Istraživanja u oblasti vina

Istraživanja u oblasti vina

nauka vino

Istraživanja u oblasti vina. U 2022. godini u Španiji su objavljene 354 naučne publikacije o vinu, od kojih je 5% bilo o ishrani i dijeti. Snaga koja zauzima prvo mjesto u ovoj liniji istraživanja je Kina.

Španija je jedna od zemalja koja najviše istražuje vino, odmah iza Kine. Tokom 2022. godine u Španiji je objavljeno ukupno 354 članka o vinu uopšteod kojih se 5% odnosilo na ishranu i dijetu (pravilnu ishranu). To pokazuju podaci koje je predstavila Fondacija za istraživanje vina i ishrane (Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición-FIVIN). Podaci dolaze iz baze podataka međunarodne platforme ‘Web Of Science’ (WOS).

Istraživanja u oblasti vina
Španija je na drugom mjestu u svijetu po istraživanju vina, nakon Kine

Vino je bilo protagonista u 2.961 naučnom članku širom svijeta prošle godine, prema WOS registru, aktivnom od 1945. Kina je na čelu istraživanja (651 članak, 21,9%), a na drugom mjestu je Španija (354, 11,9%). Nakon ove liste slijede Sjedinjene Američke Države (329, 11,1%); Italija (317, 10,7%); i Francuska (171, 5,7%). Daleko iza su Portugal, Brazil, Australija, Njemačka i Indija.

Što se tiče sadržaja ovih članaka o vinu, u svijetu ih je bilo 175 zasnovanih na ishrani i dijeti, a od toga je 10,3% špansko istraživanje.

FIVIN-ova preporuka za potrošnju vina

Na web stranici nauka o vinu (la ciencia del vino), komisija stručnjaka vrši procjenu objavljenih studija i vijesti. Sve kako bi osigurala da se dijele samo one studije koje imaju solidnu naučnu osnovu. Cilj je doprinijeti širenju naučne istine i pomoći potrošačima u suočavanju sa dezinformacijama ili nedostatkom strogosti u nekim publikacijama.

Veliki dio navedenih članaka, koji se mogu konsultovati na web stranici nauka o vinu, ima za cilj prednosti umjerene potrošnje vina (2-3 čaše dnevno za muškarce i maksimalno 1-2 čaše dnevno) dan za žene, uvijek uz obroke).

FIVIN preporučuje umjerenu potrošnju vina, asocira na modele ishrane kao što je mediteranska ishrana. Mediteranska ishrana je jedna od najzdravijih na svijetu, što su prepoznali ljekari i nutricionisti.

Ova fondacija podsjeća da vino takođe održava neospornu vezu sa gastronomijom, budući da je jedan od proizvoda identiteta teritorije. To je i ikona u mnogim od najvažnijih trenutaka u istoriji Španije. Nadalje, vino ima svoj narativ i čuva vrijednosti održivosti vezane za teritoriju, u završinici, za kulturnu baštinu jedne zemlje.” 

Istraživanja u oblasti vina
https://www.bbcgoodfood.com/review/best-rioja-red-wine

Međutim, neprofitna organizacija FIVIN ističe da su brojne studije pokazale zdravstvene prednosti umjerene potrošnje vina. Međutim, većina istraživača upozorava da to nije razlog, da neko ko ne pije, da to počne bez razloga (zdravstvenih razloga). I posjećaju da “svaka studija o vinu i zdravlju ne zamjenjuje medicinski savjet stručnjaka – profesionalaca.”

Izvor: https://www.tecnovino.com/. Naslov orginala: España ocupa el segundo puesto mundial en investigación sobre vino (Španija je na drugom mestu u svijetu po istraživanju vina). Objavljeno: januar 2023. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati:    

Zanimljivosti o lozi i vinu: Boca vina treba da se podijeli sa nekim. Nikada nisam sreo sebičnog ljubitelja vina (Clifton Fadiman)