Neophodni uslovi za odlično vino

Neophodni uslovi za odlično vino

Neophodni uslovi za odlično vino. Nakon prvog dijela članka u kojem smo pogledali različite klimatske faktore koji mogu uticati na kvalitet berbe, sada ćemo vidjeti da nivoi faktora svjetlost, kiša i temperature takođe moraju biti u ravnoteži u određenim ključnim fazama u razvoju vinove loze. Dostizanje neophodnih klimatskih uslova za spravljenje odličnog vina je prilično […]

Nastavite sa čitanjem...
Seksualni život vinskog grožđa

Seksualni život vinskog grožđa

Seksualni život vinskog grožđa. Trenutno je mnogo seksa u vinogradima. Naravno, strogo na čokotima vinove loze. Kultivisana loza je hermafroditna biljka (istovremeno su prisutni reproduktivni organi oba pola u svakom cvijetu). Tako se u proljeće cvjetovi vinove loze sami oprašuju. Ali samo ako je pravi trenutak. Grožđe je, kako se ispostavilo, prilično posebno. Previše vjetra? […]

Nastavite sa čitanjem...

Temperatura tla – značajno utiče na rast vinove loze

Temperatura tla značajno utiče na rast vinove loze. Istraživanje Nacionalnog centra za industriju vina i grožđa (National Wine and Grape Industry Centre-NWGIC) koji proučava uticaj temperature tla na rast vinove loze dobilo je međunarodno priznanje. Članovi NWGIC-a, viši istraživač sa Univerziteta Charles Sturt (Charles Sturt University), dr Jason Smith i viši naučni istraživač Odjela za […]

Nastavite sa čitanjem...

Dvostruko orezivanje vinove loze: stvarnost, a ne mit

Dvostruko orezivanje vinove loze. Glavni nedostatak tehnike forsiranog ponovnog rasta vinove loze je gubitak roda. Da bi se izbjegao takav gubitak prinosa i ne eliminisali već formirani primarni grozdovi na osnovnim lastarima, moguće je forsirati razvoj latentnih (spavajućih) pupoljaka petog i šestog nodusa, a istovremeno zadržati grozdove na glavnim lastarima. Na taj način prinos forsiranih […]

Nastavite sa čitanjem...