Nove otporne sorte vinove loze

Nove otporne sorte vinove loze

hibridi sorta vinarstvo vinogradarstvo vinova loza

Nove otporne sorte vinove loze. 5 novih otpornih sorti, iz programa Resdur (RESistance DURable), su upravo registrovane u Službenom nacionalnom katalogu sorti vinove loze. Rasadnici, dakle, sada mogu proizvoditi sadnice/kaleme, ali će biti potrebno sačekati njihovu klasifikaciju u drugoj polovini 2022. da bi ih mogli posaditi u vinogradima. Ove nove sorte, iz programa ResDur 2, imaju poligensku otpornost na plamenjaču i pepelnicu i manje su osjetljive na crnu trulež. Za crnu trulež je i dalje neophodna dodatna zaštita u slučaju visokog napada.

Coliris Noir

Sposobnost proizvodnje voćnih, snažnih i punih crvenih vina visokog intenziteta boje. Vrlo visoka otpornost na plamenjaču na listovima, uz prisustvo malih nekroza u slučaju jakog napada. Rijetki simptomi na cvastima ili grozdovima, bez uticaja na berbu, dok su netretirane kontrolne sorte grožđa bile jako pogođene.

Nove otporne sorte vinove loze
https://vinograd.info/sorta/vinnye/koliris.html

Potpuna otpornost na pepelnicu, uočena na svim lokacijama, čak i u prisustvu jakog napada. Djelomična otpornost na crnu trulež. U rizičnim situacijama zaštita fungicidom je ipak neophodna. Vrlo dobra tolerantnost na sivu trulež.

Lilaro Noir

Sposobnost proizvodnje voćnih, uravnoteženih crvenih vina sa finim taninima i pravilnog intenziteta boje. U roze vinifikaciji, vina su fina i izražajna, prijatne kisele strukture. Vrlo visoka otpornost na plamenjaču na listovima, uz prisustvo malih nekroza u slučaju jakog pritiska. Rijetki simptomi na cvastima ili grozdovima, bez uticaja na berbu, dok su netretirane kontrolne sorte grožđa bile jako pogođene.

Nove otporne sorte vinove loze

Potpuna otpornost na pepelnicu, uočena na svim lokacijama, čak i u prisustvu jakog napada. Djelomična otpornost na crnu trulež. Prilično dobra tolerancija na sivu trulež, uprkos kompaktnosti grozdova.

Sirano Noir

Mogućnost proizvodnje pretežno pikantnih crvenih vina sa pozitivnim biljnim notama. Svježa i puna vina sa finim taninima i prilično visokim intenzitetom boje. Vrlo visoka otpornost na plamenjaču na listovima, uz prisustvo malih nekroza u slučaju jakog napada. Rijetki simptomi na cvastima ili grozdovima, bez uticaja na berbu.

Nove otporne sorte vinove loze

Potpuna otpornost na pepelnicu, uočena na svim lokacijama, čak i u prisustvu jakog napada. Djelomična otpornost na crnu trulež. U rizičnim situacijama zaštita fungicidom je ipak neophodna. Botrytis: zbog kompaktnosti grozdova, u određenim situacijama mogu biti potrebne preventivne intervencije.

Nove otporne sorte vinove loze. Opalor Blanc

Mogućnost proizvodnje mirisnih bijelih vina sa aromama bijelog mesnatog voća, dobro izbalansiranih kiselinom.

Nove otporne sorte vinove loze

Vrlo visoka otpornost na plamenjaču na listovima, uz prisustvo malih nekroza u slučaju jakog napada. Rijetki simptomi na cvastima ili grozdovima, bez uticaja na berbu. Potpuna otpornost na pepelnicu, uočena na svim lokacijama, čak i u prisustvu jakog napada. Djelomična otpornost na crnu trulež. Vrlo dobra otpornost na truljenje.

Selenor Blanc

Mogućnost proizvodnje blago aromatičnih bijelih vina sa cvjetnim notama. Vrlo visoka otpornost na plamenjaču na listovima, uz prisustvo malih nekroza u slučaju jakog napada. Rijetki simptomi na cvastima ili grozdovima, bez uticaja na berbu, dok su netretirane kontrolne sorte grožđa bile jako pogođene. Potpuna otpornost na pepelnicu, uočena na svim lokacijama, čak i u prisustvu jakog napada. Djelomična otpornost na crnu trulež. Prilično dobra tolerancija na sivu trulež, ali u određenim situacijama mogu biti potrebne preventivne intervencije.

Naslov orginala: 5 nouveaux plants de vigne résistants aux maladies (5 novih sorti vinove loze otpornih na bolesti). Izvor: https://www.pleinchamp.com/. Tekst: Institut Français De La Vigne Et Du Vin. Objavljeno: 04.03.2023. Prevod Dragutin Mijatović

POGLEDATI:  

11. Odgovor iz prethodnog posta: Tačno. Sumpor dioksid (SO2) je hemikalija koja se koristiti u više tačaka tokom procesa proizvodnje vina kako bi se spriječila oksidacija i inhibirao rast mikroorganizama?

12. U ovom postu: Tačno ili NetačnoŠaptalizacija (Chaptalisation) je uobičajna tehnika povećanja kiselina u vinu.