Abnormalnosti oplodnje cvijeta i razvoj bobice

Abnormalnosti oplodnje cvijeta i razvoj bobice. Coulure ili osipanje cvasti (opadanje cvjetova) određena je abnormalno velikim brojem opadnutih cvjetova (slika 1. i 2. i graf. 1.) u poređenju sa „normalnom“ stopom opadanja cvjetova, uzimajući u obzir da cvast ne može zadržati sve razvijene cvjetove. Opadanje ploda koji je započeo svoj rast da bi formirao bobicu (drugim riječima vrlo mlada bobica promjera manjeg od 2 mm) moguć je odmah na početku zametanja bobica.

Abnormalnosti oplodnje cvijeta
Slika 1. Coulure (https://psuwineandgrapes.files.wordpress.com/)

Gubitak cvjetova nastaje kao rezultat djelovanja indukovanog ili već postojeće zone apscizije (prirodno opadanje), smještene u podnožju peteljčice cvijeta. Bessis i Fournioux ukazali su na ulogu etilena u funkcionisanju zone apscizije. Njegovo funkcionisanje je ograničeno na period cvjetanja i na sam početak zametanja bobica.

Continue reading “Abnormalnosti oplodnje cvijeta i razvoj bobice”

Cvast vinove loze i vitica

Cvast vinove loze i vitica. Razvoj i morfologija cvasti i cvjetova dati su na slikama 1, 2 i 3. Primordijalne cvasti nastaju u latentnom pupoljku prethodnog vegetativnog ciklusa. Sledećeg proljeća cvasti postaju diferencirane tokom rasta primarnog lastara na kojem se razvijaju. U vrijeme kretanja pupoljaka, kada se pojavljuju listovi, cvasti su vidljivi na vršnom dijelu primarnog izdanka (slika 1) i nose prve začetke cvjetova.

Cvast vinove loze i vitica
Slika 1. Porast vrha, porast formiranih listova i internodija i diferencijacija dvije formirane cvasti u latentnom pupoljku tokom prethodnog vegetativnog ciklusa. Cvasti su vidljivi u fazi 5 otvorenih listova. Cvjetovi su započeli diferencijaciju.

Stvaranje cvjetnih meristema, započeto kretanjem pupoljaka, nastavlja se, a cvjetovi se diferenciraju i u potpunosti formiraju kada primarni izdanak razvije 16 do 20 listova.

Continue reading “Cvast vinove loze i vitica”

Temperatura tla – značajno utiče na rast vinove loze

Temperatura tla značajno utiče na rast vinove loze. Istraživanje Nacionalnog centra za industriju vina i grožđa (National Wine and Grape Industry Centre-NWGIC) koji proučava uticaj temperature tla na rast vinove loze dobilo je međunarodno priznanje.

Temperatura tla

Članovi NWGIC-a, viši istraživač sa Univerziteta Charles Sturt (Charles Sturt University), dr Jason Smith i viši naučni istraživač Odjela za primarne industrije (NSW Department of Primary Industries-DPI) dr Bruno Holzapfel koautori su istraživanja nagrađenog 2021. najboljim vinogradarskim radom objavljenim u American Journal of Enology and Viticulture.

Continue reading “Temperatura tla – značajno utiče na rast vinove loze”

Dvostruko orezivanje vinove loze: stvarnost, a ne mit

Dvostruko orezivanje vinove loze. Glavni nedostatak tehnike forsiranog ponovnog rasta vinove loze je gubitak roda. Da bi se izbjegao takav gubitak prinosa i ne eliminisali već formirani primarni grozdovi na osnovnim lastarima, moguće je forsirati razvoj latentnih (spavajućih) pupoljaka petog i šestog nodusa, a istovremeno zadržati grozdove na glavnim lastarima.

Dvostruko orezivanje vinove loze

Na taj način prinos forsiranih pupova se može dodati normalnom ili primarnom prinosu lastara. U ovom su članku predstavljeni eksperimenti izvedeni na sortama Grenache, Tempranillo i Maturana Tinta u regionu La Rioja (Španija).

Continue reading “Dvostruko orezivanje vinove loze: stvarnost, a ne mit”

Cvast i cvijet vinove loze i njihova struktura

Naslov: Cvast i cvijet vinove loze. Priprmio: Dragutin Mijatović

Na lastarima vinove loze tokom vegetacije nalazi se: list, u pazuhu lista okce i ponekad zaperak. Sa suprotne strane lista je cvast ili grozd zavisno od fenofaze vegetacije i vitica. Grozdovi i vitice raspoređeni su po dužin lastara po formuli 2+0. U jednoj cvasti nalazi se stotine cvjetova (150-1.500). Cvast se sastoji od drške cvasti i osovine cvasti sa cvjetovima. Cvijet vinove loze je milimetarske večine (2-4 mm). Cvijet se sastoji od: čašice, krunice, tučka, prašnika i nektarinki. Razviće svih dijelova cvijeta traje obično 42-56 dana. Pogledati i članak, https://ovinu.info/cvetanje-vinove-loze-vazne-napomene-u-tehnologiji/

Cvast vinove loze

Cvast

Cvast vinove loze predstavlja skup većeg broja cvjetnih pupoljaka odnosno cvjetova, koji imaju jednu zajedničku glavnu osovinu. Kod loze cvasti spadaju u grupu složenih monopodijalnih (racemoznih) cvasti tipa metlice. Smatraju se reproduktivnim izdancima, jer im je osnovna funkcija u vezi sa razmnožavanjem. Cvast se u okcu razvija od kraja maja do septembra u jednoj vegetaciji, a nastavlja razvoj u proljeće slijedeće godine. Kad lastari dostignu dužinu 15 – 20 cm na njima već postaju vidljive i cvasti i na njima su oformljeni cvjetni pupoljci. Anatomska građa cvasti podsjeća na građu mladih lastara. Vidjeti i: https://www.researchgate.net/publication/312095847_Prakticno_vinogradarstvo_i_vinarstvo

Continue reading “Cvast i cvijet vinove loze i njihova struktura”

Coulure i millerandage

Millerandage – zametanje malih bobica bez sjemenki u grozdu sa nekoliko normalnih bobica. Coulure – praznine u grozdu u kojima nije došlo do zametanja bobica.

Grozdovi sa primjerima: Coulure and Millerandage

Cvatnja i oplodnja

Ova dva mala problema Coulure i Millerandage pojavila su se u nekoliko vinograda u Evropi 2012. Često idu ruku pod ruku i obično ih spominjemo pod njihovim francuskim imenima. Problemi su sa cvjetanjem i zametanjem bobica. Nastaju kao rezultat lošeg vremena tokom cvjetanja, posebno u hladnijim klimatskim uslovima. Uspješana oplodnja je razvoj jedne bobice grožđa iz jednog cvijeta. Treba napomenuti da se malo cvjetova otvori na temperaturama nižim od 15°C.

Continue reading “Coulure i millerandage”