam šampanjac može dolaziti samo iz određenog područja
na sjeveroistoku Francuske, ali mnoga kvalitetna vina proizvode se drugdje koristeći “Méthode Champenoise” – mada taj izraz nije dopušten na etiketama, pa se umjesto toga često koristi “tradicionalna metoda”.

Kurs se sastoji od šest dijelova: 1.Šta je vino – osnove. 2.Bijelo vino. 3.Crveno vino. 4.Pjenušava, slatka i jaka vina. 5.Vino i hrana uparivanje i izbor. 6. Kupovina, posluživanje i čuvanje vina.

Naslov orginala: Six-part wine appreciation course (Kurs poštovanja vina u šest dijelova). Izvor: https://wine-pages.com/. Objavljeno 09.04.2020. by Tom Cannavan. Prevod: Dragutin Mijatović. 

Pogledati i: https://ovinu.info/hrana-i-vino-kurs-postovanja-vina-u-sest-dijelova-5-dio/