Temperatura tla – značajno utiče na rast vinove loze

cvijet i cvjetanje fenofaza klima nauka prinos sorta vinogradarstvo

Temperatura tla značajno utiče na rast vinove loze. Istraživanje Nacionalnog centra za industriju vina i grožđa (National Wine and Grape Industry Centre-NWGIC) koji proučava uticaj temperature tla na rast vinove loze dobilo je međunarodno priznanje.

Temperatura tla

Članovi NWGIC-a, viši istraživač sa Univerziteta Charles Sturt (Charles Sturt University), dr Jason Smith i viši naučni istraživač Odjela za primarne industrije (NSW Department of Primary Industries-DPI) dr Bruno Holzapfel koautori su istraživanja nagrađenog 2021. najboljim vinogradarskim radom objavljenim u American Journal of Enology and Viticulture.

Istraživanje se bavilo uticajem temperatura tla (između 14 i 24oC) na rast i proizvodnju (rodnost) sorte Shiraz (gajene u saksijima). Ogled je obavljen između fenofaza otvaranja cvjetova i šarka, a praćen je ranijim radom o reakciji loze od kretanja pupoljaka do cvjetanja. Dok se ogled provodio u stakleničkim uslovima, dr Smith je rekao da je studija posebno važna s obzirom na potencijalni uticaj promjenjive klime na proizvodnju vinskog grožđa. 

Temperatura tla
Bruno Holzapfel (L) and Jason Smith.

Temperatura tla raste kako se temperatura vazduha povećava. Postoje neki dokazi (u Evropi koji imaju dugoročne zabilježene temperature tla), da bi se tla u nekim slučajevima mogla brže zagrijavati, rekao je dr Smith. Istraživanje je pokazalo da temperatura tla značajno utiče na rast vinove loze. Odgovori su uglavnom posredovani uticajem temperature na mobilizaciju nestrukturnih ugljeni hidrata iz korijena.

Praktične koristi

Hladnije temperature tla rezultirale su neznatno kraćim rastom i većim skladištenjem ugljeni hidrata. Što je tlo toplije pojačavao se rast lastara a to je uzrokovalo smanjenje skladištenja ugljeni hidrata u korijenu. Za ovo istraživanje bili smo zainteresovani, za kratkoročni odgovor na promjene temperature tla. Dugoročne promjene bi zahtijevale drugačiji pristup eksperimentu, rekao je dr Smith. Međutim, čak i samo u periodima između razvojnih faza, efekti na raspodjelu ugljeni hidrata i zametanje bobica bili su veći nego što smo očekivali.

To ima praktične implikacije na vinograd jer vinogradari mogu mijenjati temperaturu tla korištenjem malča. Osim malča, visina kordunice i veličina krošnje (razvijenost čokota) takođe utiču na količinu zračenja koje je dospjelo u tlo neposredno ispod čokota. Upravljanje okolinom korijena (temperatura tla i dnevne fluktuacije temperature), posebno u gornjem dijelu tla, presudno je za razvoj i funkciju korijena (unos hranljivih sastojaka i vode) i za procese u tlu (pristupačnost hranljivih materija), što posljedično utiče na produktivnost čokota vinove loze i sastav grožđa, rekao je dr. Holzapfel.

Istraživanje u Nacionalnom centru za industriju vina i grožđa nastavlja da poboljšava razumijevanje i upravljanje okruženjem korjenovog sistema, postajući sve važnije zbog klimatskih promjena. Rad je odabran od strane časopisa zbog izvanrednog sadržaja i značajnog doprinosa na polju vinogradarstva. Članak, Temperatura tla prije šarka vinove loze mijenja raspodjelu ugljenika, hormone Xylem Sap i zametanja bobica (Soil Temperature Prior to Veraison Alters Grapevine Carbon Partitioning, Xylem Sap Hormones, and Fruit Set) napisali su: Stewart K. Field, Jason. P. Smith, Erin N. Morrison, R. J. Neil Emery i Bruno P. Holzapfel.

Pogledati i: https://ovinu.info/vinogradarsko-tlo/

Izvor: https://winetitles.com.au/. Naslov orginala: International recognition for viticulture research (Međunarodno priznanje za istraživanje iz oblasti vinogradarstva). Objavljeno: 18.03.2021. Prevod: Dragutin Mijatović. Read the research online