Precizno vinogradarstvo - vazduh

Precizno vinogradarstvo – vazduh

nauka vinogradarstvo

Precizno vinogradarstvo – vazduh. Dobrodošli nazad u našu seriju članaka fokusiranih na nove tehnologije u preciznom vinogradarstvu. U ovoj seriji od tri dijela, gledamo kako nova tehnologija u vinogradarstvu pomaže da se vina koja volite lakše i sigurnije uguraju u bocu za ljude koji uzgajaju svoju dragocjenu sirovinu: grožđe.

Precizno vinogradarstvo - vazduh

U prvom članku, kopali smo Zemlju. U ovom eseju tražimo neke tehnologije koje koriste sam vazduh kako bi vinogradarima grožđa pružile nove uvide.

Mapiranje dima

S obzirom na to da pojedine zemlje (Kalifornija) doživljavaju sve češće i jače požare koji se poklapaju sa sezonom uzgoja grožđa i berbom. Vinogradari su se borili za rješenja za rješavanje problema sa grožđem zahvaćenim dimom. Dimom koji može dovesti do vina sa nepredvidivim i neugodnim okusom dima. Istraživanja su u toku na mnogim frontovima, ali do sada je bilo izazovno odrediti kada je u vegetaciji potencijal pojave dima najveći, kao i koliko je izlaganje dimu štetno.

U podrumu Silver Oak Cellars (region Napa Valley), četiri nova agrološka senzora su instalirana u svakom vinogradu ove 2022. godine. Senzori prikupljaju i agregiraju različite podatke, uključujući kvalitet vazduha. Oni mogu kombinovati podatke o kvalitetu vazduha sa meteoroloških stanica i drugih agroloških senzora u svojoj mreži. Sve kako bi pomogli u predviđanju prisutnosti dima u vazduhu. Potencijalno dajući nedelju dana unaprijed obavještenje o dimu u tom području.

Time se kupuje vrijeme za berbu grožđa ili odlučivanje o drugom smjeru akcije. Voštani sprej pod nazivom Cultiva Parka, koji se već koristi kao zaštitno sredstvo za smanjenje ispucale pokožice kod drugih voćnih kultura, obećava kao sredstvo za zaštitu mana od dima, gotovo kao krema za sunčanje.

Nate Weis (Silver Oak’s Vice President of Wine Growing), kaže da se raduje “izradi modela koji će nam reći šta će se dogoditi u odnosu na modele koji nam govore šta se već dogodilo.”

Dronovi: Precizno vinogradarstvo – vazduh

Vazdušne sposobnosti dronova prirodno su pogodne za mapiranje i snimanje, što može biti korisno na različite načine. Snimanje fotografija ili video zapisa vinograda nekoliko puta u toku godine može pomoći da se pokaže kako se bolesti poput leafroll (virusnog obolenja lišća vinove loze) kreću kroz vinograd ili postoje li mjesta koja se stalno bore sa slabim prirastom. Ovo se može prikupiti u softver za kompjutersko mapiranje koji sve probleme čini lako vidljivim, a GPS tehnologija može dati preciznu lokaciju za kontrolu na terenu.

Precizno vinogradarstvo - vazduh
Karta koja prikazuje preporučena poboljšanja tla. Foto: Human & Physical Geography via Wikimedia

Ali tehnologija dronova nedavno je prešla samo mapiranje i sada se koristi za smanjenje oslanjanja na hemijska sredstva za prskanje. Dronovi se mogu koristiti za prijenos grabežljivih ili korisnih insekata u vinograd. U kombinaciji sa GPS mapiranjem mogu se primjeniti u vinograd na ciljanim lokacijama.

Craig Winn, direktor vinogradarstva i tehnologije (Scheid Family Wines), kaže da on i njegov tim koriste različite vrste insekata-predatora, uglavnom za lokaciju grinja i brašnastih buba u vinogradu.

Predatori

Chrysopa, ili green lacewing, je neka vrsta opšteg rješenja koje uništava: lisne uši, grinje i brašnaste bube. One se mogu pojaviti u obliku jaja, odraslih ili u kombinaciji. Cryptolaemus je još jedan uništavač brašnaste bube, ili Anagyrus je noviji koji djeluje jako dobro. Anagyrus je veliki rod parazitskih osa iz porodice Encyrtidae. Anagyrus je rasprostranjen po cijelom svijetu.” kaže on.

Insekti su pričvršćeni za dron, koji se u suštini nalaze u cijevi sa rupama, a količina primjene se prilagođava povećanjem ili smanjenjem broja rupa u cijevi. Winn kaže da radi dvije do tri aplikacije u vegetaciji u sezoni kako bi uništavali grinje. „Mi tempiramo aplikacije između hemijskih prskanja.

Sve se vrti oko održivosti, tako da što manje hemikalija možemo da koristimo, to nije samo ekološki održivo, već je i finansijski održivo za našu kompaniju i održivije za naše zaposlene“, kaže on.

Iako tim (Scheid) još nije utvrdio je li primjena insekata jeftinija od hemijskog prskanja, Winn procjenjuje da su cijene bar uporedive. „Možda košta 125 dolara po ha, ali pošto je zasnovano na potrebama, radi se samo na mjestima pojave štetočina. U bloku od 20 ha, neću da radim na 20 ha. Mogao bih da koristim na 3 ha ili čak samo 10 čokota. Sve dok ima hrane, predatori će ići i na susjednu lozu.”

Novi oblici dronova se takođe opremaju za primjenu prskanja u vinogradima, i to ne samo u novim svjetskim vinskim regijama. Francuska vlada je nedavno dozvolila vinogradarima da eksperimentišu sa prskanjem plijesni iz vazduha na probnoj osnovi u vinogradima na padinama u regijama uključujući Alsace, Beaujolais i Champagne. Uzgajivači se zalažu da eksperimentalni dodatak bude trajni jer im štedi toliko rada u područjima koja su previše strma za bilo kakvu primjenu mehanizacije.

Zamka za spore

Precizno vinogradarstvo - vazduh
Uncinula necator (pepelnica) na grožđu. Foto: Maccheek (engleska Wikipedia)

Spore gljivica u vinogradu mogu uzrokovati razne bolesti i probleme. Peronospora i pepelnica su dvije vrlo česte pošasti u vinogradima koje se obično drže pod kontrolom redovnim prskanjem vinograda. Sredstva za prskanje mogu uključivati bakar, sumpor, mješavinu ova dva ili sintetičke fungicide.

Ali druge bolesti su više zabrinjavajuće – spore gljivica mogu širiti i bolesti debla, kao što su eutypa ili esca Bolesti koje će na kraju dovesti do smrti čokota vinove loze. Vinova loza obično biva zaražena bolestima debla tokom rezidbe. Tada se rezidbom lastara ili krakova unutrašnjost vinove loze izlaže vazduhu, dajući sporama prilaz. Vrijeme rezidbe i primjena fungicidne boje na rane od rezidbe može pomoći u smanjenju njihove učestalosti. Ali kao i kod plijesni, preventivno određivanje vjerovatnoće infekcije može zahtijevati nagađanje.

Precizno vinogradarstvo - vazduh
Zamka za spore (Silver Oak). Foto: Silver Oak

Precizno vinogradarstvo – vazduh

Silver Oak je nedavno počeo da koristi zamke za spore kako bi otkrio prisustvo spora gljivica u svojim vinogradima. Zamke se postavljaju oko vinograda, a kako vazduh prolazi kroz svaku zamku, sve prisutne spore gljivica se hvataju na zamku. Uzorci se prikupljaju i testiraju svake sedmice korištenjem PCR testa koji pojačava svu prisutnu gljivičnu DNK. Budući da zamka pokazuje prisustvo gljivičnih spora u vazduhu, tim je u mogućnosti da prilagodi svoje tehnike upravljanja bez potrebe da fizički vidi dokaze plijesni ili da nagađa na osnovu vremena.

Weis objašnjava: „Kada vidimo rezultate hvatanja spora koji pokazuju da nema pepelnice, možemo biti malo opušteniji u našim intervalima prskanja. A budući da se može pratiti i bolest debla, ponekad kada orezujemo i primjetimo eutypa bit ćemo posebno pažljivi ipoduzimamo mjere za zaštitu čokota. Ideja je da ako možemo izostaviti nekoliko prskanja, to je dobro stvar.”

Vinogradarka Silver Oak Allison Bettis se slaže, rekavši: “Ono što smo otkrili je da nam pomaže da produžimo intervale između prskanja, to nam daje osjećaj sigurnosti.” Tim je utvrdio da ako dodatno vrijeme između intervala prskanja štedi dva prskanja godišnje, sistem plaća sam za sebe.

Zaključak

Mapiranje dima, dronovi i zamke za spore samo su neke od najnovijih tehnologija koje se danas primjenjuju u vinogradima. Kao što smo vidjeli i sa drugim preciznim metodama vinogradarstva, one pomažu vinogradarima da postignu bolji kvalitet grožđa i istovremeno smanje rizik i troškove.

Naslov orginala: Precision Viticulture: Air. Izvor: https://napavalleywineacademy.com/. Tekst: Noelle Hale. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati:

Zanimljivosti o lozi i vinu: Znao sam da sam bio pijan jer sam se osjećao prefinjeno, ali nisam to mogao izgovoriti (Anonym).