Abnormalnosti oplodnje cvijeta i razvoj bobice

bobica cvijet i cvjetanje prinos stres vinogradarstvo vinova loza

Abnormalnosti oplodnje cvijeta i razvoj bobice. Coulure ili osipanje cvasti (opadanje cvjetova) određena je abnormalno velikim brojem opadnutih cvjetova (slika 1. i 2. i graf. 1.) u poređenju sa „normalnom“ stopom opadanja cvjetova, uzimajući u obzir da cvast ne može zadržati sve razvijene cvjetove. Opadanje ploda koji je započeo svoj rast da bi formirao bobicu (drugim riječima vrlo mlada bobica promjera manjeg od 2 mm) moguć je odmah na početku zametanja bobica.

Abnormalnosti oplodnje cvijeta
Slika 1. Coulure (https://psuwineandgrapes.files.wordpress.com/)

Gubitak cvjetova nastaje kao rezultat djelovanja indukovanog ili već postojeće zone apscizije (prirodno opadanje), smještene u podnožju peteljčice cvijeta. Bessis i Fournioux ukazali su na ulogu etilena u funkcionisanju zone apscizije. Njegovo funkcionisanje je ograničeno na period cvjetanja i na sam početak zametanja bobica.

Coulure – abnormalnosti oplodnje cvijeta

U tu svrhu, period nanošenja etefona, koji oslobađa etilen i izaziva „vještačko opadanje)“, s ciljem hemijskog prorjeđivanja kako bi se smanjio prinos, osjetljiv je jer je vremenski okvir primjene kratak. Cvjetanje sorti u vinogradu je različito i stepen cvjetanja na nivou samog čokota nije homogen.

Abnormalnosti oplodnje cvijeta
Graf. 1. U vinove loze opadanje cvjetova ili nepravino zametanje mladih bobica naziva se „coulure“. To se može dogoditi prirodno ili slučajno.
  • (a) Odsutvo coulure: Nivo zametanja bobica oko 70%. Prirodno opadanje cvjetova 30%, čokot instinktivno zna da cvast često nije u stanju transformisati sve cvjetove koji su nastali u bobice.
  •  (b) Umjerena coulure: Stepen zametanja od 20 do 50%. Ova stopa zametanja u velikoj mjeri utiče na potencijalni prinos. To može biti zbog loših klimatskih uslova ili trofičnog problema (nedostatak azota), ali i dalje je prihvatljivo.
  • (c) Značajna coulure: Stepen zametanj ispod 30%. To bi mogao biti ozbiljan klimatski uzrok koji negativno utiče na prinos. Ova stopa zametanja često se javlja kada je vinova loza napadnuta bolestima (virus, bolesti drveta itd.).

Uzroci coulure su:

  • Klimatski: Naročito temperature ispod + 15°C u vrijeme cvjetanja. Kiše koje spiraju polen (moguće ako je kapica otvorena, čime je polen izlažen rasipanju). Svijetlost ima malo uticaja na coulure što se tiče uslova u vinogradu.
  • Fiziološki: Složena neravnoteža između fotosintetičkih rezervi (bujnost); nedostatak mineralnih elemenata kao što su azot, bor, cink.
  • Defekti organogeneze: Neformiranje polena (mikrosporogeneza) i / ili makrosporogeneza; neformiranje embrionalne kesice (kesica ima smanjenu prihvatljivost samo 48 sati, što zahtijeva brzu oplodnju nakon što cvjetanje započne, a posebno kada se polen oslobodi). Stvaranje polnih ćelija započinje 3 sedmice prije cvjetanja, što produžava period tokom kojeg je cvast osjetljiva na klimatske prilike.
  • Patološki: virusi; bolesti drveta; itd.
Abnormalnosti oplodnje cvijeta
Slika 2. Grozdovi, sorte Shiraz. Kontrolni grozd (A); Grozd pod stresom od soli (B); pokazuju simptome coulure i millerandage (https://www.researchgate.net/).

Millerandage

Millerandage karakteriše abnormalni razvoj bobica (slika 3.). Inhibiran je ćelijski rast perikarpalnih ćelija. Pitanje efekta koji “millerandage” ima na broj ćelija, dakle na ćelijsko umnožavanje kod zametanja, još nije proučeno.

Slika 3. Millerandage (http://wineguy.nz/)

Bobice „Millerandées“ mogu ili normalno sazrijevati ili ostati zelene zbog inhibicije ćelijskog rasta, kao i zbog njihove biohemije. Kod sorte Merlot uočeno je da bobice sa „millerandées“ u odnosu na bobice koje sazrijevaju „normalno“ imaju sistemski inferiornu određenu količinu tanina i šećera. Njihov sekundarni metabolizam je zbog toga poremećen, paralelno sa poremećajem ćelijskog rasta.

Millerandage je povezan sa problemima sa oplodnjom. Bobice sadrže abortirane sjemenke (besjemene, prozirne i mekane), što znači da je oplodnja bila nepotpuna ili da je došlo do preranog abortusa embrionove kesice. Usprkos tome, dogodilo se dovoljno oprašivanja kako bi se pokrenuo postupak zametanja (signal nije identifikovan: možda hormoni? sekundarni glasnici?) i zajedno s tim djelomični razvoj bobica, s različitim stepenom krupnoće.

Pogledati i: https://ovinu.info/cvjetanje-i-oplodnja-vinove-loze/ i https://ovinu.info/cvast-i-cvijet-vinove-loze/

Izvor: https://www.researchgate.net/. Naslov orginala: Grapevine Morphology and Flowering – Abnormalities of flower fertilisation and consequences on berry development (Morfologija i cvjetanje vinove loze – Abnormalnosti oplodnje cvijetaa i posljedice na razvoj bobica). Objavljeno: decembar 2009. by Alain Deloire, Department of Viticulture and Oenology, University of Stellenbosch. Prevod: Dragutin Mijatović