Kako spriječiti oštećenje vinograda od mraza?

Kako spriječiti oštećenje vinograda od mraza? U toku vegetacije svi zeleni dijelovi vinove loze su podložni mrazu. Proljeće je posebno delikatan period za vinovu lozu. Proljećni mraz često oštećuje pupoljke koji se otvaraju i mlade izdanke-lastare i ugrožavaju prinos grožđa. Nisu sve sorte vinove loze podjednako osjetljive na mraz. Osjetljivost zavisi od faza razvoja pupoljaka. […]

Nastavite sa čitanjem...

Površina lista vinove loze – nedestruktivna metoda

Površina lista vinove loze. Površina lišća je mjera veličine čokota i jedan je od faktora pomoću kojeg se može izračunati ravnoteža čokota. Poput težine orezane loze, površina lista može se koristiti za kvantitativno opisivanje područja velike ili male snage čokota u vinogradu. Čokot vinove loze treba da ima odgovarajuću površinu lišća kako bi obezbjedio hranu […]

Nastavite sa čitanjem...

Temperatura tla – značajno utiče na rast vinove loze

Temperatura tla značajno utiče na rast vinove loze. Istraživanje Nacionalnog centra za industriju vina i grožđa (National Wine and Grape Industry Centre-NWGIC) koji proučava uticaj temperature tla na rast vinove loze dobilo je međunarodno priznanje. Članovi NWGIC-a, viši istraživač sa Univerziteta Charles Sturt (Charles Sturt University), dr Jason Smith i viši naučni istraživač Odjela za […]

Nastavite sa čitanjem...

Latentni pupoljci vinove loze – mirovanje i razvoj lastara

Latentni pupoljci vinove loze. Razvoj vinove loze obuhvata različite fenofaze od kretanja pupova do sazrijevanja bobica koje su uglavnom zavisne o temperaturi i vodi. Prije kretanja pupoljka, postoji ključna faza koja se naziva period mirovanje, a koja se može podijeliti u dva dijela: endomirovanje (fiziološko) i ekomirovanje (ekološko). Klimatske promjene (porast prosječnih temperatura i suša) […]

Nastavite sa čitanjem...

Godišnji ciklus – godina dana u vinogradu-3

Godišnji ciklus. U životu čokota svake godine dolazi do promjena – fizioloških i morfološko-anatomskih. Neke promjene su lako uočljive, druge nisu, ali su sve međusobno povezane i odigravaju se po određenom redosljedu. Lako uočljive promjene iskazuju se u rastenju i sazrijevanju organa, a one druge su fiziološko-biohemijskog karaktera i određuju redosljed i intenzitet prvih. Prve […]

Nastavite sa čitanjem...

Važnost praćenja kvaliteta grožđa

Važnost praćenja kvaliteta grožđa. Počevši od šarka, u grozdu započinje nekoliko procesa koji vode do potpunog tehnološkog, fenolnog i aromatičnog sazrijevanja grožđa. Važnost praćenja kvaliteta grožđa i dinamike sazrijevanja te uzimanje uzorka kako bi ocijenio kvalitet grožđa su odgovornost vinogradara i vinara. Dinamika sazrijevanja Sazrijevanja i kvalitet grožđa te kontrola kvaliteta su obaveze koje ne […]

Nastavite sa čitanjem...

Struktura i razvoj bobice

Razvoj bobice. Bobica je četkicom preko peteljčice povezana za grozd. Peteljčica (Pedicel) je završna vaskularna (ksilem i floem) veza vinove loze sa svakom bobicom. Meso (Flesh) bobice funkcioniše kao tkivo za skladištenje i sadrži uglavnom malate (jedinjenja jabučne kiseline) prije nego što počne šarak, a nakon toga većinska jedinjenja su šećeri. Pokožica (Skin) bobice sadrži […]

Nastavite sa čitanjem...